2020m.
Šalies projektai:

 •  Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme „Mano bendruomenė“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, N. Gabrielaitienė, R. Jackienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R. Zalogienė, R. Žemaičiūnienė). Plačiau apie projektą: projekto aprašymas projekto įgyvendinimas, priemonės:  1-4 kl.5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A. Adomaitienė)
 • „Šok į tėvų klumpes“ (R. Balčiūnienė, kl. auklėtojai)
 • „Mes rūšiuojam“ (L. Dulevičienė)
 • Tarpmokyklinis projektas „Christmas Comics“ (R. Kancerienė)

Miesto projektai:

 • Kultūros lėšomis finansuojamas projektas „Tobulėju skaitydamas ir kurdamas“ (A. Tupikė)
 • Aplinkosauginis projektas skirtas Žemės dienai (L. Dulevičienė, D. Kulikauskienė, R. Žemaičiūnienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A. Tupikė, A. Lučinskienė)
 • „Prieskonių pasaulis“ (L. Varnavičienė, A. Kulnienė, K. Vaidilienė)
 • Pasidalijimo projektas (S. Baranauskienė, L. Lušienė)
 • Projektas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai „Paroda ant ratų“ (R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė)
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E. Montvilienė, A. Tupikė, I. Vinickienė)

* * * * *

2019 m.
Šalies projektai:

 • „Būsiu_“ (R. Balčiūnienė)
 • Sveikatingumo projektas „Sveikatiada“ (A.Adomaitienė)
 • „Mes rūšiuojam“ (D. Urbonavičienė)
 • „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (R. Balčiūnienė)
 • Tarpmokyklinis projektas „Christmas Comics“ (J.Pocienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R.Zalogienė, V.Miltinienė, R.Žemaičiūnienė). Plačiau apie projektą: informacija; 1-4 kl., 5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.
 • Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir „Lietuvos Junior Achievement“ pilotinis projektas „Finansinio raštingumo stiprinimas pradiniame ugdyme“. (V.Miltinienė, R.Jackienė, N.Gabrielaitienė, L.Norvilienė)

Miesto projektai:

 • Finansuojamas projektas „Augu sveikas“ (A.Adomaitienė-planuojamas)
 • Aplinkosauginis finansuojamas projektas  (D.Urbonavičienė - planuojamas)
 • Pasidalijimo projektas (S. Baranauskienė, L. Lušienė) Plačiau apie projektą
 • Projektas Žemės dienai „Paroda ant ratų“ (R. Zalogienė, L. Lušienė, I. Zazienė)
 • Projektas „Jaunieji literatai“ (E.Montvilienė, A.Didžglvienė, I.Vinickienė)
 • „Prancūziškos Kalėdos atvirutėse“ (K.Vendzlauskienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A. Didžgalvienė, A. Lučinskienė)
 • „Vaistažolių karalystė“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė)

* * * * *

GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIAI KALBA SPALVOMIS
2019 m. birželio 18 d., vykdant Gegužių progimnazijos pasidalijimo projektą „Žydinčios gyvybės pievos“, Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatui buvo dovanota trylika 5 klasės mokinių kūrybinių dailės darbų. Progimnazijos direktorė S. Baranauskienė, pavaduotoja ugdymui L. Lušienė ir dailės mokytojos V. Žabarauskaitė, J. Šlitė mokinių vardu įteikė paveikslus Šiaulių miesto ir rajono komisariato viršininkui M. Maciui.  Komisariato viršininkas padėkojo už gražią idėją ir nuoširdžią vaikų kūrybą, pasidžiaugė, kad graži ir saugi aplinka priklauso tik nuo mūsų pačių noro ir iniciatyvumo.
Projektas, kurio  iniciatorė progimnazijos direktorė S. Baranauskienė, pradėtas vykdyti  2013 m. Gegužių progimnazijos mokinių darbai jau puošia Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko kliniką, Dainų muzikos mokyklą, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus, Šiaulių miesto pedagoginę psichologinę tarnybą, Šiaulių tardymo izoliatorių.


* * * * *

2018 m.

Šalies projektai:

 • Projektas „Sveikatiada“ ( A.Adomaitienė)
 • „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (2 etapas)“ (R. Balčiūnienė)
 • „Būsiu_“ (R. Balčiūnienė)
 • „Mes rūšiuojam“ (D. Urbonavičienė)
 • Tarpmokyklinis Šiaulių Gegužių ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijų projektas “Christmas Comics“ (J.Pocienė)
 • „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (R.Zalogienė). Plačiau apie projektą: informacija1-4 kl.5-8 kl. 1, 5-8 kl. 2.

Miesto projektai:

 • finansuojamas Šiaulių miesto aplinkosauginis švietimo projektas „Pažinkime savo miesto Talkšos ežerą “ (D.Urbonavičienė)
 • „Vydūno kelias“ (L.Lušienė, I.Turovaitė, V.Miltinienė)
 • Pasidalijimo projektas „Žydinčios gyvybės pievos“ (S.Baranauskienė, L.Lušienė)
 • „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“ (L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė)
 • „Mažieji menininkai“ (A.Didžgalvienė, A.Lučinskienė)
 • „Jaunieji literatai“ (A.Adomaitienė, I.Vinickienė, V.Dulskienė)
 • „Prancūziškos Kalėdos atvirutėse“ (K.Venzlauskienė)