Mokyklos istorijos centras

Mokyklos istorijos centras atidarytas 2012 metais. Sukaupta ir išsaugota medžiaga apie mokyklą rado garbingą vietą istorijos centre, kur vykdomas ir užtikrinamas veiklos tęstinumas. Mokyklos istorijos centro paskirtis – mokyklos istorijos fiksavimas ir sklaida. Mokyklos istorijos centro vadovė mokytoja Gražina Korkevičienė.

Mokyklos istorijos puslapius verčiant...

  • Mokyklos metraščiai rašomi nuo mokyklos įkūrimo 1972 metų. Nuo 2010 metų pradėtos leisti knygos-metraščiai. 2012 ir 2018 metais mokyklos direktorės Silvijos Baranauskienės iniciatyva, padedant mokyklos bendruomenei, išleistos knygos „40 žingsnių“ ir „GEGUŽIŲ MOKYKLOS sėkmės akmuo“.
  • Mokyklos istorijos centre įrengta stacionari stendinė buvusių abiturientų, progimnazijos 8-ųjų klasių mokinių, Pradinio ugdymo dailės skyriaus 4-ųjų klasių mokinių laidų vinječių ekspozicija „Abiturientų laidos“. Tai puiki galimybė prisiminti klasės draugus, mokytojus.  
  • Mokyklos istorijos centro parodose, skirtose reikšmingiems mokyklos įvykiams paminėti, eksponuojama sukaupta gausi ir įdomi medžiaga. Tai segtuvai su fotonuotraukomis ir aprašais: „Naujos mokyklos atidarymas – 13-oji vidurinė mokykla“, „Mokyklos atidarymo šventė“, „Mokytojai – kūrėjai“, „Širdį atidavę vaikams“ (2 dalys apie buvusius ir esamus mokytojus), „Gegužių vidurinė mokykla. Mokyklos vėliava“, „Puslapiai iš istorijos“, „Jie mūsų auklėtiniai“, „Mokyklos mokytojai buvę tremtiniai“, „13-osios vidurinės mokyklos Svečių knyga“(pirmoji), „Vakaro pašnekesiai“ (mokinių pasakojimai apie savo senelius, buvusius tremtinius), „Mokyklos lėlių teatro istorija“ (įkurtas 1972 m. – ši veikla sėkmingai tęsiama ir vykdoma iki dabar), „Dailės konkursų laureatai ir diplomantai“, „Dailės parodų katalogai“, „Gegužių progimnazijos EXLIBRIS“,  „Spaudoje apie mus“ (nuo 1978 m. iki dabar straipsniai ir trumpos žinutės žiniasklaidoje apie mūsų mokyklos bendruomenės veiklą), „Mokinių ir mokytojų mokyklinių laikraščių leidiniai“(„Tiesiai šviesiai“, „Salvė“, „Tinklas“, „Gegužiukas“, „Actus“, „Žiniukas“), „Pirmoji internetinė mokyklos svetainė“, „Šiaulių m. 8-11 klasių konkurso „Aš – lyderis“ mokyklos nugalėtojai“, „GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS LAUREATAI“, „Apie laiką ir save“ (mokyklos mokytojų kasmetinės parodos fotonuotraukos), „Sveikinimai“, segtuvai, skirti mokyklos jubiliejiniams metams, klasių fotonuotraukų albumai ir kita svarbi medžiaga apie mokyklą.
  • Istorijos centre puikuojasi gausi taurių kolekcija už aukštus mokinių pasiekimus sporto, meno ir mokslo srityse. Taip pat suvenyrai, svečių dovanos, parodas puošiantys mokinių dailės ir technologijų pamokų darbai.
  • Mokyklos istorijos centro medžiaga eksponuojama stende Šviesos alėjoje „Mokyklos istorija ir dabartis“. Prie stendo leidimo prisideda ir mokiniai savo idėjomis bei kūrybiškumu. Stendinė medžiaga keliama į mokyklos internetinį puslapį.
  • Mokyklos mokiniai klasių valandėlių metu turi galimybę susipažinti su mokyklos istorija ir apsilankyti istorijos centre Šviesos alėjoje, 204 kabinete.
  • Visa mokyklos bendruomenė prisideda prie mokyklos istorijos centro turtinimo.

 

Mokytojos Ilonos Zazienės nuotraukose akimirkos iš mokyklos istorijos centro veiklos 

* * * * *

GEGUŽIŲ MOKYKLAI - 45

MOKYKLOS SĖKMĖS AKMUO 

Mokyklos I ir II laidų abiturientų sustiprinto vaizduojamojo meno baigiamųjų darbų gynimo akimirkos (1985 m., 1986 m.)

 

Nuotraukų paaiškinimai

 

Atnaujinta: 2020-02-28