Renginiai 2016-2017 m. m.

* * * * *
Etnokultūrinė vaikų vasaros dienos stovykla „Tautinukas“

Birželio 5-9 dienomis Gegužių progimnazijos folkloro ansamblio „Gasužis“  ir „Rasos“ progimnazijos fokloro klubo „Čiutulis“ vaikai dalyvavo etnokultūrinėje vasaros dienos stovykloje „Tautinukas“. Stovyklautojai sužinojo apie senuosius lietuvių instrumentus ir bandė jais pagroti, išmoko lietuviškų sportinių žaidimų ir draugiškai juos žaidė. Dalyvaudami smulkiosios tautosakos viktorinoje vaikų bibliotekoje, kūrė meniškus palyginimus ir mokėsi suvokti žodžio galią, o nuvykę į Burbaičių piliakalnį ir Tytuvėnų regioninio parko akmenų rūžą, susiformavusį po ledynmečio, klausėsi miško garsų, rinko akmenėlius ir  grožėjosi savo krašto gamta. Lankydamiesi Šiaulių universiteto Botanikos sode ir žaisdami „Augalų detektyvą“, pažino lietuviškus žolynus, braidydami po rugių lauką ir pievas, pamatė mūsų Žemės grožį. Žaliūkių malūnininko sodyboje žaidė piemenėlių žaidimus, grojo piemenėlių instrumentais, o paglostę ir apsikabinę ten besiganančią avytę, vaikai patyrė tikrą džiaugsmą. Kiekviena stovyklos diena buvo kupina laimingų akimirkų.
Tikime, kad visa etnokultūrinė veikla turi didelės reikšmės vaiko dvasinių vertybių formavimuisi. Auklėjant vaikus šiuo būdu, galima subrandinti nuostabius vaisius, gauti ypatingų rezultatų. 

Folkloro ansamblio „Gasužis“ vadovai Rosita Kalinienė ir Arūnas Stankus

2017-06-09

* * * * *
Kalbų popietė

Tradicinė pavasario užsienio kalbų popietė „Mes mokomės užsienio kalbų“ šiais mokslo metais vyko gegužės 24 dieną. 4-8 klasių mokiniai išraiškingai skaitė kūrinius ir eilėraščius apie pavasarį, gyvenimą anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Žiūrovai turėjo galimybę vertinti dalyvius. Žiūrovų simpatijų prizą pelnė 6b klasės mokinys Matas Reivytis (mokinį ruošė rusų kalbos mokytoja Nijolė Teišerskienė). Taip pat žiūrovų simpatijų prizą pelnė 8a klasės mokinės Gerinta Radavičiūtė ir Danielė Urbonaitė (mokines ruošė prancūzų kalbos mokytoja Sigita Lizdenienė).
Visiems dalyviams buvo padėkota – padovanotas skirtukas knygai bei saldi dovanėlė. Raiškiojo skaitymo užsienio kalbų popietę rengė ir vedė rusų kalbos mokytoja Gražina Korkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Jūratė Pocienė.                                                                                                
J.Pocienė ir G.Korkevičienė
2017-05-24

* * * * *

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE ORGANIZUOTOS NETRADICINĖS ANGLŲ K. PAMOKOS

2017 m. gegužės 22-26 dienomis Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko netradicinės anglų k. pamokos 5-8 klasėms – „Komandų varžytuvės“.
Anglų kalbos mokytojos (I.Kačinskienė, J.Mickutė-Penikienė, D.Varpučinskienė, R.Kancerienė, J.Pocienė) netradicinėms pamokoms parengė savitas, išskirtines, įdomias, mokinių gebėjimus atitinkančias užduotis. Mokinių komandos pamokose buvo sudarytos iš skirtingų pogrupių mokinių, kurie, atlikdami įvairias užduotis, aktyviai varžėsi tarpusavyje, įsivertino savo gebėjimus. Kiekvienos pamokos pabaigoje, apibendrinus rezultatus, buvo išrinktos 3 komandos nugalėtojos ir apdovanotos skatinamaisiais prizais.
Tikime, kad tokios netradicinės pamokos gilina anglų k. žinias, plečia mokinių akiratį, kelia mokymosi motyvaciją, skatina kūrybiškumą, gebėjimą bendradarbiauti ir dirbti grupėse.

Informaciją ruošė mokytojos R.Kancerienė ir J.Mickutė-Penikienė

* * * * *
Pasakorių konkursas „Gegutės šėlsmas“

 

Gegužės 13-oji – Gegutės karaliūnės, meilės deivės Mildos diena ir Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo diena. 
2017 m. gegužės 11 d. į Gegužių progimnazijoje vykusį  respublikinį pasakorių konkursą „Gegutės šėlsmas“ sugužėjo mažieji pasakoriai iš Šiaulių „Rasos“, Dainų, „Juventos“, Jovaro progimnazijų, Šiaulių  jėzuitų, logopedinės mokyklų, Šiaulių lopšelių – darželių „Gintarėlis, „Kregždutė“, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos, Akmenės rajono Akmenės gimnazijos, Naujosios Akmenės lopšelio – darželio „Žvaigždutė“, Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos. Konkurso tikslas – supažindinti mokinius su Lietuvos etnografinių regionų tarmėmis, puoselėti pagarbą gimtojo krašto kalbai, gamtai, senolių palikimui. Pasakoriai papasakojo savo ar pasirinkto etnografinio regiono pasakojamosios tautosakos (pasakos, sakmės, padavimai) kūrinį apie Lietuvos gamtą – piliakalnius, akmenis, ežerus, upes ir kt.
Kompetetinga komisija vertino vaikučių pasirodymus. Pasakorių pasakoriumi tapo Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 3 klasės mokinys, paporinęs padavimą „Šatrijos kalno raganos“ žemaičių tarme. Laureatais tapo - Povilas Ušinskis iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos (mokytoja  Diana Gedminienė), Kristina Juozaitytė iš Šiaulių Gegužių progimnazijos (mokytoja Kristina Vaidilienė), Jokūbas Soltanas iš Telšių r. Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos (mokytojaSnieguolė Šilanskienė), Andrėja Ušinskaitė iš Šiaulių l/d „Kregždutė“ (auklėtoja Reda Ginelevičienė) ir Karina Buivydaitė iš Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos (mokytoja Irena Čepinskaitė).
Kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti. Iš čia ir tikėjimas, kad ji galinti likusius gyvenimo metus ar būsimus turtus skaičiuoti.
O Jūs ar jau girdėjote gegutę kukuojant?...
Renginį organizavo pradinių klasių mokytojos Rosita Kalinienė, Alina Marcinkienė, Nijolė Gabrielaitienė, Aušra Adomaitienė. Renginio koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Rita Tamašauskienė.

2017-05-13

* * * * *
Šiaulių miesto ir rajono  8 kl. mok. konferencijoje „Knyga žmogaus gyvenime“

 

2017 m. gegužės 10 d. V. Kudirkos progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono 8-tų kl. mokinių konferencija, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, Lietuvių kalbos kultūros metams Lietuvoje bei artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui paminėti. Pagrindiniai konferencijos tikslai buvo ne tik skatinti mokinių kūrybinę saviraišką, gebėjimą išsakyti savo mintis raštu ir žodžiu, ugdyti komunikabilumą, kūrybiškumą, tačiau ir puoselėti išskirtinę meilę knygai.
Konferencijos organizatorių siūlytos temos skatino aštuntokus pasvarstyti, ar šiais laikais madinga skaityti, kokią įtaką skaitymas daro kalbai, kokį šiais metais skaitytą kūrinį aštuntokas pavadintų įdomiausiu, kokią knygą skaitytų dar kartą, kokia knyga patiktų paaugliui...
Mūsų progimnazijos 8c kl. mokinė Viktorija Vaitkutė pristatė pranešimą „Knyga, turėjusi didžiausios įtakos mano gyvenime“. Viktorija bendraamžiams pristatė pozityvumu dvelkiančią knygą, kurią perskaityti jai rekomendavo etikos mokytoja I. Zazienė. Viktorija yra skaitantis žmogus ir įdomių bei vertingų knygų yra perskaičiusi ne vieną, todėl jos pasidalintos mintys konferencijos dalyviams labai patiko.
Neabejoju, kad Viktorija pritaria K. Goldonio minčiai, kad „ žmogus, turintis rankose vertingą knygą, niekada negali būti vienišas“. Taigi šiais technologijų klestėjimo laikais pats patikimiausias vaistas nuo susvetimėjimo yra knygų skaitymas. 

Informacija ir nuotrauka lietuvių k. mokytojos B.Petkuvienės
2017-05-10

* * * * *
Viktorina „English is Fun"

 

Balandžio 27 d. 13 val. Gegužių progimnazijoje įvyko Šiaulių miesto 4 klasių mokinių anglų kalbos viktorina "English is Fun" . Viktoriną organizavo progimnazijos mokytojos. Dalyviais buvo mūsų progimnazijos mokiniai, Ragainės progimnazijos mokiniai ir mokytoja, Gytarių ketvirtokai ir mokytojos bei Santarvės gimnazijos mokiniai ir jų mokytoja. Renginio metu siekta padidinti mokinių motyvaciją mokytis anglų  kalbos, pagilinti gramatikos, rašymo įgūdžius. Taip pat mokiniai turėjo puikią progą ugdyti bendrąsias bei komunikacines kompetencijas, lavinti komandinio bei orientavimosi kitoje aplinkoje įgūdžius. Viktoriną sudarė keturios komandos. Pirmoji užduotis buvo kvizas, iš penkių duotų atsakymų, mokiniai turėjo pasirinkti vieną. Mokiniai tarėsi su savo komandos nariais ir atsakymą užrašydavo ant lapelio. Per antrąją užduotį mokiniai turėjo taisyklingai atsakyti į mokytojos užduotus klausimus, komandos galėjo užsidirbti 4 taškus. Surasti daiktavardžius žodžių grandinėlėje - tai trečioji užduotis. Labai gražiai paskaitė eilėraštį "Spring" ir tapo šios užduoties laimėtojas Pijus Tydmanas iš Gytarių progimnazijos. Penktoji užduotis - karaoke, mokiniai dainavo angliškas dainas. Apibendrinus viktorinos rezultatus pirmąją vietą laimėjo Ragainės progimnazijos mokiniai. Dalyviams buvo įteiktos padėkos, o mokytojams metodinės pažymos.
Renginio pabaigoje dalyvavusieji vaišinosi saldainiais bei dėkojo už įdomią viktoriną.

Renginio organizatorės R.Karpienė, R.Kancerienė

* * * * *
Vaikų Velykėlės


2017 m. balandžio 23 dieną Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje vyko šventinio Velykų laikotarpio užbaigimas – Velykėlės, kur dalyvavo folkloro ansamblio „Gasužis“ vaikai ir jų tėveliai.
Šventinį Velykų laikotarpį užbaigia Atvelykio šventė. Šią dieną labiausiai linksmybėmis džiaugiasi vaikai -  daužia numargintus kiaušinius, juos ridena, supasi sūpynėse, todėl  Atvelykio sekmadienis yra vadinamas Vaikų Velykomis arba Velykėlėmis.
Šventėje vaikai dainavo, šoko, žaidė, rideno margučius, varžėsi tarpusavyje, bandydami pažadinti ilgai miegojusią žemę. Nuo senų laikų tikima, kad numarginti kiaušiniai riedėdami per žemę, pažadina žalčius ir gyvates, o šie, šliauždami, savo pilveliais kutena ir prikelia įvairias žolytes.
Laikantis senųjų papročių, vaikai galėjo suptis sūpynėse. Tikima, kad kuo aukščiau išsisupsi, tuo linksmesnis būsi. Seni žmonės sakydavo, kad tuomet derlius bus geresnis - ir javai greičiau sužaliuos, ir linai ilgesni užaugs.
Šventėje pasirodė ir Velykė, kitaip dar Velykų bobute vadinama. Mažai kas ją matė, mažai kas žino, kaip ji atrodo. Kai kas girdėjo, kad ji panaši į didelį paukštį ir pati deda kiaušinius, kiti mano, kad ji panaši į raganą, ir todėl vaikams nesirodo, kad neišgąsdintų. Velykų bobutė apdovanoja tuos, kurie buvo labai geri iki Velykų.

Mokytoja Rosita Kalinienė

* * * * * 
Respublikinė mokinių konferencija „Sportas – sveikata, aš sportuoju visada“ ir mokinių kūrybinių darbų paroda - konkursas „Sporto šalyje“

 

2017-04-07  Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko respublikinė mokinių konferencija „Sportas – sveikata, aš sportuoju visada“ ir mokinių kūrybinių darbų paroda - konkursas „Sporto šalyje“. Parodai siųsti darbai šiuo metu eksponuojami Šiaulių universitete. Šalia gausybės mokinių darbų iš įvairių respublikos pradinių mokyklų ir progimnazijų parodoje galima pasigrožėti ir mūsų mokyklos mokinių Godos Beržanskytės, 1c kl.(mokytoja Jolita Mačiulskienė), Urtės Časonytės, 1c kl. (mokytoja Rosita Kalinienė), Kristalės Papreckytės, 1a kl.(mokytoja Indra Vinickienė) bei Vanesos Miceikaitės, 6b kl.(mokytoja Aistė Vedeckienė) darbais. Džiugu, kad net dviejų mokinukių darbai pateko tarp nugalėtojų savo amžiaus grupėje: Urtės Časonytės kūrybiniam darbui „Mano laisvalaikis“ skirta trečioji vieta, Vanesos Miceikaitės darbas „Žirgai- mano mėgiamo sporto palydovai“ laimėjo antrąją vietą.
Konferencijos metu dalyviams buvo pristatyta knyga „Karalius protas. Apgaulingas judesių paprastumas“. Mokiniai sužinojo, kodėl žmogui taip svarbu aktyviai judėti. Siekiant sumažinti dalyvių stresą prieš skaitant pranešimus, konferencijos organizatoriai parodė nuotaikingą filmuką bei pasiūlė visiems  įsijungti į streso malšinimo mankštą. Tokiai didžiulei ir nepažįstamai auditorijai pristatydami savo pranešimus, mūsų mokyklos 4b kl. mokiniai Nojus Staponkus( mokyt. N. Gabrielaitienė, pranešimo tema „Sportas mūsų šeimoje“) bei Mangirdas Norys( mokyt. A. Vedeckienė, pranešimo tema „Plaukimas- ne tik sporto šaka“) labai jaudinosi, tačiau viskas pavyko puikiai. Gausių aplodismentų berniukai sulaukė paminėdami, jog pranešimus parengti padėjo tėčiai. Jaunieji pranešėjai džiaugėsi galimybe ne tik patobulinti savo viešosios kalbos gebėjimus, nugalėti baimę ir jaudulį, bet sužinoti daugiau apie sveiką gyvenseną, Šiaulių miesto žymiausius sportininkus bei susipažinti su bendraamžiais iš kitų šalies miestų mokyklų.
Visi konferencijos dalyviai dalyvavo ekskursijoje po universitetą. Konferencijos baigiamojoje dalyje kūrybinių darbų autoriai buvo apdovanoti padėkomis, o pranešėjams šalia padėkų buvo įteiktos ir žaismingos užrašų knygutės gražiausioms savo mintims suguldyti.

Specialioji pedagogė A. Vedeckienė, pradinių klasių mokytoja N. Gabrielaitienė

2017-04-07

* * * * *
Vaikų finansinio švietimo savaitė 2017 

Vaikų finansinio švietimo savaitės metu Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko šie renginiai:

2017-03-27 Netradicinė pamoka „Apie asmeninius finansus paprastai“ 6-7 kl. mok.. Lektorė Asta Padgureckienė, Šiaulių Valstybinė kolegija.

2017-03-29 1-8 kl. mokinių kūrybinių darbelių mugė.

2017-03-30 Monopolio turnyras 1-4 kl. mok.

2017-03-31 Šiaulių regiono mokomųjų mokinių bendrovių mugė. Dalyvauja progimnazijos „Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės“.

Mokytoja Ieva Rafael

* * * * *
Šiaulių regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugė

Šiaulių regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugė vyko 2017 m. kovo 31-ąją, „Tilžės“ prekybos ir laisvalaikio centre. Joje dalyvavo dvidešimt penkios mokinių mokomosios bendrovės iš visos Lietuvos: iš Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Joniškio r. – Žagarės, Radviliškio, Pakruojo r. – Linkuvos, Naujosios Akmenės ir Šiaulių.
Šiaulių mieste veikia šešios MMB: trys – J.Janonio gimnazijoje, dvi – Šiaulių universiteto gimnazijoje ir viena – Simono Daukanto gimnazijoje. Mūsų progimnazijoje veikia „Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės“. Visi  savo veiklą pristatė rengiamoje mugėje.
Mokinių bendrovės rungtyniavo tarpusavyje dėl 13 įsteigtų nominacijų („Praktiškiausia idėja“, „Versliausia bendrovė“, „Patraukliausia verslo idėja“, „Ekologiškiausias verslas“  ir kt.).
Mūsų progimnazijos „Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės“ gavo nominaciją „Draugiškiausia bendrovė“.

Mokytoja Ieva Rafael

* * * * *
Aš mažiukas, bet galingas vandens lašiukas

 

2017-03-22 Gegužių progimnazijoje paminėta pasaulinė vandens diena, mokyklos fojė parodyta vaizdinė medžiaga „Vanduo- gyvybės šaltinis“, 1-4- ų klasių mokiniams išdalintos atmintinės – „Vandens lašeliai“, kuriose informuojama apie vandenį, jo rūšis, kiek ir kodėl reikia gerti vandenį.
Sveikatos kabinete mokiniai buvo supažindinti su vandens savybėmis, jo nauda žmogui, vandens apsauga, dalyviai turėjo galimybę atsigaivinti stikline tyro vandens. Renginio pabaigoje prizais buvo apdovanoti mokiniai, kurie pasižymėjo savo žiniomis apie vandenį, jo naudą žmogaus sveikatai.

Renginį organizavo Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Irmina Ramanauskienė ir socialinė pedagogė Indrė Strelkauskienė

* * * * *
Diena su studentu

 

Kovo 16d. septintokai ir aštuntokai turėjo puikią progą apsilankyti Šiaulių universitete. Ten vyko renginys „Diena su studentu“. Nors šalia gimnazijų atstovų progimnazistai jautėsi kiek nedrąsiai, juos šiltai priėmė studentija. Pirmiausia septintokams teko išbandyti komandinius žaidimus, kurie parodė, kokie jie draugiški, kaip moka ateiti į pagalbą vienas kitam, susikalbėti net be žodžių. Netgi prisijungę Salduvės mokyklos mokiniai buvo draugiškai priimti į būrį. Vėliau mokiniai susipažino su studentais užsieniečiais, kurie studijuoja universitete pagal mainų programą. Jie atvykę iš Turkijos ir net iš Šiaurės Korėjos. Smagu, kad mūsų mokiniai gebėjo angliškai susikalbėti su svečiais ir prie arbatos užmegzti trumpą, bet nuoširdų ryšį. Juk būti studentu – tai ne tik siekti išsilavinimo, bet ir bendrauti, veikti komandiškai.
Tuomet septintokai keliavo į Technologijų fakultetą, kur jų laukė tiksliųjų mokslų užsiėmimas. Susiskirstę į grupes, jie sprendė matematines užduotis, loginius uždavinius, viena akim žvilgtelėjo į aukštąjį mokslą. Mokiniams puikiai sekėsi, jie stengėsi, svarstė, neišsigando ir užduočių ne pagal programą. Buvo paskelbti rezultatai, aptarti uždavinių atsakymai. Džiugu, kad antrą ir trečią vietą užėmė merginos, bet pirmoji atiteko turbūt ateityje tikriems „tiksliukams“; Mantui, Emiliui, Dominykui. Jie išsinešė ne tik įspūdžių, bet ir puošnias kuprines su ŠU emblema.
Aštuntokai, susiskirstę į komandas dalyvavo protmūšyje „Aš – verslininkas“, kuriame atsakinėjo į įvairius klausimus apie žymias pasaulio kompanijas bei iškilius žmones verslo pasaulyje. Nors klausimai neatrodė lengvi, tačiau komandos puikiai susidorojo su pateiktomis užduotimis. Kartu mokiniai pagilino žinias viešojo administravimo bei ekonomikos srityse.Kita mokinių dalis dalyvavo veikloje „Aš – muzikas‘, kuriame atliko įdomias muzikines užduotis, žaidė žaidimus, lavino ritmo pajautimą.
Po to, kaip ir septintokai, 8b klasės mokiniai keliavo į Technologijų fakultetą, kur jų laukė praktinis užsiėmimas, kurio metu mokiniai susipažino su oftalmometrija - regėjimo aštrumo nustatymo mokslu. Patys turėjo galimybę pasitikrinti regėjimą, parinkti tinkančius akinius savo klasės draugams.Tokie susitikimai labai reikalingi mokiniams, nes jaunus žmones geriausiai gali įkvėpti taip pat jauni.

Mokytojos I.Kačinskienė,  I.Turovaitė

* * * * *
Kaziuko mugė

Nors už lango vis dar sniegas, tačiau Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai jaukiu ir smagiu Kaziuko mugės šurmuliu pasitiko pavasarį. Kovo 6 dieną mokykla kvepėjo pyragais, riestainiais, meduoliais, traškiaisiais vafliais, kuriuos kepė vaikų mamos ir patys vaikai. Akys mirgėjo nuo įvairių savo pačių, mamų, tėčių, močiučių ir senelių rankomis pasidarytų darbelių. Visus ateinančius į mugę pasitiko liaudiškos muzikos garsai. Maloniai skambėjo jaunųjų prekybininkų balsai, raginantys pirkti pačią geriausią prekę, o jiems antrino pirkėjai, besiderantys dėl mažesnės kainos.
Kaziuko mugė išsiskiria visų pirma gilia istorine tradicija, - ji kilusi iš šventojo karalaičio Kazimiero pagerbimo procesijų, rengiamų nuo 1604 metų. Laikui bėgant bažnytinę šventę lydinti prekyba išaugo iki spalvingos trijų  dienų Kaziuko mugės Vilniuje. 
Kovo 4-oji – ir  Kovarnių, Špokų šventė. Vadinta dar ši šventė ir taip - „kreivavėžis Kazimieras“: aštrūs pavasario saulutės spinduliai išgraužia pakelės pusnis iš pietų pusės, todėl viena rogių kelio pusė patyžta, pravėža pajuoduoja. Nuo stogo jau tiek prilaša vandens balutėn, kad ir žąsinas gali atsigerti.
Taigi, šventės nuspalvina kasdienio gyvenimo pilkumą. Iš tikrųjų žmonija susikūrė šventes, norėdama įprasminti laiko tėkmę. Prosenoviškoji pagrindinių kalendorinių metų švenčių esmė – nuolatinis sugrįžimas į pirmapradį laiką ir sakralinę erdvę. Švente, jos  ritualiniais veiksmais sustiprinami saitai su gimtinės žeme. Per tradicines šventes tvirtėja tautinė savimonė. Jose pasisemiama dvasinės stiprybės ir teigiamo nusiteikimo naujiems darbams.

Mugę organizavo ir aprašymą parengė pradinių klasių mokytojos L.Adamonienė, A.Labanauskienė, N.Gabrielaitienė, A.Marcinkienė, R.Kalinienė

2017-03-06

* * * * *

Užgavėnės

 

Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Ši šventė nuo senų laikų žinoma visoje Europoje. Tai pagoniška šventė, tačiau vėliau glaudžiai susieta su krikščionybe. Seniau ji buvo vadinama Ragučio švente. Užgavėnės – paskutinė mėsiedo diena, per kurią daug valgoma, ypač mėsiškai. Šventė švenčiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki Velykų. Šis laikotarpis paprastai būna nuo vasario 3 iki kovo 9 dienos.
Šiais metais Užgavėnės buvo švenčiamos vasario 28 d. Tą dieną į Gegužių progimnaziją sugužėjo įvairūs Užgavėnių personažai iš Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos – „arklys“, „ožys“, „meška“, „čigonė“, „jaunoji“,  „jaunasis“. Juos pasitiko būrys „ubagiukų“ su „motina“ ir „daktarka Angelina Gripienė“. Visi kartu dainuodami, šokdami, šūkaliodami ir Užgavėnių oracijas kalbėdami vaikščiojo po mokyklą ir visus su artėjančiu pavasariu sveikino. Tarp Lašininio ir Kanapinio vyko žūtbūtinė kova, kurią laimėjo pavasario būtybė – Kanapinis.
Kodėl svarbu švęsti Užgavėnes? – Tai virsmo šventė. Tai laikas, kai primenamas žmogaus ir žemės žadinimas. Visi papročiai, kurių laikomasi per šią šventę – drebinimas, stuksenimas į žemę, šūkavimas, laistymasis vandeniu, baladojimasis reiškia viena – tai paties žmogaus esmės pažadinimas. Tad sveikiname visus su atėjusiu pavasariu!

Mokytojai Rosita Kalinienė, Nijolė Gabrielaitienė, Arūnas Stankus
2017-02-28

* * * * *

Šimtadienio šventė Gegužių progimnazijoje

 

Kiekvienam žmogui yra svarbūs laiko ženklai. Vienas iš tokių mokyklinių ženklų – Šimtadienis. Tai graži ir nuotaikinga šventė, pilna džiaugsmo ir jaunatviško polėkio, paliekanti smagius ir šiltus prisiminimus apie mokyklą, mokytojus ir mokslo draugus.

