Konferencijos

Konferencijatai svarbi tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo forma. Šiaulių Gegužių mokykloje jos organizuojamos nuo 2005 metų. Konferencijos skirtos pedagogams, norintiems įgyti žinių ir įgūdžių, kūrybiškumo, pozityvaus mąstymo, norintiems taikyti kuo daugiau aktyvių mokymosi metodų pedagoginėje veikloje, bendraujant su mokiniais. Jos leidžia mokytojams tobulėti, semtis naujų idėjų, dalintis patirtimi, o mokiniams ugdymo procesas tampa patrauklesnis ir modernesnis.

Pranešimų temos labai įvairios: nuo tiriamųjų ir apžvalginių pranešimų iki parodų ir išspausdintų mokymo priemonių, nuo aktyvių mokymo būdų iki kūrybiškumo ugdymo, nuo mokymo priemonių iki didaktinių žaidimų, nuo IKT taikymo ugdymo procese iki meistriškumo pamokų.

Konferencijų 2020 m. planas

* * * * * 

2005-2019 METAIS PROGIMNAZIJOJE ORGANIZUOTOS KONFERENCIJOS:

* * * * *

2020-01-23 VISUMINIO UGDYMO TARPTAUTINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJOJE „UGDYMO DVASINGUMO SVARBA ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE“, skirtoje  M. K. Čiurlionio bei P. Višinskio 145-osioms gimimo metinėms pažymėti.

Apie konferenciją plačiau.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

* * * * *  

2019-11-28. Šalies 1-4 kl. mokinių konferencija „Jaunieji literatai“, apskritojo stalo diskusija „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškas mokinys?“

Ar spėjai pamatyti besileidžiančio klevo lapo valsą? Ar girdėjai po kojomis šiugždenamų lapų simfoniją? Stebėjai krintančių ir skylančių kaštonų kadrilį? Nepavėluok. Išgirsk. Pamatyk. Užrašyk. Pasidalink...
Lapkričio 28 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje susirinko didelis būrys jaunųjų kūrėjų, kurie savo mintis išrašė eilėraščiuose, pasakose, pasakojimuose, laiškuose, istorijose, miniatiūrose rudens tematika. Konferencijoje „Jaunieji literatai“ dalyvavo miesto ir Šiaulių apskrities mokyklų mokiniai ir jų mokytojai. Konferencijos organizatorės pradinių kl. mokytojos A.Didžgalvienė, E.Montvilienė, A.Adomaitienė, I.Vinickienė, A.Vedeckienė, R.Jackienė.
Mokytojos dalijosi savo darbo patirtimi, kūrybinėmis mintimis apskritojo stalo diskusijoje „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiškas mokinys?“. Diskusijos organizatorės pradinių kl. mokytojos A.Didžgalvienė, E.Montvilienė.

* * * * *

2019-01-24 vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija Mąstymo svarba visuminio ugdymo procese“. Organizatorės S.Baranauskienė, L.Lušienė, R.Zalogienė.

Konferencijos metu 27 mokytojai vedė 13 atvirų pamokų bei 8 meistriškumo pamokas  – dalijosi patirtimi. Plačiau...

Konferencijos programa

* * * * *

2018-11-29 vyko Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių konferencija „Jaunieji literatai“

Plačiau...

 
* * * * *

2018-03-29 vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“. 
2018 m. kovo 29 d. Gegužių progimnazijoje, Vydūno alėjoje, buvo atidaryta progimnazijos pradinių klasių mokinių paroda „Vyšnaitė šeimininkauja ir žaidžia“. Vaikiškos parodos darbuose skirtinga technika pavaizduotos įvairiausios uogos ir vaisiai, kurie atgijo iš skaitytų pasakų, mintų mįslių bei minklių, patarlių ar eilėraščių.  Ši paroda gražiai papildė tą pačią dieną vykusią Šiaulių m. priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokinių pažintinę-praktinę  konferenciją.  Mokinių meniniuose darbuose atsispindi projekto „Vaisių ir uogų karalystė“ metu įgytų žinių visuma. Parodą organizavo   pradinių klasių mokytojos L. Varnavičienė, A. Kulnienė, K. Vaidilienė, L. Norvilienė

