Švietimo pagalba

Švietimo pagalbą mokykloje teikia:

socialinės pedagogės  Jurgita Laidauskienė 1-4 kl., Indrė Strelkauskienė 5-8 kl.

specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė,

logopedės Agnė Načienė ir Neringa Petrauskienė

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irmina Ramanauskienė

Vaiko gerovės komisija (administracija, mokytojai, mokytojai pagalbininkai) — pirmininkė Rita Tamašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.