Ši šventė Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuojama kasmet. Ne išimtis ir 2017-ieji. Vasario 23 d. popietę keturios aštuntos klasės rinkosi į renginį „Šimto dienų kelionė“. Jis prasidėjo auklėtojų nuoširdžiais žodžiais jau po šimto dienų mokyklą baigsiantiems mokiniams. Mokytojos linkėjo savo auklėtiniams per likusį laiką progimnazijoje dar daug ką pamatyti, suprasti, išmokti. Sulaukta svečių iš „Saulėtekio“ gimnazijos. Abiturientai būsimiems gimnazistams linkėjo sėkmės, svajonių ir drąsos. Aštuntokus tradiciškai sveikino ir septintokai. Kad būtų lengviau skaičiuoti likusias dienas, jie padovanojo originalius kalendorius.

Po šiltų sveikinimų ir linkėjimų mokyklos vyriausiems mokiniams buvo surengtas žinių, sportinių ir meninių gebėjimų patikrinimas, kurio tikslas – pasižiūrėti, kaip pasiruošta būsimai kelionei. Aštuntokai noriai atliko kūrybines ir smagias užduotis, o auklėtojos džiaugėsi ugdytinių nuoširdumu ir išradingumu.

Po šaunaus bei linksmo renginio vaišintasi Šimtadienio tortu, dalintasi įspūdžiais.

Gražaus ir prasmingo likusio laiko mūsų mokykloje, mieli aštuntokai!

Informaciją ir nuotraukas parengė Asta Labanauskienė, Ingrida Kačinskienė, Daiva Virakienė, Daiva Šimkuvienė.

2017-02-24

* * * * *
Rytmetys, skirtas Vasario 16-jai

2017 m. vasario 15 d. Šiaulių Gegužių progimnazijos pirmokai ir 4 c klasės mokiniai minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Mažieji susirinko mokyklos aktų salėje, giedojo Lietuvos himną. Rytmečio dalyvius pasveikino folkloro ansamblis ,,Gasužis“, kuriuos paruošė mokytoja R.Kalinienė. Mokytojos E.Montvilienė, I.Vinickienė, A.Didžgalvienė pravedė pokalbį apie Lietuvos simbolius, Lietuvos kraštovaizdį, jos tradicijas, papročius. Pirmokėliai deklamavo eiles, skirtas Lietuvai. Pokalbio metu savo žinias demonstravo aktyviausieji pirmokai.

Džiaugiamės, kad pradinukai augina meilę savo Tėvynei.

Organizatorės E.Montvilienė, I.Vinickienė, A.Didžgalvienė 

* * * * *
Netradicinė ugdymo karjerai ir ekonomikos pamoka

Could not load widget with the id 779. 

2017 m. vasario 6 d. buvo 6-7 klasių mokiniams buvo organizuota netradicinė ugdymo karjerai ir ekonomikos pamoka „Kaip susikurti savo sėkmės istoriją“. Pamoką vedė Kristina Knizikevičienė, DNB banko plėtros vadovė. Pirmiausia mokiniams buvo pristatyti gerai žinomi žmonės: facebook įkūrėjas, korporacijos „Microsoft“ įkūrėjas ir kiti. Po to buvo diskutuojama su mokiniais temomis: verslumas – kas tai?; su kokiomis žmogaus būdo savybėmis siejasi žodis „verslininkas“? DNB atliko jauno verslo tyrimą: 9 iš 10 nuosavą verslą pradėjusių gyventojų jaučia ypač didelį pasitenkinimą naująja veikla, kuris atperka išaugusį streso lygį, ilgesnes darbo valandas ir sutrumpėjusį laisvalaikį. Tyrimas parodė, kad absoliuti dauguma jaunųjų verslininkų įsitikinę - jeigu galėtų laiką pasukti atgal, vėl imtųsi savo verslo. Pasitenkinimą nuosavu verslu didina ir išaugusios pajamos. Samdomą darbą pakeitus į nuosavą verslą, užgula atsakomybės našta, išauga darbo krūvis ir  įtampa. Tačiau galimybė savame versle realizuoti idėjas ir užmojus viršija visus sunkumus. Buvo pristatomos ir lietuvių verslininkų sėkmės istorijos. Pamokos pabaigoje mokiniai buvo skatinami svajoti, nes svajonės dažnai virsta realybe.

Informaciją parengė mokyt. R.Balčiūnienė ir I.Rafael

* * * * *
Meninio skaitymo konkursas „Žmogaus sieloje žydi gėlės“, skirtas rašytojos Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti

 

Sausio 30 d. popietę į 318 kabinetą rinkosi raiškaus žodžio mylėtojai ir gerbėjai. O susibūrimo tikslas buvo pasivaržyti Meninio skaitymo konkurseir pelnyti garbę ir atsakomybę atstovauti Gegužių progimnazijai vasario 6-tą vyksiančiame miesto 5-8 kl. mok. Meninio skaitymo konkurse.
Kadangi šių metų kovo 8 d. rašytojai, pedagogei, švietėjai Šatrijos Raganai (tikr. pav. Marija Pečkauskaitė)  būtų suėję 140, tai konkursas simboliškai buvo skirtas šiai Lietuvos kūrėjai.
Renginį smuiko garsais pradėjo 5b kl. mokinė Rugilė Gudirgytė. Ir neatsitiktinai. Mat vaikystėje būsimoji rašytoja nuolat girdėjo griežiantį savo tėvą ir fortepijonu skambinančią motiną. Tad Šatrijos Raganos gyvenime muzika buvo kone tokia pat svarbi kaip ir literatūra.
Nutilus smuiko garsams, prasidėjo konkursas. Dalyvių pasirodymus vertino mokyklos lietuvių k. mokytojos. Nors kaip niekad smarkiai siautėjantys virusai trukdė konkurso pasiruošimui, tačiau paklausyti tikrai buvo ką. Konkurse buvo pristatyta ir užsienio, ir lietuvių autorių kūrinių, skambėjo ir proza, ir poezija...
Kai visi konkurso dalyviai pasirodė, komisija pasitarė, įvertino skaitovų pastangas ir apdovanojo mokinius diplomais bei padėkomis. 
Šių metų Gegužių progimnazijos geriausiais skaitovais tapo vyrukai: mokyklai atstovaus 5b kl. mokinys Mykolas Kazanavičius ir 6b kl. mokinys Kristupas Juras.Linkime berniukams kuo didžiausios sėkmės miesto etape.

2017-01-30  mokykloje vykusio meninio skaitymo konkurso laureatai

Mykolas Kazanavičius, 5b kl. mok., – I vieta – mokytoja  B. Petkuvienė
Kristupas Juras, 6b kl. mok., – I vieta  – mokytoja I. Turovaitė
Simona Mickutė, 6b kl. mok., – II vieta  – mokytoja I. Turovaitė
Paulina Garliauskaitė, 8d kl. mok., - II vieta  – mokytoja  D. Šimkuvienė
Matas Reivytis, 6b kl. mok., – II vieta  – mokytoja I. Turovaitė
Greta Jokimčiūtė, 5b kl. mok., – III vieta – mokytoja  B. Petkuvienė
Samanta Daunoraitė, 7c kl. mok., – III vieta – mokytoja  D. Šimkuvienė
Deimantė Brazaitė, 6c kl. mok., III vieta  – mokytoja B. Petkuvienė
Martyna Šukytė, 8b kl. mok., –  III vieta – mokytoja  D. Šimkuvienė 

Informacija ir nuotraukos B.Petkuvienės
2017-01-30

* * * * *
Šiaulių miesto ir rajono 5-8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“ ir informacinių technologijų kūrybinio konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ baigiamasis renginys

 

2017-01-12 Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono 5-8 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“ ir informacinių technologijų kūrybinio konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ baigiamasis renginys. Konkursus organizavo Šiaulių Gegužių progimnazijos informacinių technologijų mokytojos I.Rafael, R.Balčiūnienė. Konkursams darbus pateikė  14 Šiaulių miesto ir rajono mokyklų: „Romuvos“, „Rasos“, Salduvės, Dainų, Ragainės, Rėkyvos, Gegužių progimnazijų, suaugusiųjų mokyklos, Kuršėnų S.Anglickio, Naisių, Bubių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Šilėnų mokyklų bei S.Sondeckio menų gimnazijos mokiniai. Mokyklos stende eksponuojami konkursų dalyvių darbai.

