Administracija

Progimnazijos direktorė SILVIJA BARANAUSKIENĖII vadybos kvalifikacinė kategorija

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841-390635

Kabinetas: Nr. 115.

GYVENIMO APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  * * * * *

REDA ZALOGIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (CV)

 

II vadybos kvalifikacinė kategorija

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841- 552629

Kabinetas: Nr. 218

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Funkcijos: 5-8 klasių mokinių ugdymas; tiksliųjų ir gamtos mokslų, užsienio kalbų, socialinių mokslų, kūno kultūros, 5-8 klasių auklėtojų metodinių grupių kuravimas; mokytojų atestacijos komisijos, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė; Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė; socialinio pedagogo, ugdymo karjerai centro veiklų, metodinės tarybos veiklos koordinavimas; atsakinga už 1-8 klasių pamokų tvarkaraščio sukūrimą, mokytojų tarifinio sąrašo sudarymą, darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, Brandos egzaminų organizavimą.

* * * * *

LINA LUŠIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (CV)

 

 El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841- 552629

Kabinetas: Nr. 219

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Funkcijospradinis ugdymas, Kryptingo meninio (dailės) ugdymo (KMDU), neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo, Dailės ugdymo skyriaus pradinių klasių mokiniams veiklos, 1 kl., 5 kl. komplektavimo informacijos sklaidos mieste, mokyklos pedagogų kvalifikacijos kėlimo koordinavimas; pradinių klasių, dailės ir technologijų metodinių grupių kuravimas; atsakinga už progimnazijos įsivertinimo procedūrų vykdymą, mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą jų apskaitą, kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų apskaitą, pažymų, įrodančių mokykloje vykdytą metodinę veiklą, išrašymą ir registrą; atsakinga už mokinių priėmimo ir išvykimo apskaitos vykdymą, klasių komplektavimą, maitinimo organizavimo priežiūra mokykloje.

* * * * *

RAIMONDA JANULIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841- 552629

Kabinetas: Nr. 220

Funkcijosneformalusis švietimas, menų metodinės grupės kuravimas; mokinių edukacinių veiklų, mokinių aktyvo veiklos koordinavimas.

* * * * *

ANTANAS PLEIKYS, ūkio skyriaus vedėjas

 

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Telefonas: 841- 552602

Kabinetas: Nr. 110

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Mokyklos administracija nuo 1972-ųjų metų...

2020 m. Nuotraukoje (iš kairės į dešinę):
Silvija Baranauskienė, direktorė (stovi),
Lina Lušienė, Raimonda Janulienė, Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui