Moduliai

Gegužių progimnazijos iniciatyva mokiniai kviečiami lankyti integruotus lietuvių k. ir skaitymo, retorikos, žurnalistikos, matematikos gamtamokslinio ugdymo, ekonomikos, finansinio raštingumo, anglų k., gamtamokslinio ugdymo ir vokiečių k., modulius, skirtus dalykų žinių pagilinimui, naujų patirčių bei pažinimo ugdymui. Modulių programas parengė dalykų mokytojos.

2020-2021 m.m. I pusmečio veiklos rezultatai 

 

2020-2021 mokslo metais 1-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius: 

Tvarkaraštis: PLAČIAU...

 

Lietuvių kalbos ir skaitymo įgūdžių stiprinimui:

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų Pelėda“                                    1 kl.       A.Tupikė

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų vaikai“                                     2 kl.       L.Norvilienė

Lietuvių k. ir skaitymas „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“                     3 kl.       V.Vaidilienė 

Lietuvių k. ir skaitymas „Knygų lentyna“                                   4 kl.       N.Gabrielaitienė

 

Matematikos ir gamtamokslinio pažinimo įgūdžių stiprinimui:

Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“              1 kl.         A.Tupikė

Matematika ir gamtamokslinis „Giliuko kūrybinė laboratorija“              2 kl.         A.Adomaitienė

Matematika ir gamtamokslinis „Skaičiuoju. Mąstau. Tyrinėju“              3 kl.         V.Miltinienė

Matematika ir gamtamokslinis „Gamtos akademija“                           4 kl.         E.Montvilienė

 

Anglų kalbos įgūdžių stiprinimui:

Anglų k. ir skaitymas „Skaitymo terapija“                                 5 kl.       I.Kačinskienė

Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir istorija“                            6 kl.       I.Kačinskienė

Anglų k. ir skaitymas „Anglų kalba ir pasaulio kultūros“             7 kl.       I.Kačinskienė

Anglų k. ir skaitymas „Viešasis kalbėjimas“                               8 kl.       I.Kačinskienė

 

Lietuvių kalbos įgūdžių stiprinimui:

Lietuvių k. „Gimtosios kalbos kūrybiškumo kodas“                    5 kl.       I.Turovaitė

Lietuvių k. „Žurnalistikos pagrindai“                                        6 kl.       R.Savickienė

Lietuvių k. „Kalbos kultūros bankas“                                       7 kl.       L.Tamulevičienė

Lietuvių k. „Iškalbos menas“                                                  8 kl.       B.Petkuvienė 

 

Matematikos ir ekonomikos, finansinio raštingumo įgūdžių stiprinimui:

Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“         5 kl.         E.Brikienė

Matematika ir ekonomika „Matematika ir finansinis raštingumas“         6 kl.         E.Brikienė

Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“                                7 kl.       V.Žegunienė

Matematika ir ekonomika „Finansų matematika“                                8 kl.       V.Žegunienė

 

Gamtamokslinio pažinimo vokiečių kalba įgūdžių stiprinimui (Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir gamta ir žmogus mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“):

Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos laboratorija“                                 5 kl.       R.Žemaičiūnienė

Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos reiškiniai vokiškai“ 6 kl.       L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė

Gamtamokslinis ugdymas „Gamtos mokslų labirintai“                          6 kl.       R.Žemaičiūnienė

Vokiečių kalbos ir gamtos mokslų modulio „Gamtos mokslai vokiškai. Eksperimentų pasaulyje“ 8 kl.   L.Šidlauskienė, R.Žemaičiūnienė

 

„Ekonomikos ugdymas“, 1-4 klasės, mokytojos Jackienė Rozita (1d kl.), Norvilienė Ligita (2d kl.), Miltinienė Virginija (3d kl.), Gabrielaitienė Nijolė (4b kl.).

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką - 1“        

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką - 2“     

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką - 3“    

Ekonomika „Žingsnis į ekonomiką - 4“   

* * * * *

Matematikos ir informacinių technologijų integracijai „IKT integracija matematikos pamokose“, 4 klasės, mokytojos Balčiūnienė Rasa, Rafael Ieva.

* * * * *

Informacinių technologijų ir antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių, prancūzų)  integracijai „Bendraukime užsienio kalbomis“, 8 klasės,  mokytojos Balčiūnienė Rasa, Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina, Teišerskienė Nijolė, Gražina Korkevičienė.

* * * * * 

Istorijos integracijai „Pietinio kronikų takais“, 4-8 klasės, mokytojas Daugirdas Stonys. 

 

Rengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-09-01

* * * * *