UGDYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020 m. BIRŽELIO 1-19 DIENOMIS

BENDRA INFORMACIJA

1-4 kl. TVARKARAŠTIS

5-8 kl. TVARKARAŠTIS

NŠ VEIKLŲ TVARKARAŠTIS.     PLAČIAU.

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

1-8 KL. VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS 

 

 

 

 

* * * * * *

 

1-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraščiai.

Mokytojų pamokų tvarkaraščiai.

Dalykų modulių tvarkaraštis.

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“ tvarkaraštis.

Mokinių ir jų tėvų konsultavimo tvarkaraštis.
* * * * * 

Pamokų laikas (1 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.
Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 35 min).

1 pamoka                  8.00 - 8.35                        
2 pamoka                  8.55 - 9.30                                    
3 pamoka                  9.50 - 10.25                                 
4 pamoka                10.55 - 11.30                                 
5 pamoka                12.00 - 12.35                                

Pamokų laikas (2-8 kl.) pirmadieniais - penktadieniais.
Klasės valandėlė - trečiadienį, pirma pamoka (trukmė - 45 min).

1 pamoka                  8.00 - 8.45                                                                
2 pamoka                  8.55 - 9.40                                                               
3 pamoka                  9.50 - 10.35                                                          
4 pamoka                10.55 - 11.40                                                           
5 pamoka                12.00 - 12.45                                                       

6 pamoka                12.55 - 13.40                                                  
7 pamoka                13.50 - 14.35                                                   
8 pamoka                14.45 - 15.30                                                 
9 pamoka                15.40 - 16.25     

* * * * *
Atnaujinta 2020-02-07