Renginiai 2015-2016 m. m.

2015-2016 m. m.

Popietė „Mes mokomės užsienio kalbų“

 

Pavasarį susirenkame pasitikrinti užsienio kalbų žinias, parodyti savo gebėjimus improvizuoti pasirinktą tekstą, meniškai perteikti autoriaus mintis. Jauki kamerinė aplinka, muzikinis fonas, pažintinė-mokomoji medžiaga „Pavasaris ir gėlės“ 5-8 klasių mokiniams patiko. Išraiškingai perskaitytas prozos ar poezijos kūrinys padėjo geriau suvokti skaitomą tekstą ir juo mėgautis. Į popietę susirinko mokiniai ir juos ruošę anglų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbų mokytojai. Nemaža dalis kūrinių jau buvo skaityti miesto mokyklų renginiuose, bet mūsų mokiniams jie buvo skaitomi pirmą kartą. Mokiniai pritaria, jog popietę būtų galima  keisti į raiškiojo skaitymo konkursą. Tai pasiteisintų ir renginys įgautų dar daugiau spalvų. Renginį vedė rusų kalbos mokytoja Gražina Korkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Rita Kancerienė. Užsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas – puiki investicija į  pilnavertį gyvenimą.

G.Korkevičienė,  R.Kancerienė

2016-05-18

* * * * *
Konferencija ,,Knyga mano gyvenime“

Gegužės 18 d. 8 c klasės mokinė Agnė Remeikaitė  dalyvavo Vinco Kudirkos progimnazijoje vykusioje Šiaulių miesto progimnazijų 8 klasių mokinių konferencijoje ,,Knyga mano gyvenime“, skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, progimnazijos 85-mečiui paminėti.  
Aštuntokė didžiuojasi savo daug skaitančia mama, todėl kartu su ja parengė  pranešimą ,,Mano mamos paauglystės knygos“, kuriame atskleidė, kas įskiepijo mamai meilę knygoms, kokias knygas skaitė, kokį įspūdį paliko.
Konferencijoje mokiniai išsakė savo mintis apie įdomiausią perskaitytą knygą, apie kūrinį, kurį skaitytų dar kartą, diskutavo, ar šiais laikais madinga skaityti. Renginio pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir saldžiomis dovanėlėmis.

Mokytoja R.Savickienė

* * * * *

GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE ORGANIZUOTOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ CIVILINĖS SAUGOS PRATYBOS

2016 m. gegužės 18 d. progimnazijoje organizuotos funkcinės darbuotojų ir mokinių civilinės saugos pratybos „Evakuacijos veiksmai kilus gaisrui mokyklos patalpose. Evakuacija iš mokyklos patalpų“. Jų tikslas - tobulinti darbuotojų ir mokinių evakuacijos įgūdžius, susidarius ekstremaliai situacijai.

Už civilinės saugos pratybų organizavimą atsakingi direktoriaus pavaduotojai bei žmogaus saugos mokytojai, klasių auklėtojai, sudaryta pratybų organizavimo grupė. Evakuacijos pratybas stebėjo ir vertino „G4S Lietuva“ saugos tarnybos atstovai.

Iš anksto buvo aptartas pratybų planas – imitacinio gaisro židinio vietos nustatymas: progimnazijos pagrindiniai laiptai, vedantys nuo pirmo iki trečio aukšto. Įsijungus priešgaisrinės saugos sistemos signalui, po pratybų vadovo pranešimo garso sistema, prasidėjo mokinių ir darbuotojų evakuacija. Mokiniai su mokytojais skubėjo iš pastato į mokyklos kiemą, laikiną prieglobsčio vietą. Čia mokytojai suskaičiavo mokinius ir informavo apie jų skaičių pratybų vadovą, kiekvienai klasei įteikti tolimesni veiksmų nurodymai. Manome, kad civilinės saugos pratybos padės progimnazijos darbuotojams ir mokiniams tinkamai elgtis susidarius realiai ekstremaliai situacijai.

Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai visą dieną skyrė pokalbiams su mokiniais apie saugumą, žmonių elgesį ekstremalių situacijų metu, priemonių taikymą, aptarė prevenciją, modeliavo situacijas. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono atstovai mokyklos stadione supažindino mokinius su oro erdvės gynybos priemonėmis, aptarė taikos svarbą pasaulyje.

Panašias pratybas numatome organizuoti ir ateityje.

