Veiklų ambasadoriai

savo veikla, ugdytinių pasiekimais, iniciatyvomis  garsinę progimnazijos vardą, mokytojai ir mokiniai:

 

 2019-2020 m.m.:

 • Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
 • Edita Montvilienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Virginija Miltinienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja, 5-8 kl. auklėtoja
 • Jūratė Šlitė, dailės, technologijų mokytoja
 • Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė
 • Lina Šidlauskienė, vokiečių k. mokytoja
 • Evelina Brikienė, matematikos mokytoja
 • Greta Jokimčiūtė, 8b klasės mokinė (plačiau...)

* * * * *

2018-2019 m.m.:

 • Silvija Baranauskienė, progimnazijos direktorė
 • Aušra Didžgalvienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Edita Montvilienė, pradinio ugdymo mokytoja
 • Rita Kancerienė, anglų kalbos mokytoja
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja
 • Ilona Zazienė, etikos mokytoja
 • Ieva Rafael, matematikos, IT, ekonomikos mokytoja
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja
 • Ilmaras Oss, technologijų, dailės mokytojas
 • Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė
 • Simona Mickutė, 8b klasės mokinė

* * * * *

2017-2018 m. m.:

 • Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Inga Turovaitė, lietuvių k. mokytoja,
 • Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja,
 • Virginija Miltenienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Rosita Kalinienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Regina Rudienė, dailės ir technologijų mokytoja,
 • Nijolė Barkevičienė, dailės ir technologijų mokytoja,
 • Dalia Urbonavičienė, biologijos mokytoja,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.

 * * * * *

2016-2017 m. m.:

 • Ieva Rafael, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė,
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Virginija Miltenienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja,
 • Dalia Varpučinskienė, anglų k. mokytoja,
 • Arūnas Kačerauskas, kūno kultūros mokytojas,
 • Elvyra Ramoškienė, tikybos mokytoja,
 • Daiva Virakienė, šokio mokytoja,
 • Vita Žabarauskaitė, dailės ir technologijos mokytoja, dailininkė,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.

* * * * *

2015-2016 m. m.:

 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Jūratė Markūnienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja,
 • Daiva Šimkuvienė, lietuvių k. mokytoja,
 • Vita Žabarauskaitė, dailės ir technologijų mokytoja, dailininkė,
 • Kęstutis Ignotas, kūno kultūros mokytojas,
 • Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Ieva Rafael, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.

* * * * * 

 2014-2015 m. m.:

 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Birutė Petkuvienė, lietuvių k. mokytoja,
 • Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Dalia Urbonavičienė, biologijos mokytoja,
 • Aušra Didžgalvienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja,
 • Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja.

* * * * *

 2013-2014 m. m.:

 • Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja, Profesinio orientavimo koordinatorė,
 • Inga Turovaitė, lietuvių k. mokytoja,
 • Ieva Rafael, IT, matematikos, ekonomikos mokytoja, Progimnazijos tarybos pirmininkė,
 • Ilona Zazienė, etikos mokytoja,
 • Elvyra Ramoškienė, tikybos mokytoja,
 • Alina Marcinkienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja,
 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja.

 * * * * *

 2012-2013 m. m.:

 • Silvija Baranauskienė, direktorė, lietuvių k. mokytoja,
 • Daiva Stakvilevičienė, pavaduotoja, dailės ir technologijų mokytoja,
 • Raimonda Janulienė, muzikos mokytoja,
 • Sergėjus Staponkus, istorijos mokytojas,
 • Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja,
 • Rasa Balčiūnienė, IT, matematikos mokytoja, Profesinio orientavimo koordinatorė,
 • Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė,
 • Ilona Zazienė, etikos mokytoja,
 • Vita Žabarauskaitė, dailės ir technologijų mokytoja, dailininkė.

 * * * * *