Tyrimai ir analizės

* * * * *

2019 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6 klasių, 8 klasių bandomojo elektroninio nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai:

2 klasių mokinių skaitymo (teksto supratimas), rašymo (teksto kūrimas), rašymo (kalbos sandaros pažinimas) matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai;

4 klasių mokinių skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo pasiekimų patikrinimo rezultatai;

6 klasių mokinių skaitymo, rašymo, matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatai;

8 klasių mokinių matematikos, gamtos mokslų pasiekimų patikrinimo rezultatai;

2019-08-26

* * * 

VYKDYTAS TARPTAUTINIS MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ TYRIMAS EA TIMSS 

2019 m. I pusmetį 8b klasės mokiniai (kl. auklėtoja A.Lučinskienė) dalyvavo tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA – International Association of the Evaluation of Educational Achievement) inicijuotame Tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrime (angl. TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study). PLAČIAU...

TIMSS tyrimo progimnazijoje rezultatai 2019

2019-01-18

* * * * *

2018-2019 m. m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

5 klasių mokinių, naujai atvykusių į mokyklą mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
2019-01-02

* * * * *

2018 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 klasių diagnostinių bei 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai:

2018 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2, 4, 6, 8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita

2 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos diagnostinių testų rezultatai;

4 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai;

6 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos standartizuotų testų rezultatai;

8 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų standartizuotų testų rezultatai;

* * * * *

TYRIMAS EBPO TALIS

Progimnazija 2018 m. dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Tarptautiniame mokymo ir mokymosi tyrime TALIS 2018. TALIS yra pirmasis tarptautinis tyrimas, kuriame tiriama mokytojų darbo aplinka ir darbo sąlygos mokyklose. PLAČIAU...

* * * * * 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

2015-2016 m. m. mokyklos veiklos kokybės probleminis tyrimas: Orientavimasis į mokinių poreikius; Veikimas kartu: rezultatų apžvalga, išvados.

2015 m. atliktos mokinių (nuo 5 klasės) ir tėvų (1-12 klasės) apklausos „SOLIDARUMAS“ (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai)  rezultatai.

2014-2015 m. m. mokyklos veiklos kokybės  teminio įsivertinimo „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ rezultatų apžvalga, išvados.

2013-2014 m. m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai. 

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ pasimatavimai: Tėvų lankymasis mokykloje 2013-2014 m.m.

2012-2013 m. m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo „Klasės auklėtojo veikla“ ataskaita.

2011-2012 m. m. pakartotinio mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ ataskaita.

2010-2011 m. m. mokyklos  giluminio įsivertinimo srities „Vertinimas ugdant“ apibendrinimas.

* * * * *

2017 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 klasių diagnostinių bei 4, 6, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai:

2, 4, 6, 8 klasės Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita 2017 m.

2 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos diagnostinių testų rezultatai;

4 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų rezultatai;

6 klasių mokinių lietuvių k. bei matematikos standartizuotų testų rezultatai;

8 klasių mokinių lietuvių k., matematikos, socialinių bei gamtos mokslų standartizuotų testų rezultatai;

* * * * *

2016 METŲ  2 KLASIŲ MOKINIŲ DIAGNOSTINIŲ BEI 4, 6 IR 8 KLASIŲ MOKINIŲ STANDARTIZUOTŲ TESTŲ REZULTATAI

2 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 2 kl. mokinių diagnostinių testų rezultatai.

4 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 4 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

6 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos testus; Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 6 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

8 kl. mokiniai atliko skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, gamtos mokslų testus. Pateikiami Šiaulių Gegužių progimnazijos 8 kl. mokinių standartizuotų testų rezultatai.

* * * * *

2016-2017 m. m. 1 klasių, 5 klasių ir naujai atvykusių mokinių, jų tėvų adaptacijos tyrimo rezultatai.

1 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

5 klasių mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai
Naujai atvykusių į mokyklą mokinių, jų tėvų apklausos rezultatai

* * * * *