Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė Nr. 212 kabinete teikia specialiąją pedagoginę pagalbą:
* mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų,
* konsultuoja mokytojus,
* konsultuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Savaitės diena
Pirmadienis
Antradienis

Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

Kontaktinės valandos
8.00-14.35

8.00-11.40
8.00-12.10
8.00-14.35
8.00-11.40

Nekontaktinės valandos
14.35-16.35

11.40-13.40
12.10-14.10
14.35-16.35
-

 

Specialioji pedagogė AGNĖ NAČIENĖ dirba 308 kab., jos darbo valandos

Savaitės diena
Pirmadienis
Antradienis

Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis

Kontaktinės valandos
9.50-11.40

8.00-13.40
8.55-11.40
8.00-12.45
8.00-11.40

Nekontaktinės valandos
8.40-9.40

8.45-9.40 ir 11.40-12.45
7.55-8.55 ir 11.40-12.45

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA MOKYKLOJE TEIKIAMA, JEI MOKINYS

* nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;

* dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
* daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
* neįsimena mokomosios medžiagos;
*nesugeba planuoti savo darbo pamokoje.

INFORMACIJA MOKYTOJAMS:

* Mokinio, patiriančio ugdymo(si) sunkumų įvertinimo eiga
* Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (toliau SUP), ugdymo organizavimas

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS):
* Patarimai:
Frazės, kurių negalima sakyti savo vaikui;
Kaip išmokyti vaikus ruošti namų darbus?
Kas nulemia vaiko rezultatus?
Kaip efektyviai motyvuoti vaikus?
Kada kreiptis į mokyklos specialistus?