Atnaujinta 2019 m. kovo 25 d.

LAISVOS VIETOS Į KLASES 2018-2019 m. m.

1 kl. - 3 vietos
2 kl. - 1 vieta
3 kl. - nėra
4 kl. - nėra
5 kl. - 1 vieta
6 kl. - 1 vieta
7 kl. - nėra
8 kl. - nėra

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lušienė

Priėmimas į mokyklą vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-12-01 sprendimu Nr. T-404 patvirtintą priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.
Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas ir kiti dokumentai
Mokyklų aptarnaujamos teritorijos