 
* * * * *

2018-03-21 vyko ŠIAULIŲ MIESTO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ IR UŽSIENIO KALBŲ KONFERENCIJA „MOKAUSI IR AUGU“. Organizatorės mokytojos Inga Turovaitė, Dalia Varpučinskienė, Nijolė Teišerskienė

Konferencijos nuostatai 

* * * * *

2018-01-25 vyko respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: akademinio ir dorovinio ugdymo pusiausvyros svarba švietime“. Organizatorės S.Baranauskienė, L.Lušienė, R.Tamašauskienė, R.Zalogienė.

Konferencijos metu 19 mokytojas vedė 16 atvirų, integruotų pamokų  – dalijosi patirtimi.

KVIETIMAS – PROGRAMA

Plačiau apie konferenciją...

* * * * *

2017-12-13 vyko respublikinė 1-12 klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Mano ETNO pasaulis“. Organizatoriai A.Stankus, R.Kalinienė.

* * * * *

2017-11-29 vyko respublikinė pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Jaunieji literatai“. Organizatorės A.Didžgalvienė, I. Vinickienė, L.Adamonienė, E.Montvilienė, A.Vedeckienė, V.Dulskienė.

* * * * *

2017-04-27 vyko respublikinė pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Ridikėlio džiaugsmai ir rūpesčiai“. Organizatorės L.Varnavičienė, A.Kulnienė, K.Vaidilienė.

* * * * * 

2017-02-22 organizuota Šiaulių miesto 6-7 klasių mokinių anglų kalbos konferencija „PLAY, LEARN AND GROW... TOGETHER“. Konferencijos organizatoriai: anglų kalbos mokytojos Dalia Varpučinskienė, Jurgita Mickutė-Penikienė ir Ingrida Kačinskienė

* * * * *

2017 m. sausio 26 d. Gegužių progimnazijoje vyko visuminio ugdymo respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Žmogus – tiltas tarp dviejų pasaulių“. PLAČIAU...
Konferencijos metu 21 mokytojas vedė 14 atvirų, integruotų pamokų  – dalijosi patirtimi.
Apie konferenciją rašo...
Plačiau: Konferencijos programa

* * * * *

2017-01-19 Šiaulių miesto 5-8 kl. mokinių lietuvių k. konferencija „Apie draugus“

* * * * *

2016-12-07 organizuota tarptautinio projekto „BALTŲ VIENYBĖ“ tarptautinė mokinių konferencija „SAULĖS MŪŠIS ISTORIJOS RATE“, atidaryta tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda „SAULĖS MŪŠIUI ATMINTI“. Plačiau....

* * * * *

2016-11-29 vyko 1-4 klasių mokinių konferencija ,,Jaunieji literatai“

* * * * *

2016-05-04  progimnazijoje vyko tarptautinė metodinė - praktinė konferencija „Europos kultūrų įvairovė“. (PROGRAMA).    Plačiau...

* * * * *

2016-03-09 vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Prieskonių kvapai vilioja“.

* * * * *

2016-02-04 PROGIMNAZIJOJE VYKO RESPUBLIKINĖ  METODINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Visuminio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese“

 

2016 m. vasario 4 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota tęstinė respublikinė – praktinė konferencija „Visuminio ugdymo taikymo galimybės ugdymo procese“, skirta Saulės mūšio 780-osioms metinėms bei Pasaulio kultūros dienos Lietuvoje 10-osioms metinėms pažymėti. Konferencijoje sulaukta visos respublikos mokytojų, dėstytojų, miesto valdžios ir švietimo skyriaus atstovų dėmesio (Jurbarko, Kėdainių, Akmenės, Pasvalio, Šilalės, Tauragės, Kelmės, Kauno, Vilniaus, Mažeikių, Klaipėdos, Panevėžio, Radviliškio, Telšių, Kuršėnų, Šiaulių miestų ir rajonų) (Plačiau apie konferenciją)

Apie konferenciją rašo:

www.etaplius.lt, www.humanistine pedagogika.lt, www.siauliudienos.lt, www.siauliai.lt  www.siauliunaujienos.lt