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2016-05-18
* * * * *

Vėl BALTASPARNIAI sveikina pavasarį kūrybiniu žodžiu

 

Kai šalyje skamba didžiojo poezijos pavasario eilės ir poetai vainikuojami ąžuolų vainikais, Šiaulių Gegužių progimnazija sveikino pavasarį klausydamasi kuriančių mokinių tekstų ir rinkdama nominantus bei 2016-ųjų metų BALTASPARNĮ. Trečiąkart organizuotame konkurse „BALTASPARNIAI“ moksleiviai dalinosi savo kūryba knygos, svajonės, vaikystės temomis. Sulaukta poezijos ir prozos darbų iš „Sandoros“, Jovaro, Zoknių ir Gegužių progimnazijų.
2016 m. gegužės 12 d. Gegužių progimnazijoje vyko šio konkurso apdovanojimų šventė, į kurią buvo sukviesti visi jaunieji kūrėjai, jų mokytojai.
Susirinkusiesiems pirmiausia dainą dovanojo Gegužių progimnazijos vokalinis ansamblisLa Fa“ (mokytoja Raimonda Janulienė). Kūrybos šventę pradėjo mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė, šio konkurso idėjos globėja. Nuoširdžiai pasveikinusi visus Šiaulių miesto mokinių kūrybos pavasarėlio dalyvius, ji kartu su konkurso viena iš organizatorių mokytoja Inga Turovaite paskelbė ir nominantus bei 2016-ųjų metų BALTASPARNĮ. Nominaciją „Už tikėjimą vertybėmis“ pelnė „Sandoros“ progimnazijos 7 klasės mokinė Gretė Masėnaitė (mokytoja Rima Lunskienė), nominacija „Už gilų žvilgsnį į pasaulį“ apdovanota Jovaro progimnazijos 8 klasės mokinė Kotryna Svirskaitė (mokytoja Inga Balčytienė), nominacija „Už džiaugsmingą nuotaiką“ skirta Zoknių progimnazijos 8 klasės mokinei Klaudijai Lukoševičiūtei (mokytoja Laima Čerškutė). 2016-ųjų metų BALTASPARNIU tapo Gegužių progimnazijos 6 klasės mokinė Ieva Liaudanskytė (mokytoja Birutė Petkuvienė).
Komisijos pirmininkė poetė Ramutė Saulienė pasidžiaugė kuriančiais mokiniais ir glaustai, bet šiltai atsigręžė į kiekvieno jaunojo kūrėjo literatūrinį kalbėjimą. „Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių k. mokytoja Roma Glinskienė, jau trečius metus stropiai vertinanti konkurso darbus, pasidžiaugė mokinių kūryba ir pakvietė pasiklausyti buvusios Gegužių progimnazijos mokinės, dabar jau „Saulėtekio“ gimnazistės Teodoros Plepytės poetinio žodžio. Nuoširdų sveikinimo žodį tarė bei naujausiu savo poezijos tekstu pasidalino ir mūsų mokyklą baigusi mokinė, knygos „Drugiai už kasdienybės“ autorė Enrika Dausynaitė.
Susirinkusieji susidomėję išklausė ir jaunųjų kūrėjų raiškaus savo poezijos ar prozos darbų skaitymo. Vienuose tekstuose dalintasi laimingos vaikystės, stebuklingų pasakų dovanota išmintimi, subtiliu, šviesiu ir žaismingu žodžiu, kitais kūriniais kviesta giliau pažvelgti į pasaulį, užčiuopti jo subtilumą ar susimąstyti apie vertybes, supančias žmogų nuo mažų dienų iki brandaus amžiaus.
Iš šventės skirstytasi su tikėjimu, jog kitas pavasaris atskraidins dar didesnį būrį kuriančių mokinių į kūrybinio žodžio šventę Gegužių progimnazijoje.                                                                                     

Informaciją ir nuotraukas parengė konkurso organizatorės I.Turovaitė ir D.Šimkuvienė                

2016-05-15

* * * * *
Mokyklos Vardadienio proga - mokinių laiškai

 