Sveikiname nugalėtojus:

Konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatai:

Naisių mokyklos mokinės  Ugnė Petravičiūtė, 8 kl.   Augustė Zikaitė, 7 kl.
Salduvės progimnazijos mokinės Ema Bučaitė, 7a kl., Oksana Gajauskaitė, 8b kl,  Dovilė Maksimovaitė, 8b kl.
Suaugusiųjų mokyklos mokinė Džesmina Baltakaitė – Kisielytė, 8a kl.
Kuršėnų S. Anglickio mokyklos  mokinė Paula Žukauskaitė, 5b kl.
Bubių mokykla  mokinės Gabrielė Grybaitė, Mingailė Jagminaitė, 8 kl.
„Rasos“ progimnazijos mokinys Arnas Žymantas, 5 kl. 

Konkurso „Žiema žiemužė“ laureatai:

Salduvės progimnazijos   mokinė Austėja Lingytė, 6a kl.
„Romuvos“ progimnazijos mokinys Martynas Valys, 8c kl.
Ragainės progimnazijos mokinė Jakovlevaitė Andrėja, 8b kl.
Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos  mokinė Ramunė Hvajon Vaicekauskaitė, 5 kl.
Bubių mokyklos  mokinė Neringa Kalvaitytė, 10 kl.
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinė Rusnė Griciūtė, 6 kl.
Naisių mokyklos mokinys Andridas Lobikas, 5 kl.
Dainų progimnazijos mokinė Juta Varnytė, 8a kl. 

Konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ laureatai (Šiaulių Gegužių progimnazija):

Aurelija Makaraitė, 6b kl.
Eimantas Norvaiša, 6c kl.
Liana Mamonaitė, 6c kl.
Emilija Žiupsnytė, 6c kl.
Beata Radavičiūtė, 6c kl.
Kostas Trukšinas, 7b kl.
Justina Vėgėlytė, 7c kl.
Ditė Pekarskaitė, 7c kl.
Ugnė Naciūtė, 7c kl.,
Dominykas Jankevičius, 7c kl.
Matas Dambrauskas, 7c kl. 

Konkurso „Žiema žiemužė“ laureatai (Šiaulių Gegužių progimnazija):

Deimilė Mikolaitytė, 5a kl.
Klaudija Račkauskaitė, 5c kl.
Leonas Šėferis, 6a kl.
Ieva Kontrimaitė, 6a kl.
Kamilė Pralgauskaitė, 6b kl.
Patricija Šedytė, 6c kl.
Akvilė Stankevičiūtė, 6c kl.
Enrika Urbietytė, 6c kl.
Aina Simonavičiūtė, 7a kl.
Julija Jakaitytė, 7b kl.
Matas Kenstavičius, 7c kl.
Gabrielė Gulbinaitė, 8b kl. 

Dėkojame mokytojams už mokinių paruošimą. Kviečiame  aktyviai dalyvauti ir kitais mokslo metais šiuose informacinių technologijų konkursuose.

Informaciją pateikė IT mokytojos I.Rafael ir R.Balčiūnienė

* * * * *
Tarpmokyklinis Vilniaus Simono Daukanto ir Šiaulių Gegužių progimnazijų projektas „Christmas Comics“

2016 metų lapkričio 14 d.  –  2017 metų sausio 13 d. mokykloje vyko tarpmokyklinis Vilniaus Simono Daukanto ir Šiaulių Gegužių progimnazijų projektas „Christmas Comics“. Pagrindinis projekto tikslas  – paskatinti mokinius mokytis anglų kalbos bei lavinti jų kūrybiškumą. Komiksai buvo kuriami ant A3 ir didesnio formato lapų komandose arba pavieniui. Projektas  įgyvendintas dviem etapais. I etape mokiniai, padedant anglų kalbos mokytojoms, kūrė savo paties sugalvotus komiksus anglų kalba. Pasitelkiant komisiją buvo atrinkta 10 geriausių bei originaliausių komiksų ir išsiųsta į Vilniaus Simono Daukanto progimnaziją. Nuo 2016 metų gruodžio 5 d. 10 atsiųstų ir Gegužių progimnazijos kurtų mokinių komiksai buvo publikuojami Vydūno alėjoje. Geriausių komiksų autoriai apdovanoti padėkomis bei progimnazijų suvenyrais, o I, II, III ir IV vietų laimėtojams buvo įteikti prizai. I vietos laimėtoja – Deina Ramanauskaitė (8b kl.), II – Kamilė Pralkauskaitė (6b kl.), III – Ula Lukošiūtė (5b k.), IV – Urtė Vaičiurgytė ir Fausta Šulcaitė (8b kl.)
Šis tarpmokyklinis projektas susilaukė nemažo mokinų susidomėjimo, pagilino jų anglų kalbos žinias bei privertė pajusti artėjančių švenčių dvelksmą!

Informaciją pateikė anglų kalbos mokytoja Jūratė Pocienė

* * * * *
Gegužių progimnazijos mokiniai sveikina žiemą

 

Šalta žiema
Atėjo. Ilgai laukta.
Ledo gėlės,
Tokios žėrinčios,
Užpiltos sidabru.
Karališkieji žiemos sodai
Ant šarmotų langų ir laukų
Sužydėjo baltuoju šerkšnu.

             (Aleksandr Sivakov, 8d)

Gegužių progimnazijos 5-8 klasių mokiniai gruodžio-sausio mėn. dalyvavo kasmetiniame akrostichų apie žiemą konkurse. Šiemet jis vadinosi „Sveika, žiema!“. Eilėmis vaikai džiaugėsi snaigių muzika tyra, žiemužės apdaru baltu, ledo gėlėmis ant langų, šerkšnu suspindusiais  miškais, sniego žybsniais ant plaukų, laimės pasaka širdy, ledo karalienės žingsniais šaltais.
Gražiausiais vaikų eilėraščiais galime pasigėrėti ekspozicijoje mokyklos M.K.Čiurlionio alėjoje.

Konkursą organizavo ir ekspoziciją parengė lietuvių k. mokytojos Renalda Savickienė ir Laima Tamulevičienė
2017-01-10

* * * * *

Trys Karaliai lankėsi Gegužių progimnazijoje

2017 metų sausio 6 dieną visus, pravėrusius mokyklos duris, pasitiko Trys Karaliai, kurie priminė apie ypatingą dieną. Kasparas, Melchioras ir Baltazaras mokytojų klausė ką simbolizuoja Karalių dovanos - auksas, smilkalai ir mira, iš kur ir kaip jie atvyko, kokia kalba kalbėjo, kas jiems rodė kelią? Teisingai atsakę į klausimus buvo karalių apdovanoti auksiniais pinigėliais.
Šią ypatingą dieną į mokyklą atvyko Šiaulių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas Saulius Paliūnas. Jis atskleidė šios šventės prasmę, palaimino kreidą ir į mokyklą susirinkusius mokytojus apdalino jos gabalėliais, kad kiekvienas ja galėtų paženklinti klasės lentą, kabineto ar namų duris. Mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė įteikė klebonui angelo statulėlę, linkėdama nuolatinės jo globos ir palaimos.
Te Trijų Karalių atnešta šviesa ir nuotaika lydi mokyklos bendruomenę visus ateinančius metus.

Informaciją pateikė istorijos mokytoja Nijolė Teišerskienė, tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė.

* * * * *
Pradinių klasių mokinių konferencija ,,Jaunieji literatai”

 

Jaukus vakaras. Už lango tyliai leidžiasi pirmos snaigės. Kur keliauja sparnuotos mūsų mintys? Kokias kerteles aplanko? Ką švelniai pabudina, kam suteikia dangiško spindesio?
Į Šiaulių Gegužių progimnaziją 2016 metų lapkričio 29 dieną savo kūrybinėmis mintimis pasidalinti susirinko pradinukai iš Šiaulių rajono Bubių mokyklos, Akmenės rajono Ventos gimnazijos, Šiaulių Gytarių, ,,Sandoros”, Dainų,  ,,Romuvos”, Medelyno, Salduvės, Gegužių progimnazijos, ,,Saulės “ pradinės mokykos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, Šiaulių jėzuitų mokyklos. Mažuosius poetus, prozininkus, pasakorius į jau septintąsias kūrybines dirbtuves respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje ,,Jaunieji literatai” subūrė Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinių klasių mokytojos Laimutė Adamonienė, Vanda Dulskienė, Indra Vinickienė, Aušra Didžgalvienė, Edita Montvilienė, Aistė Vedeckienė, Aušra Adomaitienė. Susirinkusiuosius pasveikino konferencijos koordinatorė Rita Tamašauskienė. Meniniu pasirodymu dalyvius džiugino D.Virakienės šokėjos ir E.Montvilienės skaitovės.
Susirinkusieji pradinukai skaitė eilėraščius, pasakojimus, pasakas, miniatiūras sukurtas tema ,,Mano vakaro istorija“. Aptarė, kokia svarbi išraiškinga mintis, norint atskleisti mūsų jausmus bei emocijas. Sukūrė knygutes, kuriose aprašyta svajingos snaigės kelionė. Tuo metu mokytojos, atlydėjusios mažuosius kūrėjus, kūrybinių minčių sėmėsi iš A.Didžgalvienės darbo patirties.

