2019 m.

 
2018-2020 metais Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdomas tarptautinis ERASMUS+ mokyklinis  strateginės partnerystės projektas ,,Socialinių įgūdžių stokojančių mokinių įtraukimas į Europos kultūrinės struktūros veiklas“. Projekto koordinatorė pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė. Plačiau...
https://erasmuskos.weebly.com/?fbclid=IwAR0f6GtnHC4sRWxHl9RLqk_CnaIGdgQm5XDweVMU0K83IJqCGtnOW2YTNCY
Projekto partneriai:
Koso salos 1 pradinė mokykla, Graikija,
Sermoneta miesto pradinė mokykla, Italia,
Cerklje na Gorenjskem miesto pradinė mokykla, Slovėnija,
Montilla miesto pradinė mokykla, Ispanija,
Rakovski miesto pradinė mokykla, Bulgarija.

 
The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE)
 tarptautinė programa. PLAČIAU...
Programos koordinatorė Silvija Baranauskienė, vadovės Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė, Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja.

 
Nuo 2018 m. rugsėjo 1d. Šiaulių Gegužių progimnazija  įsijungė į Tarptautinį Goethe’s instituto vykdomą projektą Lietuvoje „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“. Projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.Prie jau ketverius mokslo metus gyvuojančio projekto prisijungė Gegužių progimnazijos mokytojų komanda, kurią sudaro vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskienė ir fizikos mokytoja Rasa Žemaičiūnienė.

 

„Erasmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“. Projekto organizatorės Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Rasa Balčiūnienė, ugdymo karjerai koordinatorė, matematikos ir IT mokytoja. Plačiau...

Projektas ,,Viena knyga: skaitymo terapija specialiųjų poreikių turintiems vaikams“. Projekto koordinatorė pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė.

Projektas „Vardan tos Lietuvos“. Projekto organizatorės: istorijos, rusų k. mokytoja NijolėTeišerskienė, lietuvių k. mokytoja  IngaTurovaitė, technologijų mokytoja Jurgita Januškevičienė).

Projektas „Būk sveikas pavasari!“. Projekto organizatorės: pradinio ugdymo mokytoja Edita Montvilienė, dailės ir technologijų mokytoja Dana Kulikauskienė, matematikos, ekonomikos ir IT mokytoja Ieva Rafael)

****

2018 m.

ES projektai. „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).


Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas.
Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.
Planuojama, kad 2019 m. pradžioje mokyklas pasieks ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.
ŠAC inf.
****

Tarptautinis  Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projektas „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“
Projekto koordinatorė progimnazijoje Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja.

Tarptautinis projektas ,,Smurfai Europoje"Schtroumpfons en Europe - Smurfs in Europe.
Projekto koordinatorė progimnazijoje Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja.

Tarptautinis projektas „Draugystės uostas”.
Projekto koordinatorius progimnazijoje SErgejus Staponkus, istorijos mokytojas.

 
The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE)
 tarptautinė programa. PLAČIAU...
Programos koordinatorė Silvija Baranauskienė, vadovės Indrė Strelkauskienė, socialinė pedagogė, Giedrė Steponavičienė, kūno kultūros mokytoja.

****

2017 m. gegužės mėn. – 2018 m. birželio mėn. Gegužių progimnazijoje vykdomas tarptautinis projektas ,,Smurfai Europoje" – Schtroumpfons en Europe - Smurfs in Europe.

Tarptautiniame projekte dalyvauja 18 šalių: Lietuva, Belgija, Graikija, Olandija, Liuksemburgas, Švedija, Italija, Slovakija, Estija, Suomija, Kroatija, Slovėnija, Latvija, Rumunija, Lenkija, Čekijos Respublika, Kipras, Prancūzija.
Projekto koordinatorė Lietuvoje Edita Montvilienė, dalyviai 1 c klasės mokiniai. Veikla: pažinti Prancūziją ir jos kultūrą; pristatyti savo klasę, mokyklą, miestą, šalį ir jos kultūrą. Projektas įgyvendinamas anglų kalba. Dalyvaujantys mokiniai bendrauja, atlieka įvairias užduotis, dalinasi informacija vertikalioje erdvėje (skype, etwining platformoje, savo mokyklų svetainėse).


**** 

 

Progimnazijoje vykdomas tarptautinis  Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projektas „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“

                        

2014-2017 m. progimnazijoje vykdomas tarptautinis  Erasmus+ tarpmokyklinės Strateginės partnerystės projektas „Vietiniai Europos paveldo ir vertybių atspindžiai“ (projekto koordinatorė progimnazijoje Edita Montvilienė, pradinių kl. mokytoja).

Numatomi partnerių susitikimai:
2014-2015 m. m. Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje,
2015-2016 m.m. – Lietuvoje, Škotijoje,
2016-2017 m.m. – Prancūzijoje, Lenkijoje, Turkijoje.

* * * * *

2016 m. GEGUŽĖS 1-6 DIENOMIS GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE VYKO TARPTAUTINIO ERASMUS+ PROJEKTO „VIETINIAI EUROPOS PAVELDO IR VERTYBIŲ ATSPINDŽIAI“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

 

Plačiau: PROGRAMA...
1 diena – 2016 m. gegužės 1 d. projekto partnerių atvykimas.

2 diena – 2016 m. gegužės 2 d. Pažintis su Šiauliais, miesto istorija; Viešnagė Šiaulių Gegužių progimnazijoje.

3 diena – 2016 m. gegužės 3 d. – kelionė maršrutu „Šiauliai – Kernavė – Trakai – Vilnius – Šiauliai“.

4 diena – 2016 m. gegužės 4 d. – tarptautinė metodinė - praktinė konferencija „Europos kultūrų įvairovė“ (10.00 val., Šiaulių Gegužių progimnazijoje). (PROGRAMA).    Plačiau...

5 diena – 2016 m. gegužės 5 d. – kelionė maršrutu „Šiauliai – Klaipėda – Nida – Šiauliai“.

6 diena – 2016 m. gegužės 6 d. – atsisveikinimas. Šokių vakaronė „Gegutės šėlsmas“. Plačiau...

* * * * *

Plačiau apie vykdomą projektinę veiklą