,,Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas".
                                                                                                                              (Vydūnas)

2013-2014 m.m. veiklą pradėjo pradinio ugdymo dailės skyrius.
Tėvelių pageidavimu suformuotos 2 pirmos klasės pradinio dailės ugdymo skyriaus mokinių grupės.
Vaikučiai pagal Šiaulių Gegužių progimnazijos formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programą nuosekliai mokysis piešimo, tapybos, skulptūros, grafikos, dalyvaus parodose, meniniuose projektuose. Baigę ketverių metų programą galės toliau mokytis Šiaulių dailės mokykloje arba Gegužių progimnazijoje pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą.

2020-2021 m. m. tėvelių pageidavimu suformuotos:
2 pirmos klasės, 2 antros klasės, 2 trečios klasės, 2 ketvirtos klasės pradinio dailės ugdymo skyriaus mokinių grupės - iš viso 155 mokiniai.