Kaip ir kasmet, gegužės 13-ąją,  mūsų progimnazija šventė savo Vardadienį. Šventinė nuotaika užliejo visą mokyklos bendruomenę: norėjosi ką nors ypatingo, nepakartojamo ir gražaus padovanoti savo mylimai Mokyklai. Praėjusiais metais Vardadienio proga Gegužių progimnazija iš savo ugdytinių gavo pluoštą kūrybinių darbų – penktokai ir šeštokai sukūrė padavimų, kaip atsirado Mokykla. O štai šiemet 5-7 kl. mokiniai nusprendė savo mokyklai ... parašyti laišką... Laiškas buvo pasirinktas neatsitiktinai. Juk paprastai laišku pradžiuginame tuos, kurie mums yra patys brangiausi, kuriems norim parašyti tai, ko neišdrįstame ištarti žodžiu, parašyti tai, kas gyvena mūsų širdies kertelėje. Tad pačių iliustruotuose laiškuose mokiniai išguldė pačias gražiausias mintis, skirtas savo Mokyklai.
Kaip džiugu skaityti tokias mokinių mintis, parašytas laiškuose Mokyklai: „Mus visus, gegužiukus, augini daugiau nei  keturiasdešimt metų. Ir užauginai puikių jaunų žmonių, kuriais drąsiai gali didžiuotis visa Lietuva, neabejoju, net visas pasaulis“ (Justina); „Visose Tavo erdvėse aš jaučiuosi lyg namuose. Pamokose man gera stebėti mokytoją, kažką svarbaus rašančią lentoje“ (Melita); „Tu – tai aplinka, kurioje ne tik mokomasi, bet ir juokaujama, žaidžiama, bendraujama ir  augama“ (Eimantas). Kai skaitai tokius nuoširdžius mokinių pamąstymus, nejučia supranti, kokia prasminga veikla kasdien vykdoma mokyklose...
Kviečiame visus mokyklos mokytojus, tėvelius ir mokinius perskaityti geriausius penktokų-septintokų laiškus trečiame aukšte esančiame stende ir pasidžiaugti jų kūrybiniais darbais.
Tačiau konkursas nebūtų konkursas, jei nebūtų išrinkti nugalėtojai.
Visi laiškų kūrėjai buvo apdovanoti padėkomis, o nugalėtojai  – diplomais.
Tikimės, kad ir kitais metais mokiniai nepamirš savo Mokyklai parengti išskirtinės dovanos. 

Epistolinio rašinio konkurso „Laiškas Mokyklai“ nugalėtojai:

I vieta –                  Melita Peleckytė, 5a kl.

                               Justina Vėgelytė, 6c kl.

                               Eimantas Vedeckis, 7b kl.                        

II vieta –                 Emilija Žiupsnytė, 5c kl.

                               Leonilė Kutkevičiūtė, 6b kl.

                               Agnė Mačiulytė, 7d kl.                              

III vieta –               Nandas Baltrušaitis, 5b kl.

                               Rusnė Saudargytė, 6a kl.        

Informaciją ir nuotraukas parengė konkurso organizatorės D.Šimkuvienė ir B.Petkuvienė

2016-05-15

* * * * *
Projektas „Po kūrybos skraiste“

 

Šiaulių  Gegužių progimnazijoje balandžio mėnesį pradėtas vykdyti projektas ,,Po kūrybos skraiste“ 1-4 klasių mokiniams. Projektas  skirtas Motinos dienai paminėti.  Balandžio 20 dieną buvo atidaryta  1-2 klasių mokinių   dailyraščio  „Tau, Mamyte“. Mokiniai rašė dailyraštį, gražiausius eilėraščius, žodžius apie mamą, o balandžio 27 dieną atidaryta 3- 4 klasių mokinių kūrybos eilėraščių, rašinėlių paroda ,,Gražiausi žodžiai  mamytei“. Atidarymo metu pasidžiaugta mokinių kūrybiniais darbais ir jaunieji literatai buvo apdovanoti padėkos raštais.

Projekto organizatorės pradinių klasių mokytojos L.Adamonienė, V.Dulskienė, I.Vinickienė. 

2016 04 27

* * * * *
Projektas „Po kūrybos skraiste“

 

Šiaulių  Gegužių progimnazijoje balandžio mėnesį pradėtas vykdyti projektas ,,Po kūrybos skraiste“ 1-4 klasių mokiniams. Projektas  skirtas Motinos dienai paminėti.   1-2 klasėse vyko dailyraščio konkursai „Tau, Mamyte“.  Mokiniai rašė dailyraštį, gražiausius eilėraščius, žodžius apie mamą, o  3- 4 klasėse mokiniai kūrė eilėraščius ,,Gražiausi žodžiai  mamytei“.
Balandžio 20 dieną vyko 1-2 klasių mokinių parodos atidarymas ,,Tau, mamyte“. Jos metu aptarti gražiausiai parašyti vaikų darbeliai. Visi mažieji parodos dalyviai  buvo apdovanoti padėkomis. 

