Kultūrinės pažintinės dienos

 

2019-2020 m.m.

Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai ugdomajai veiklai, įvairiems projektams vykdyti 1-8 klasių mokiniams skiriamos mokymosi dienos (Plačiau: Šiaulių Gegužių progimnazijos  2019-2020 m.m. ugdymo planas.)

 

* * * * * 

 

   

Informaciją rengė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2019-09-042