Konferencijos programa

* * * * *

 

2015-10-28 progimnazijoje vyko respublikinė metodinė - praktinė konferencija „INTEGRUOTAS PRADINUKŲ UGDYMAS: KALBĖTI (NE)LENGVA ĮGYVENDINTI?“, kurioje dalyvavo 230 mokytojų iš visos Lietuvos. Konferencijos dalyvius pasveikino Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė, žiniomis pasidalino Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, LEU Edukacinių tyrimų instituto direktorė, Ugdymo pagrindų katedros docentė, Rūta Girdzijauskienė, KU Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorė, muzikos vadovėlių ,,VIEVERSYS“ (serija ŠOK) bendraautorė, vestos 8 meistriškumo pamokos. Pamokas vedė ir mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos Aušra Didžgalvienė ir Edita Montvilienė.
Konferencijoje iškeltas klausimas – kaip mokyti ir išmokyti mokinius, kai visi jie turi ne vienodą gyvenimo bei mokymosi patirtį, skirtingus gebėjimus, poreikius, interesus, mokymosi būdus, nevienodas galimybes?
Integruotai mokomas mokinys pažįsta pasaulį kaip visumą, geba vieno dalyko žinias pritaikyti kitam dalykui suvokti, įgunda ieškoti skirtingų gyvenimo reiškinių saitų, vertina save kaip neatskiriamą aplinkos dalį.
Integruotas ugdymas geriau susieja mokymą ir mokymąsi, padeda derinti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykius, pagelbėja lavinant vaikus, kurie gebėtų gyventi ir veikti modernioje visuomenėje.

Informaciją parengė A.Didžgalvienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, E.Montvilienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
2015-11-02

* * * * *

2015 m. kovo 26 d.  mūsų progimnazijoje vyko RESPUBLIKINĖ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „Vaikas. Šeima. Mokykla – sėkminga partnerystė“. Plačiau...
Apie konferenciją rašo: www.santarve.lt;   www.siauliai.lt;    www.etaplius.lt

Organizatoriai:
R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos: R.Janulienė, R.Rudienė, A.Marcinkienė, A.Mockienė, R.Balčiūnienė.

* * * * *

2015-01-22 vyko respublikinė metodinė - praktinė konferencija VISUMINIS UGDYMAS: GYVENIMO PAMOKA DALYKO PAMOKOJE“, kurioje  dalyvavo lopšelių/darželių, pradinių, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų pedagogai, vadovai, socialiniai darbuotojai, specialiojo ugdymo pedagogai, kolegijų, universitetų dėstytojai, vesta 10 meistriškumo pamokų.

Konferencijos metu Šiaulių Gegužių progimnazijai įteikta Taikos vėliava.

Konferencija skirta Jono Murkos 70-osioms mirimo metinėms bei Rericho Pakto 80-mečiui paminėti. (žr. Priedą).

Plačiau apie konferenciją

Plačiau: www.etaplius.lt

* * * * *

2014-01-30 organizuota respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“.


„Tobulinti ir auklėti Vaiko gyvenimą reikia pačiu gyvenimu“   Š.Amonašvilis

2014 m. sausio 30 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuota respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Visuminis ugdymas: gyvenimo pamoka dalyko pamokoje“, kurioje sulaukta visos respublikos mokytojų, dėstytojų ir leidyklų dėmesio. Kaip akcentavo Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė, Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje steigėja ir narė  Silvija Baranauskienė, sveikindama konferencijos dalyvius, mūsų mokiniai yra nauja karta ir rūpindamiesi jų gerove turime jausti atsakomybę ugdyti ne tik protingus ir praktiškus, bet ir išmintingus bei dvasingus vaikus. Vienas iš svarbiausių šiuolaikinės mokyklos tikslų yra rasti būdų ugdant suvienyti žinias, protą su žmogiškumu ir dvasingumu, griauti mitus, kad tik humanitariniai mokslai turi kalbėti apie dvasines vertybes. Šioms idėjoms pritarė plenarinio posėdžio pranešėjai: Humanistinės pedagogikos asociacijos Lietuvoje nariai (I.Stulpinienė), universitetų dėstytojai (A.Kazlauskienė, V.Staskevičienė) bei vadovėlių leidyklos atstovai (S.Žukas, L.Virozerovienė). PLAČIAU...