Projekto organizatorės pradinių klasių mokytojos L.Adamonienė, V.Dulskienė, I.Vinickienė

2016-04-20

* * * * *
5-ųjų klasių mokinių konkursas „Mano mėgstamiausia knyga“

 

„Jeigu vaikas išmoksta skaityti ir tą dalyką pamilsta, tai jis atranda ir užkariauja naują pasaulį, raidžių karaliją. Skaitymo šalis – tai paslaptingas bekraštis žemynas. Iš juodų raidžių iškyla daiktai, žmonės, dvasios ir dievai, kurių kitaip neišvysi“. (E. Kestneris)

Šiais technikos laikais  vis mažiau žmonių renkasi knygas. Statistika rodo, jog dauguma laisvalaikį leidžia prie televizoriaus ar kompiuterio, mieliau pasižiūri kino filmą, nei  perskaito knygą. Knygų skaitymui žmogus dažnai jau neberanda laiko, retas kuris paklaustas atsakytų, koks yra jo mėgstamiausias rašytojas ar kokia jo mėgstamiausia knyga. Bet yra vis dar  ir tokių, kurie skaito nemažai ir nepaleidžia knygos iš rankų.
Šiemet, kovo – balandžio mėn., Gegužių progimnazijos penktokai, kas myli knygą ir mėgsta skaityti, dalyvavo konkurse „Mano mėgstamiausia knyga“. Mokiniai turėjo pristatyti savo mėgstamiausią knygą. Vaikai trumpai aprašė knygos siužetą arba pateikė knygos anotaciją ir savo kūrybinius  darbus iliustravo. Penktokų  mėgstamiausios knygos gana įvairios: tai ir pasakos, ir nuotykių, ir fantastiniai, ir meilės, ir šeimos romanai, ir knygos, tapusios bestseleriais. Skaitydami mokiniai patys augo ir patys stebėjo, kaip auga: protu, jausmais, kūrybinėmis galiomis. Konkursas parodė, kad net ir įvairių informacinių technologijų amžiuje, knygų skaitymas – džiaugsmas, poilsis, malonumas, kelionės į visiškai kitus pasaulius su įdomiais herojais.
Geriausi ir gražiausi penktokų kūrybiniai darbai eksponuojami mokyklos Čiurlionio alėjoje. Pasigrožėkime jais!
„Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį“. (V. M. Tekerėjus)

Konkursą organizavo, ekspoziciją parengė ir informaciją pateikė  lietuvių kalbos  mokytoja Laima Tamulevičienė.
2016-04-15

* * * * *
Anglų kalbos viktorina „ENGLISH IS FUN!“

 

2016 m. balandžio 11 d. Gegužių progimnazijoje įvyko Šiaulių miesto 4 kl. anglų k. viktorina „ENGLISH IS FUN!“, kurios tikslas buvo gilinti anglų kalbos žinias kaip bendravimo priemonės, teikiančios galimybę bendrauti, žinias. Viktorinoje dalyvavo svečiai iš Šiaulių miesto mokyklų: Dainų progimnazijos, Linksmųjų pabiručių, Gytarių progimnazijos ir Saulės pradinės mokyklos. Į šį renginį buvo pakviesti ir Gegužių progimnazijos mokiniai.
Mokiniai susirinko per 6 pamoką, paruošė įdomius savo mokyklos pristatymus, sukūrė šūkius. Jie buvo suskirstyti į 5 komandas ir išsirinko savo komandos lyderį. Tuomet mokinių laukė 3 įdomios užduotys, kurios buvo susijusios su rašyba, žodžių tarimu bei anglų k. gramatika. Mokiniai labai greitai įsitraukė į komandinį darbą, draugiškai atliko jiems skirtas užduotis. Rezultatus padėjo suskaičiuoti ir užtikrino jų skaidrumą svečiai iš miesto mokyklų. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad I vietos laimėtoja tapo Gytarių progimnazijos komanda. Mūsų mokyklos mokiniai užėmė garbingą II vietą.

Anglų k. mokytojos V.Urnėžienė, R.Karpienė, R.Kancerienė.