* * * * *
Šeštokų filmo premjera

 

Jau antrą kartą Šiaulių Dainų progimnazija pakvietė miesto 5-8 klasių mokinius pasidalinti įspūdžiais apie perskaitytas knygas konferencijoje „Skaitau ir augu“. Šiemet mūsų mokyklai atstovavo šeštokai Kristupas Juras ir Matas Reivytis. Jų pranešimas buvo pačių sukurtas filmukas „Graikų mitų galia“. Konferencija buvo skirta besibaigiantiems Bibliotekų metams paminėti.
Kadangi šeštokai daug pamokų praleido studijuodami graikų mitologiją, jiems tos istorijos patiko ir paskatino sukurti filmą apie įsimintiniausius herojus: Persėją, Prometėją, Pandorą, Atėnę. Filme panaudojo ištraukas iš meninių filmų, graikų meno pavyzdžių, parinko  miestų ir kitus vaizdus, kad atitiktų antikos didybę ir galybę. Ir per charakteringą muziką atskleidė, kokį stiprų įspūdį padarė herojai ir jų pasaulis. Filmo ir pranešimo idėja buvo ta, kad ir kokia žiauri kova vykdavo tarp žmonių ir dievų antikoje, visada laimėdavo ryžtas, pasiaukojimas, išmintis.  Tai gali būti pavyzdys ir šiuolaikiniam pasauliui.
Džiugu, kad Gegužių progimnazijos mokiniai skaito ir kuria įkvėpti knygų. 

Mokytoja I.Turovaitė

* * * * *
Dailyraštis vis dar vertybė

 

2016-ieji – Bibliotekų metai, kurių globėja  Dalia Grybauskaitė sakė: ,,<...> Esame skaitanti ir kultūringa tauta, o tai reiškia, kad tokios tautos niekas nei palauš, nei pažemins. Pasitikėkime bibliotekomis ir knyga“. Ta proga Šiaulių miesto 5-7 kl. mokiniai buvo pakviesti dalyvauti dailyraščio konkurse „Pasaulis be knygų – pasaulis be ateities!”.
2016-12-06 į Gegužių progimnaziją jau trečius metus iš eilės susirinko  gausus būrys dalyvių,  gebančių dailiai rašyti, iš įvairių miesto mokyklų (Salduvės, Vinco Kudirkos, Medelyno, Gytarių, Jovaro, Ragainės, ,,Romuvos”, ,,Sandoros”,  ,,Santarvės”, Dainų, Gegužių). Mokiniai turėjo kuo dailiau nurašyti Andriaus Mamontovo, Eliacer Cansino ir Ericho Kestnerio tekstus, kuriuose kalbama apie knygos galią ir reikšmę. Kiekviename iš jų slypėjo atsakymai, kodėl verta skaityti. Todėl, kad gali atsidurti kerinčiame nepažįstamame pasaulyje, kuris yra tarsi bekraštis vandenynas, kad knygos yra vienos geriausių kūrybiškumo mokytojų ir geriausias pašnekovas, galingas savęs pažinimo ir išgryninimo įrankis, ir, jei žmogus nori gyventi gerai, jis turi skaityti knygas. Tekstai kvietė mokinius ištiesti ranką, paimti knygą, atversti ją ir skaityti.
Vertinimo komisija, kurią sudarė mokytojai iš skirtingų miesto mokyklų, atrinko dailiausiai rašančius mokinius, jiems įteikė diplomus ir Gegužių progimnaziją primenančius kišeninius kalendorius. Nugalėtojais tapo:

5-tų klasių grupėje          
I v. - Gytė Labanauskaitė, 5b kl. mok. iš Medelyno progimnazijos (mokyt. Rita Malevičienė);
II v. – Liepa Balniūtė, 5b kl. mok. iš Gegužių progimnazijos (mokyt. Birutė Petkuvienė);
III v. – Ema Gilvičiūtė, 5a kl. mok. iš Salduvės progimnazijos (mokyt. Sigita Grikienė);
6-tų klasių grupėje           
I v. -  Izabelė Navickaitė, 6a kl. mok. iš ,,Romuvos“ progimnazijos (mokyt. Ingrida Samulionienė);
II v. – Barbora Borusaitė, 6c kl. mok. iš Gegužių progimnazijos (mokyt. Birutė Petkuvienė);
III v. – Dovydas Bartkus, 6b kl. mok. iš Vinco Kudirkos progimnazijos (mokyt. Rita Samoškienė);
7-tų klasių grupėje
I v. -  Karmela Elsonaitė, 7a kl. mok. iš ,,Romuvos“ progimnazijos (mokyt. Milda Viltrakienė);
II v. – Karolina Mateikaitė, 7c kl. mok. iš Dainų progimnazijos (mokyt. Inga Valeikienė);
III v. – Benita Ulytė, 7a kl. mok. iš Medelyno progimnazijos (mokyt. Rita Malevičienė).

Tikimės, kad dailyraščio konkursas padėjo kiekvienam dalyviui įvertinti save ne tik kaip dailiai rašantį žmogų, bet ir kaip aktyvų skaitytoją, kurio rankose vienas iš pasaulio stebuklų – knyga.
Gegužių progimnazijos Informaciniame centre yra parengtas stendas su konkurso nugalėtojų darbais. Kviečiame visus pasidžiaugti dailiu raštu ir prasmingomis mintimis.

Renginio organizatorės lietuvių kalbos mokytojos Birutė Petkuvienė ir Renalda Savickienė
2016-12-07 

* * * * *
Susitikimas su broliu kunigu Pauliumi Vaineikiu OFMJau antrus metus Gegužių progimnazijos bendruomenė Adventą pradėjo prie Kryžių kalno esančiame pranciškonų vienuolyne susitikimu su broliu kunigu Pauliumi Vaineikiu OFM. Rekolekcijose brolis Paulius priminė, kad laukiant šventų Kalėdų mes turime skaityti Šventą Raštą, nuolat melstis, dėkoti Dievui, eiti išpažinties. 
Rekolekcijos [lot. recollectio – vidinis susikaupimas] – tai laikas, kai gali sustoti, atgaivinti tikėjimą ir ryšį su Dievu. Kaip Jį susitikti? Per maldą?  Šventojo Rašto skaitymą? Per bendravimą su rekolekcijas vedančiu žmogumi ar per šalia esančius žmones? Dievas yra visur ir visada, tik mes turime norėti atsigręžti į Jį. 
Mes džiaugiamės, kad galėjome pabūti kartu ir pabendrauti su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu broliu Pauliumi. Džiaugiamės, kad klausydamiesi pamokymų, prisipildėme gerumo, meilės ir žinojimo, jog esame susitikime su Dievu.
Linkime gražaus ir prasmingo laukimo visai Gegužių progimnazijos bendruomenei.

Mokytojos Rosita Kalinienė ir Elvyra Ramoškienė
2016-11-28

* * * * *
Respublikinė mokinių konferencija – kūrybiškumo dirbtuvės „Mokykla debesyse“

Lapkričio 17 d. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje vyko respublikinė mokinių konferencija – kūrybiškumo dirbtuvės „Mokykla debesyse“, skirtos skirtingų gebėjimų mokiniams. Mokiniai ne tik pristatė savo parengtus žodinius, stendinius pranešimus, bet ir suskirstyti grupelėmis aplankė tris menines galias išlaisvinančias stoteles. Stotelėje „Judėk ir tobulėk“ jie tobulino judesio raišką, „Muzikos šalies“ stotelėje dainavo ir mokėsi kurti, „Kelionėje į spalvų pasaulį“ meditavo liedami spalvas ir iš jų kurdami debesis. Įvairios veiklos, vykdomos konferencijos metu, padėjo čia susirinkusiems mokiniams nugalėti nepasitikėjimą savo jėgomis, labiau save pažinti, atskleisti kūrybines galias.
Tarp šešiasdešimties iš įvairių respublikos mokyklų atvykusių mokinių savo svajonių mokyklos vizijas pristatė ir mūsų mokyklos mokinės Viktorija Džiugytė (5a kl.) ir Justina Kavanauskaitė (5c kl.). Žodinius pranešimus parengti bei juos pristatyti savo bendraamžiams iš kitų miesto ir šalies mokyklų  mokinėms padėjo mokytojos Inga Turovaitė ir Aistė Vedeckienė.
Refleksijai susirinkę konferencijos dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir saldžiais prizais. 

