2020 m.
Mokykliniai projektai:

 •  „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė, I. Zazienė)
 • „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (R. Janulienė, A. Mockienė, D. Virakienė)
 • „Visa mokykla šoka“ (A. Stankus, R. Kalinienė, E. Montvilienė)
 • Tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (V. Miltinienė, L. Norvilienė, A. Labanauskienė)
 • Respublikinės iniciatyvos „BE PATYČIŲ“ paminėjimas mokykloje „Mokykla be patyčių“ (I. Strelkauskienė, J. Laidauskienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (E. Montvilienė, A. Kačerauskas, A. Labanauskienė)
 • „Jubiliatai literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Gyvūnai aplink mus“ (I. Strelkauskienė, D. Urbonienė, V. Pastorastienė)
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“ (L. Šidlauskienė)
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
 • „Tau,  mokytojau“ (I. Turovaitė, D. Kulikauskienė, I. Rafael)
 • „Mūsų kelionės po pasaulį...“ (M. Norbutas, I. Zazienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (E. Ramoškienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
 • „Atbėga elnias devyniaragis“ (R. Janulienė, I. Zazienė)

* * * * *

2019 m.
Mokykliniai projektai:

 • „Pasveikinkim vieni kitus“ (projekto vadovė I. Rafael)
 • „Vaiko kūrybinis kelias per muziką ir šokį“ (projekto vadovai R.Janulienė, A.Mockienė, D.Virakienė)
 • „Vertybių laiptai“ (projekto vadovai S. Baranauskienė, I. Zazienė)
 • „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant. 6kl.“ (projekto vadovė L. Šidlauskienė)
 • tęsiamas skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ (projekto vadovai V. Miltinienė, L. Norvilienė)
 • „Linksmieji penktadieniai“ (projekto vadovai E. Montvilienė, A.Kačerauskas, A. Labanauskienė)
 • „Tęstinis projektas ,,Jono Biliūno keliu“ (projekto vadovė I.Turovaitė)
 • „Po kūrybos skraiste“ (projekto vadovai L.Adamonienė, I.Vinickienė, V.Pastorastienė)
 • „Mano augintinis“ (projekto vadovai I.Strelkauskienė, D.Urbonienė, V.Pastorastienė)
 • ,,Sonata Čiurlioniui“ (projekto vadovai J. Šlitė, I. Oss, R. Janulienė)
 • „Sportuoju aš ir mano šeima“ (projekto vadovai E. Montvilienė, G. Steponavičienė, A. Labanauskienė)
 • „Mano šventasis globėjas“ (projekto vadovai L.Martinaitienė, E. Ramoškienė, V.Žabarauskaitė)
 • „Rudens taku“ (projekto vadovai A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė, A. Adomaitienė)
 • „Jubiliatai lietuvių literatūroje. Salomėjai Nėriai – 105“ (projekto vadovai B.Petkuvienė, V. Žabarauskaitė)
 • „Atbėga elnias devyniaragis“ (projekto vadovai I. Zazienė, R.Janulienė)

* * * * *

2018 m.
Mokykliniai projektai:

 • Tęstinis projektas „Vertybių laiptai“ (S. Baranauskienė);
 •  Tęstinis projektas „Pasveikinkim vieni kitus“ (I. Rafael, D.Kulikauskienė);
 •  Tęstinis projektas projektas „Jubiliatai lietuvių literatūroje“ (B. Petkuvienė, V. Žabarauskaitė).
 •  Skaitymo skatinimo projektas „Augu su knyga“ – tęsiamas (V.Miltinienė, L.Norvilienė);
 •  „Linksmieji trečiadieniai“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, A. Kačerauskas);
 •  „Po kūrybos skraiste“ (L. Adamonienė, V. Dulskienė, I. Vinickienė);
 •  „Sportuoju aš ir mano šeima“ (E.Montvilienė, A.Labanauskienė, G.Steponavičienė);
 •  „Atbėga elnias devyniaragis“ (I. Zazienė, R.Janulienė);
 •  „Rudens taku“ (A. Marcinkienė, N. Gabrielaitienė,  A.Adomaitienė);
 •  „Mano šventasis globėjas“ (E.Ramoškienė).
 •  „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo“ (I.Strelkauskienė, J.Laidauskienė, I.Ramanauskienė).