* * * * *
VI respublikinė skirtingų gebėjimų turinčių mokinių konferencija ,,Augu su knyga“

 

Balandžio 8 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko VI respublikinė skirtingų gebėjimų turinčių mokinių konferencija. Šių metų konferencijos tema – ,,Augu su knyga“.
Konferencijos dalyviai atvyko iš Anykščių, Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių miestų ir Kauno, Panevėžio, Šiaulių rajonų mokyklų. Iš viso renginyje dalyvavo net 104 mokiniai iš 24 šalies miestų ir miestelių. Mūsų mokyklai šiais metais atstovavo 4a klasės mokinė Viktorija Džiugytė  (mokyt. I. Vinickienė), kuri parengė pranešimą „ Mano mylimiausia pirmoji knyga“ ir 4d klasės mokiniai Dovydas Tverijonas bei Kornelijus Sinušas (mokyt. R. Jackienė ir A. Vedeckienė) su pranešimu „Pasaulis, kuriame esu laimingas...“
Konferencijos dalyviai pasidalijo savo mintimis apie knygas: „Žmonės, kurie skaito knygas, visada valdys tuos, kurie žiūri televizorių“, „Kaip iš centų susidaro eurai, taip iš perskaitytų puslapių susidaro žinojimas“, „Skaitymas protui - tas pats, kaip fiziniai pratimai kūnui“ ir t. t. Vieni jų pristatė mėgstamiausias knygas, kiti prisiminė pirmąją savo vaikystės knygą, treti- dalijosi patirtimi, kokią įtaką jų gyvenime padarė perskaitytos knygos.
Šiaulių universiteto bibliotekos Retų spaudinių skaityklos darbuotoja Alina Šalavėjienė supažindino mokinius su knygos atsiradimo istorija, papasakojo apie Šiaulių universiteto bibliotekoje saugomas retas knygas. Mokiniai ne tik išgirdo įdomų pasakojimą, bet ir galėjo pamatyti, pavartyti bibliotekininkės atneštus retus spaudinius.
Konferencijoje buvo pristatomos ne tik knygos. Mokiniai pateikė ir jų pačių atliktos apklausos analizę: kokios knygos domina šiuolaikinį mokinį,  kurio mokyklinio amžiaus vaikai skaito daugiausiai, kas juos skatina skaityti, kokią įžvelgia skaitymo naudą. Renginio dalyviai galėjo išgirsti įdomių minčių apie tai, kaip knyga augina žmogų, kaip atsiranda noras skaityti, kokios paslaptys slepiasi knygose.
Renginyje dalyvavę mokiniai ir mokytojai aplankė skirtingų gebėjimų turinčių mokinių kūrybinių darbų parodą ,,Knygų skirtukų pasaulyje“, galėjo pasigrožėti spalvingais, įvairiausiomis technikomis išradingai pagamintais knygų skirtukais. Visi mokinių pagaminti knygų skirtukai po renginio buvo padovanoti Šiaulių universiteto bibliotekai.
Pranešėjai išvyko į namus, apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.

Informaciją pateikė R.Jackienė, I.Vinickienė, A.Vedeckienė

* * * * *
Prasidėjo aplinkosauginis projektas „Stebuklinga prieskonių galia“

 

Kovo 9 dieną buvo pristatytas antrus metus organizuojamas aplinkosauginis projektas „Stebuklinga prieskonių galia“. Klasės valandėlės metu 2c klasės mokinukai, nešini įvairiausiais prieskoniais, aplankė visus 1-4 klasių mokyklos mokinius. Pristatymo metu informavome, kad projektas ypač aktualus savo daržo ar sodo neturintiems vaikams, su daržo gėrybėmis susiduriantiems tik prekybos centruose ar prie pietų stalo. Kadangi prieskoniniai augalai gerai veši vazonėliuose, tad skatinome pradėti auginti prieskonius  klasėse ant palangės. Todėl smagiausia projekto dalimi taptų sėklų sėjimo procesas: prisilietimas prie žemės, sėklų bėrimas, jų užpylimas drėgna žeme. Kiekvienoje klasėje palikome stropiai paruoštą laišką, kuriame kiekvienas galės rasti informaciją apie parodos „Kvapnu, gardu, saldu, aitru...“ organizavimą mokykloje bei Šiaulių miesto Savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje, o įgyta patirtimi pasidalinti Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių pažintinėje – praktinėje konferencijoje „Prieskonių kvapai vilioja“. 