Informaciją parengė mokytojos I. Turovaitė, A. Vedeckienė
2016-11-18

* * * * *
PENKTOKŲ KRIKŠTYNOS

2016-10-27 progimnazijoje įvyko labai lauktos penktokų krikštynos. Nors jau kone du mėnesius penktokai lakstė  ne pradinukų korpuse, tačiau oficialiai jie dar buvo „nekrikštukai“, tad prieš rudens atostogas buvo suskubta pasirūpinti penktokų „dvasiniais reikalais“...
Į aktų salę šeštokai, tapę baltų dievais velinais,  atlydėjo pagrobtus iš šeštos pamokos penktokus. Čia  juos pasitiko gražuolės deivės. Kad geriau pažintų penktokus, jų buvo paprašyta prisistatyti. Prisistatymai buvo labai linksmi ir išradingi.
Iškart po pristatymo penktokai buvo palydėti į dievų ir deivių buveines, kur nedelsiant buvo pradėtas krikšto ritualas. Pirmiausia krikštijamieji pasistiprino ypatingu gėrimu ­(stiprybės ir ištvermės eliksyru), nes turėjo pasiruošti ištvermės ir  žinių pamokai. Kadangi krikštas yra neatsiejamas nuo vandens, teko ir rankutes penktokams sušlapti: iš dubens, kupino vandens, „sužvejoti“ akmenukus, simbolizuojančius  klasės stiprybę ir vieningumą. Be abejo, buvo tikrinama ir ištvermė bei sportinis pasirengimas. Kai įsitikinta tinkama penktokų fizine būkle, atėjo laikas pasitikrinti žinias apie baltų dievus, apie mylimą mokyklą. Tik atsakingai atlikus visas užduotis, buvo pradėta svarbiausia krikštynų dalis:  kiekvienam krikštijamajam buvo suteiktas unikalus baltų dievo arba deivės krikšto vardas.
Tapę pilnateisiais Gegužių bendruomenės nariais, penktokai vėl grįžo į aktų salę, kur jų  laukė dar viena užduotis – reikėjo pademonstruoti meninius savo gabumus ir nupiešti klasės auklėtoją. Kai prie portretų plušėjo mokiniai, įdarbintos buvo ir auklėtojos: jos kūrė savo penktokams savaitės palinkėjimus,  horoskopus ir smagiai juos pristatė.
Taigi, visi krikšto burtai ir ritualai atlikti, atsakingai ištarti ir priesaikos žodžiai, išdalintos dovanos... SVEIKINAME!!!  Penktokai nuo šiol pilnateisiai mūsų mokyklos mokiniai! 

Informaciją parengė mokyt. R.Balčiūnienė, B.Petkuvienė
2016-10-27

* * * * *

2016 metų Lietuvos jaunučių regbio-7 čempionatas  

Baigėsi 2016 metų Lietuvos jaunučių regbio-7 čempionatas. "Vairo" regbio klubo komandos sudėtyje Gegužių progimnazijos auklėtiniai Dominykas Trinka, Kornelijus Kalitis, Aurimas Tvaskūnas, Titas Saženis ir Rimvydas Benaitis tapo Lietuvos čempionais. Trečiame (finaliniame) šių varžybų ture geriausiu "Vairo" komandos žaidėju išrinktas Kornelijus Kalitis. Viso čempionato naudingiausiu žaidėju nominuotas Dominykas Trinka. 

Sigitas Kukulskis
Lietuvos regbio federacija

* * * * *
Popietė “Can You Spell Well?“


Spalio 24 d., pirmadienį, Gegužių progimnazijoje įvyko 4-5 klasių anglų kalbos popietė „Can You Spell Well?“
Užduotys buvo suskirstytos į 3 dalis. Pradžioje mokiniai pakartojo abėcėlę dainuodami dainelę. Per pirmąją užduotį mokiniai turėjo parašyti teisingą žodžio transkripciją. Vėliau matydami žodį ekrane, mokiniai turėjo tą žodį pasakyti paraidžiui. Trečioji užduotis buvo sunkiausia, kadangi mokytoja sakė žodį angliškai, o mokiniai turėjo jį pasakyti paraidžiui, nematydami žodžių ekrane. Mokiniai popietės metu buvo labai susikaupę, norėjo pasiekti kuo geresnių rezultatų.

1-ąją vietą laimėjo Ema Jasiūnė, 5 b klasė (mok. J. Pocienė)
2-ąją vietą laimėjo Nikas Redko, 5 a klasė (mok. D. Varpučinkskienė)
3-ąją vietą laimėjo Gerardas Jarušis, 4 c klasė (mok. R. Kancerienė).

Prizininkai laimėjo dovanėlių, visi dalyviai gavo sertifikatus. 

Informaciją ir nuotraukas parengė popietės organizatorės  anglų k. mokytojos V.Urniežienė, R. Karpienė,  R.Kancerienė.

* * * * *
Profesionalus skaitovas Gegužių progimnazijoje

 

Spalio 19 d., trečiadienį, Gegužių progimnazijos aktų salėje vyko netradicinė pamoka 5b, 7b ir 8d klasės mokiniams. Vietoj mokytojų juos užėmė iš Vilniaus atvykęs profesionalus aktorius- skaitovas Raimundas Lukšas.
Mokiniai ir jų mokytojos klausė ištraukų iš A. de Sent Egziuperi pasaulinio populiarumo kūrinio „Mažasis princas“. Beje, susitikime dalyvavo ir keletas 8d klasės mokinių mamų. Ir ne veltui... Mat „Mažasis princas“ yra ne tik graži pasaka vaikams, bet tai kūrinys apie suaugusiuosius ir jų ydas, apie tai, kaip nebemoka suaugusieji „nusileisti iki vaiko lygio“, todėl darosi taip sunku susišnekėti patiems artimiausiems žmonėms: vaikui ir jo tėvams...
Pamoka tikrai neprailgo, nes R. Lukšo lūpomis kalbėjo mažojo princo- vaiko- išmintis: „(...) matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi“, „nėra tokių parduotuvių, kur parduodami draugai, todėl žmonės nebeturi draugų“... Mokiniai klausėsi labai susikaupę, įdėmiai, greičiausiai, todėl, kad klausėsi dalykų, suprantamų sau, savo požiūrio į pasaulį ir mus, suaugusiuosius...
Norisi tikėti, kad aktorius R. Lukšas mūsų mokykloje apsilankys dar ne kartą ir atsitiktinai prasidėjusi pažintis turės tąsą, nes juk „tampi amžinai atsakingas už tą, ką prisijaukinai“. 

Informaciją parengė renginio organizatorė, lietuvių k. mokytoja B. Petkuvienė, nuotraukos D. Šimkuvienės
2016-10-24

* * * * *
Projektas „Rudens taku“

 

Ruduo...  Jau  kartais  šnabžda  šalnų  nuplikyti  žolynai,  draikosi  sidabrinės  voratinklių  gijos, žemę  apkabina  saulė  savos pinduliais  kasdien  stipriau paryškinanti medžių lapų geltonumą, lietinga dargana veda vidinės ramybės takeliu...
Jau keleri metai, spalio mėnesį, Šiaulių Gegužių progimnazijoje vykdomas projektas  „Rudens taku“.
Ir šiais metais,  spalio 10-21 dienomis mokykloje vyko tradicinis projektas,  kurį sudarė kelios dalys.
Mokyklos dailės galerijoje „Erdvė“  buvo surengta 1-2 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda iš sodo ir daržo gėrybių „Daržovių susirinkimas“. Daug sumanumo ir kantrybės reikėjo mokinukų tėveliams, kad ant parodos stalo atsirastų tikri stebuklai.
Sveikatingumo savaitės „Augu stiprus ir sveikas“ metu, kasdien, per pertraukas,  mokiniai valgė vis kitas daržoves. Vaikai žino, kad daržovės – sveikatos šaltinis. Tad valgyti jų reikia kuo daugiau ir įvairių.
3-4 klasių mokiniai mąstė, kūrė miniatiūras apie rudenį,  kurios papuošė  mokyklos stendus.                
Projektą užbaigėme  viktorina „Rudens taku“ (koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė), skirta miesto trečių klasių mokiniams. Užduotys viktorinos metu ugdė ir skatino mokinių meninius, kūrybinius sugebėjimus. Vaikai pažino naujas, dar nematytas, neragautas daržoves, išgirdo ir susipažino su jų maistinėmis savybėmis.
Ir nesvarbu, kad rudenį saulė pakyla vis žemiau, oras vėsta, dienos vis trumpėja… Juk viskas dovanojama tam, kad džiaugtumėmės ir būtume laimingi...