Konferencijos programa plačiau..., Plačiau po konferencijos...

2013-05-13 organizuota 1-4 klasių mokinių konferencija „Gegutės šėlsmas“. Gegužės 13 d. — Meilės deivės Mildos diena, Gegutės karaliūnės diena ir jau 18 m. mokykloje minimas Šiaulių Gegužių progimnazijos Vardadienis (idėjos autorė mokytoja RF.Rudienė). Ši diena mokyklai — svarbi, simbolinė ir tradicinė, kai į mokyklą suplūsta svečiai iš visos Lietuvos...

2012-12-13 organizuota respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Šviesos samprata XXI amžiuje“. Plačiau: www.humanistinepedagogika.lt  „Šviesos samprata XXI amžiuje“.

2012-11-30 organizuota 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų respublikinė konferencija Jaunieji literatai“.

2012-05-23 progimnazijoje vyko tarptautinė mokinių ir mokytojų teorinė–praktinė konferencija „Dailė – vaiko sielos kalba“. Per konferenciją dalintasi ne tik įvairių šalių dailės dėstymo teorija, bet vyko praktinis darbas grupėse, kurias vedė užsienio bei Lietuvos dailės mokytojai, dailininkai. Konferencijos tikslas —pristatyti  Šiaulių Gegužių progimnazijos bei tarptautinio Socrates Comenius projekto ,,Gamtos garsai“ partnerių iš Turkijos, Norvegijos, Lenkijos kūrybinę patirtį, tradicinius ir inovatyvius meninės raiškos būdus ir kūrybinius darbus. Ugdyti mokinių meninę kompetenciją — gebėjimą ir nusiteikimą kurti, improvizuoti, analizuoti kūrybinius darbus.

2011-05-10 organizuota Šiaulių miesto 6-8 kl. mokinių užsienio kalbų konferencija  „Mano svajonių mokykla“.

2011-02-24 organizuota respublikinė metodinė–praktinė konferencija „Darbo su pasaulio pažinimo vadovėliu ,,GILĖ“ patirtis, perspektyvos, ieškojimai“.

2011-11-30 organizuota 1-4 klasių mokinių ir jų mokytojų respublikinė konferencija „Jaunieji literatai“.

2010-03-30 organizuota respublikinė praktinė-metodinė konferencija „Lietuvių kalbos ugdymas: problemos ir perspektyvos“.

2009 metais balandžio 7-11 dienomis organizuotas Rusijos švietimo akademijos tikrojo nario, psichologijos mokslų daktaro, profesoriaus Šalvos Amonašvilio autorinis seminaras, skirtas ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo, profesinių mokyklų pedagogams, švietimo vadovams, dėstytojams, vaikų psichologams, socialiniams ir specialiesiems pedagogams bei tėvams. Seminaro metu buvo klausomasi tiesų apie pedagogines tradicijas ir klasiką, Vaiką, jo prigimtines jėgas, Tikėjimą, Viltį, Meilę, gerumo kalbą, auklėjimą ir ugdymą, giluminį ugdymą, bendravimą, kaip pedagoginio proceso širdį, grožio suvokimą, minties ugdymą, dvasinio gyvenimo pamokas. Seminaro iniciatorė — mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė.

2008-04-10 organizuota respublikinė konferencija „Vaikas. Šeima. Mokykla “. Mokyklos bendruomenės kūrimas — labai sudėtingas ir ilgas procesas. Išskirtinis vaidmuo šiame procese priklauso tėvams, kurie turi jaustis lygiaverčiais mūsų mokyklinio gyvenimo nariais. Tėvai skatinami dalyvauti mokyklos gyvenime.

2007-04-03 organizuota respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Ugdymo proceso humanizavimas: problemos ir perspektyvos“.

2006-04-12 organizuota tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Edukacinių idėjų ir technologijų taikymo kompetencijos raiška šiandienos mokykloje“.

2005-04-08 organizuota respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Kuriu, vadinasi, esu“.

Informaciją pateikė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2013-08-10