2009 metais mokykloje įsteigta

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS nominacija

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premija kasmet skiriama vienam 8 klasių mokiniui už aukštus mokslo, meninės raiškos pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą.
Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys.
Premija teikiama einamųjų metų birželio mėnesį per Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventę.
Premijos skyrimo komisijos pirmininkas — Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

 

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai:

Arnas Vedeckis                   – 2009 m.                Erika Danilovaitė               – 2014 m.

Emilija Ruškytė                   – 2015 m.                Irma Zapalskytė                – 2016 m.

Kotryna Tribušinaitė            – 2010 m.                Gabrielė Gulbinaitė            – 2017 m.

Greta Stonytė                     – 2011 m.                Dominykas Jankevičius      – 2018 m.

Damilė Martinaitytė             – 2012 m.                Akvilė Stankevičiūtė           – 2019 m.

Enrika Dausynaitė               – 2013 m.

PLAČIAU APIE LAUREATUS: 

2020 metai     2019 metai    

2018 metai     2017 metai     2016 metai    2015 metai    2014 metai    

2013 metai     2012 metai     2011 metai    2010 metai    2009 metai

 

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatai sodino ąžuolus „Neregėtos Lietuvos“ tūkstantmečio ąžuolyne

Išlydimi iš mokyklos premijos laureatai gauna dovanų M. Jovaišos knygą „Neregėta Lietuva“ ir galimybę „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolyne pasodinti savo ąžuolą.

Tikėtina, kad Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premijos laureatų Arno Vedeckio (2009 m.), Kotrynos Tribušinaitės (2010 m.), Gretos Stonytės (2011 m.), Damilės Martinaitytės (2012 m.), Enrikos Dausynaitės (2013 m.), Erikos Danilovaitės (2014 m.), Emilijos Ruškytės (2015 m.), Irmos Zapalskytės (2016 m.), Gabrielės Gulbinaitės (2017 m.), Dominyko Jankevičiaus (2018 m.) pasodinti ąžuolai ne vienerius metus primins mokinių pasiekimus mokykloje, skatins juos ieškoti savo veiklos prasmės, įpareigos naujiems siekiams.

 

Atnaujinta: 2020-06-19