Projekto „Rudens taku“ organizatorės – pradinių klasių mokytojos A.Marcinkienė, N.Gabrielaitienė, A.Adomaitienė, Ž Sinušienė, R.Kalinienė.

* * * * *

Spalio 10-oji - Pasaulinė psichikos sveikatos diena 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena - tai dar vienas priminimas, paraginimas ir galimybė mums visiems įsigilinti į psichikos sveikatos problemas ir atsigęžti į tuos, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos.
Akcijos metu „Padaryk ką nors gero, kad kiti nusišypsotų“ 1- 4 kl. mokiniams papasakota, kad psichikos sveikata yra labai svarbi šiuolaikinėje visuomenėje, ši diena – tai puiki proga prisiminti, kad tokie paprasti dalykai kaip gera mityba, fizinis aktyvumas, bendravimas su draugais ir tais, kuriuos mylite, kuriais pasitikite, poilsis, rūpinimasis kitais ir savimi – tai yra būdai, padedantys stiprinti psichinę sveikatą.
Visiems mokiniams padovanota šypsenėlės- lipdukai.
Akciją organizavo VSP specialistė I. Ramanauskienė, socialinė pedagogė I. Strelkauskienė.

Informaciją paruošė VSP specialistė I. Ramanauskienė

* * * * *
Gegužių progimnazijoje minėta Pasaulinė gyvūnijos diena

,,Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis’’ – V. Bergas.

Spalio 4 dieną minima Pasaulinė gyvūnijos diena. 1931 metais Italijoje, Florencijoje, Tarptautinės ekologų konferencijos dalyviai pasiūlė spalio 4-ąją, šventojo Pranciškaus legendinio visų gyvų Žemės padarų globėjo atlaidų dieną, švęsti kaip Pasaulinę gyvūnų dieną. Šios dienos misija - pagerbti visas gyvūnų gyvybės formas bei žmonijos ir gyvūnijos tamprų ryšį, padėkoti gyvūnams už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime, suteikiant gyvenimui daugiau džiaugsmo ir prasmės.
Gegužių progimnazijos mokytojos D.Urbonavičienė ir I.Zazienė pakvietė miesto mokyklų 5 klasių mokinius dalyvauti į Šiaulių m. Aplinkos apsaugos skyriaus finansuojamą projektą „Gamta ir gyvūnai – amžina vertybė“. Vienoje iš projekto dalių - viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“, kurios  metu varžėsi komandos iš Ragainės, „Juventos“, Gytarių, S.Sondeckio menų gimnazijos, Medelyno,  Gegužių progimnazijų. Penktokai turėjo atsakyti į klausimus. Klausimai buvo suskirstyti pagal temas: „Mįslės“, „Animacija ir filmai“, „Gyvūnai ir matematika“, „Gyvūnai“, „Įvairūs klausimai“. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi „Juventos” progimnazijos penktokams (mokytoja J.Domkutė). Mūsų mokyklos mokiniai užėmė II vietą (mokytoja D.Urbonavičienė).
Sutartinėmis džiugino mokyklos etnografinis ansamblis ,,Gasužis“ (vadovė R.Kalinienė), Dalyviams dainavo Gegužių progimnazijos 2 ir 5 klasių mokinių ansambliai (mokytoja A.Mockienė),  
Renginio metu buvo atidaryta fotonuotraukų paroda „Gamta ir gyvūnai šalia mūsų“, kurios metu priminta, kad augintiniais bei kitais gyvūnais reikia rūpintis ne tik jiems skirtą dieną, bet ir visus metus. Pagarba gyvūnams turi būti kiekvieno mūsų moralės norma.

Informaciją ir nuotraukas paruošė biologijos mokytoja metodininkė D.Urbonavičienė, etikos vyresnioji mokytoja I.Zazienė

* * * * *


Minint Šiaulių miesto 780 metų gimtadienį, savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių skyriuje vyko netradicinė pamoka - Saulės mūšis, kurioje Lieporių gimnazijos ir Gegužių progimnazijos moksleiviai išgirdo istorijos mokytojų Mangirdo Šlapelio bei Sergejaus Staponkaus pasidalinimus apie Saulės mūšį. Vaikai turėjo galimybę išvysti bibliotekos darbuotojų paruoštą mūšio maketą su M.Šlapelio kareivėlių kolekcija, stebėti ištrauką iš filmo "Saulės mūšis".
Šviesos / Saulės pergalė prieš tamsą - simbolis, kviečiantys rugsėjo 22 dieną baltus susivienyti ir ant Lietuvos piliakalnių uždegti ugnį. Kviečiame ir Jus.

Dėkojame Lieporių bibliotekai už pakvietimą prisiminti miestui svarbią datą. 

Informaciją ruošė istorijos mokytojas
Sergejus Staponkus

* * * * *
7A KLASĖS MOKINIAI LAIMĖJO EKSKURSIJĄ Į ANYKŠČIŲ LABIRINTŲ PARKĄ 

2016 metų pavasarį 6a klasės (dabar 7a) mokiniai nusprendė dalyvauti Anykščių labirintų parko paskelbtame konkurse. Reikėjo Facebook pasidalinti parko nuotrauka, aprašyti savo mokyklą, klasės draugus ir nurodyti, kodėl būtent mūsų klasė turėtų laimėti? Prizas - daugiausiai „Like“ surinkusio komentaro klasė laimi nemokamą ekskursiją į Anykščių labirintų parką.
Konkursas baigėsi gegužės 21 d. Ir tais sėkmingaisiais ir laimingaisiais, daug, atkakliai ir smagiai padirbėjusiais, susivienijusiais ir dar labiau susidraugavusiais, surinkusiais daugiausiai „Like“, tapome mes, 7a klasė. Apie mus sužinojo visa Lietuva ir turbūt pagalvojo: „Kas jie, nepasiduodantieji?“.
Šį gražų rugsėjį, 20 d., vykstame į Anykščius, įgyvendinti savo laimėjimą į vienintelį tokio tipo parką Lietuvoje, kuriame yra net 5 labirintai: didysis, apvalusis, lenktynių, kukurūzų ir veidrodžių. Tikimės smagiai praleisti laiką ir išbandyti savo laimę bei orientavimosi įgūdžius. Ekskursijos metu aplankysime ir kitus Anykščių objektus. 

Šaunioji 7a klasė ir jų auklėtoja Nijolė Teišerskienė
2016-09-19

* * * * *
Piligriminis žygis 

2016 m. rugsėjo 9 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai su tikybos mokytoja Elvyra Ramoškiene ir socialine pedagoge Indre Strelkauskiene dalyvavo XIV-ajame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas – Šiluva.
Už dalyvavimą žygyje dėkojame Emai Šurkutei, Beatai Radavičiūtei, Marijai Bernotaitei, Emilijai Prascevičiūtei, Matui Kenstavičiui, Viliui Vileikiui, Lukui Kaminskui, Paulinai Garliauskaitei.
Vakare pasiekę Rėkyvos ežerą, pavalgę kareiviškos košės ir atgavę jėgas didžiavomės savo ištverme, buvome laimingi ir pasiryžę kitais metais eiti visas tris dienas.

* * * * *

Mokinių kūryba kviečia stabtelti

 

Džiugiai ir šiltai Gegužių mokykla pasitiko sugrįžusius savo gegužiukus, linkėdama jiems gražių, prasmingų darbų, smagių akimirkų, netikėtų atradimų ir polėkio kurti, nes ,,...Kūryba yra nuolatinis ieškojimas ko nors geresnio ir gražesnio“ (V. Mykolaitis-Putinas). Kol šių metų kūrybiniai aruodai tušti, pasidžiaukime tuo, kas gražaus ir prasmingo sukurta 2015-2016 m. m. M. K. Čiurlionio alėjoje parengtame stende puikuojasi mokinių rašiniai, eilėraščiai, miniatiūros, laiškai. Stabtelkime ir paskaitykime...

Stendą parengė lietuvių k. mokytoja Renalda Savickienė