Moduliai

Gegužių progimnazijos iniciatyva mokiniai kviečiami lankyti lietuvių k., matematikos ir anglų k. modulius, skirtus dalykų žinių pagilinimui, naujų patirčių bei pažinimo ugdymui. Modulių programas parengė dalykų mokytojos.

2019-2020 mokslo metais 2-8 klasių gabūs, norintys sužinoti ir išmokti mokiniai kviečiami lankyti modulius: 

Lietuvių kalbos įgūdžių stiprinimui „MOKAUSI ŽAISDAMAS“, 2 klasės, mokytoja Strelkauskienė .Ingrida.
Pirmadienis, 6 pamoka, Nr. 303 kabinetas

Lietuvių kalbos įgūdžių stiprinimui „KALBOS PASLAPTYS“, 3 klasės, mokytoja Gabrielaitienė Nijolė.
Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 305 kabinetas

Matematikos įgūdžių stiprinimui „MATEMATIKOS LABIRINTAI“, 3 klasės, mokytoja Labanauskienė Asta.
Ketvirtadienis, 6 pamoka, Nr. 306 kabinetas

Lietuvių kalbos įgūdžių stiprinimui „RAŠINIO DĖLIONĖ“, 4 klasės, mokytoja Tupikė Aušra.
Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 209 kabinetas

Matematikos įgūdžių stiprinimui ,,ĮDOMIOJI MATEMATIKA“, 4 klasės, mokytoja Vinickienė Indra.
Trečiadienis, 6 pamoka, Nr. 207 kabinetas

Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžių stiprinimui „KALBOS MARGUMYNAI“, 5 klasės, mokytoja Savickienė Renalda.
Trečiadienis, 7 pamoka, Nr. 319 kabinetas

Matematikos įgūdžių stiprinimui „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“, 5 klasės, mokytoja Brikienė Evelina.
Antradienis, 7 pamoka, Nr. 327 kabinetas

Anglų kalbos įgūdžių stiprinimui „DEVELOP YOUR ENGLISH SKILLS“, 5-6 klasės, mokytoja Mickutė Penikienė Jurgita.
Trečiadienis, 7 pamoka, Nr. 328 kabinetas

Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžių stiprinimui „GIMTOSIOS KALBOS ŠALIS“, 6 klasės, mokytoja Turovaitė Inga.
Antradienis, 7 pamoka, Nr. 321 kabinetas

Matematikos įgūdžių stiprinimui „SKAIČIUOJAME ĮVAIRIAI“, 6-7 klasės, mokytoja Brikienė Evelina.
Trečiadienis, 7 pamoka, Nr. 230, 327 kabinetai

Šnekamosios užsienio kalbos (anglų) įgūdžių stiprinimui „ENGLISH GUIDE“, 6 klasės, mokytoja Varpučinskienė Dalia.
Trečiadienis, 7 pamoka, Nr. 317b kabinetas

Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžių stiprinimui „KALBOS LABIRINTAI“, 7 klasės, mokytoja Tamulevičienė Laima.
Pirmadienis, 7 pamoka, Nr. 319 kabinetas

Matematikos įgūdžių stiprinimui „SKAIČIUOJAME KITAIP“, 5-7 klasės, mokytoja Žegunienė Vidmantė.
Antradienis, 6-7 pamokos, Nr. 224 kabinetas

Anglų kalbos įgūdžių stiprinimui „ENGLISH LAB“, 5-7 klasės, mokytoja Kačinskienė Ingrida.
Trečiadienis, 8 pamoka, Nr. 317a kabinetas

Lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžių stiprinimui „GRAMATIKOS PASAULYJE“, 8 klasės, mokytoja Petkuvienė Birutė.
Pirmadienis, 7 pamoka, Nr. 318 kabinetas

Matematikos įgūdžių stiprinimui „SKAIČIUOJAME KITAIP“, 8 klasės, mokytoja Žegunienė Vidmantė.
Pirmadienis, 6 pamoka; antradienis 6 pamoka. Nr. 224 kabinetas

Dalykų integracijai skirti moduliai:

„Ekonomikos ugdymas“, 1-4 klasės, mokytojos Norvilienė Ligita (1 kl.), Miltinienė Virginija (2 kl.), Gabrielaitienė Nijolė (3 kl.), Jackienė Rozita (4 kl.).
Trečiadienis, 3 pamoka, Nr. 103 kabinetas. Norvilienė Ligita (1 kl.).
Ketvirtadienis, 5 pamoka, Nr. 312 kabinetas. Miltinienė Virginija (2 kl.).
Penktadienis, 4 pamoka, Nr. 305 kabinetas. Gabrielaitienė Nijolė (3 kl.).
Penktadienis, 6 pamoka, Nr. 208 kabinetas. Jackienė Rozita (4 kl.).

*

„Gamtamokslinio pažinimo įgūdžių stiprinimui ,,Tyrinėju pats“, 1-4 klasės, mokytojos Miltinienė Virginija (1-2 kl.), Tupikė Aušra (3-4 kl.).
Antradienis, 6 pamoka, Nr. 312 kabinetas. Miltinienė Virginija.
Antradienis, 7 pamoka, Nr. 209 kabinetas. Mokytoja Tupikė Aušra

* 

Matematikos ir informacinių technologijų integracijai „IKT integracija matematikos pamokose“, 4 klasės, mokytojos Balčiūnienė Rasa, Rafael Ieva.
Penktadienis, 3 pamoka, Nr. 230/231 kabinetai.

*

Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir gamta ir žmogus mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, 5 klasės, mokytojos Dulevičienė Lina, Šidlauskienė Lina.
Penktadienis, 4 pamoka, Nr. 325 kabinetas.

*

Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir fizikos mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“,  8 klasės, mokytojos Šidlauskienė Lina, Žemaičiūnienė Rasa.
Penktadienis, 6 pamoka, Nr. 324 kabinetas.

Informacinių technologijų ir antrosios užsienio k. (rusų, vokiečių, prancūzų)  integracijai „Bendraukime užsienio kalbomis“, 8 klasės,  mokytojos Balčiūnienė Rasa, Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina, Teišerskienė Nijolė, Kristina Venzlauskienė.
Ketvirtadienis, 7 pamoka, Nr. 230, 226 kabinetai. Mokytojos Rafael Ieva, Šidlauskienė Lina.
Pirmadienis/ Ketvirtadienis, 7 pamoka, Nr. 230, 315 kabinetai. Mokytojos Rafael Ieva, Venzlauskienė Kristina.
Ketvirtadienis, 7 pamoka, Nr. 231, 233 kabinetai. Mokytojos Balčiūnienė Rasa, Teišerskienė Nijolė.

 

Rengė
Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-02-07 

* * * * *