Informaciją pateikė K.Vaidilienė, L.Varnavičienė, A.Kulnienė

* * * * * 
Netradicinė anglų kalbos pamoka

  

Kovo 4 d. Gegužių progimnazijoje įvyko netradicinė anglų kalbos pamoka, kurios metu mokiniai sužinojo daug naudingos informacijos apie Italiją, jos kultūrą, galėjo angliškai pabendrauti iš Italijos atvykusia į Šiaulių m. savivaldybės viešąją biblioteką projekto tikslais, Ester Ceriani.
Pamoką vyko 7d klasėje, o pradėjome nuo pasisveikinimo ir folkloro ansamblio “Gasužis” pasirodymo, kurio vadovė yra R.Kalinienė. Tada Ester papasakojo apie save, apie savo dalyvavimą savanorystės projektuose. Mokiniai uždavinėjo klausimus apie jos veiklą, jos ateities planus. Mokiniams labai patiko pristatymas apie makaronus, apie jų gaminimo bei valgymo kultūrą Italijoje.
Mokiniai ir Ester praplėtė savo edukacines žinias sudalyvavę viktorinoje apie Italiją ir Lietuvą. Pamokos pabaigoje mokiniai išsakė savo pamąstymus, padėkas bei kitus gražius žodžius atlikdami saldžiąją refleksiją.

Anglų k. mokytojos J.Mickutė-Penikienė, R.Kancerienė, mokytoja R.Kalinienė, bibliotekos vedėja G.Plekavičienė

* * * * *
Mokinių mokomųjų bendrovių mugė Šiauliuose

Kovo 4 d. Šiauliuose pirmą kartą vyko mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) mugė. Buvo pristatyta apie 20 mokinių mokomųjų bendrovių (MMB) iš visos Lietuvos. Iš Šiaulių miesto mugėje dalyvavo J.Janonio gimnazijos ir Šiaulių profesinio rengimo centro bendrovės bei Šiaulių Gegužių progimnazijos "Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės" - jauniausieji dalyviai.
MMB mugėje lankėsi LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių miesto verslo atstovai.
Mugės metu buvo prekiaujama bendrovių produkcija, vyko konkursas, bendrovių apdovanojimai. Tai puiki proga paskatinti jaunų žmonių kūrybiškumą bei verslumą.
LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius bei komisijos nariai maloniai bendravo ir su mūsų progimnazijos jaunosiomis verslininkėmis, domėjosi dirbtuvėlių veikla. Konkurse "Jaunųjų ekonomistų dirbtuvėlės" nedalyvavo, nes tai buvo konkursas MMB, kurios steigiamos vyresnėse klasėse.

Mokytoja Ieva Rafael
2016-03-06

* * * * *

Kovo 4 d. – šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, diena

 

Kasmet, kovo 4 d., Kazimierinės paskelbia pavasario pradžią. Ši šventė pavadinta Lietuvos dangiškojo globėjo šventojo Kazimiero garbei. Tai ir Kovarnių diena, nes tokiu metu parskrenda kovarniai, kovai. Dabar ši šventė labiau siejama su populiaria visoje Lietuvoje Kaziuko muge.         Gegužių progimnazijoje kovo 4-ąją taip pat vyko Kaziuko mugė. Visi smagiai įsiliejo į šventės šurmulį. Savo rankų darbo skanėstus, įvairius rankdarbius  pardavinėjo progimnazijos 2 - 7 klasių mokiniai, svečiai iš profesinio rengimo centro. Gerą nuotaiką visiems dovanojo „Saulėtekio“ gimnazijos folkloro ansamblio „Vieversėlis“ muzikantai, vadovas A. Stankus.

Mokytoja R.Kalinienė
2016-03-04

* * * * *
Stendas, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai

 

Ar žinote, kad...

  • vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Šiais laikais kiekviena tauta siekia išsaugoti savo kalbą kaip vieną iš tautos ypatybių. Kalba – kiekvienos tautos mąstymo išraiška.
  • žymiausias bendrinės lietuvių kalbos kūrėjas yra Jonas Jablonskis: „ Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda gerai savos nemokėti“.
  • lietuviškai kalba maždaug 4 milijonai žmonių.
  • lietuvių kalba priklauso baltams. Iki mūsų dienų išliko tik dvi baltų kalbos - lietuvių ir latvių. Mes, išlikę baltai, turime kalbėti ir už tuos, kurių nebėra - prūsus, kuršius, jotvingius, sėlius, žiemgalius.
  • ,, Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą“. (M. Daukša)

O kad sužinotumėte dar daugiau, kviečiame stabtelti prie  Čiurlionio alėjoje parengto stendo, skirto Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Jame rasite įvairių kalbos įdomybių ir žymių žmonių minčių apie kalbą, susipažinsite su J. Jablonskio veikla, sužinosite, kaip (ne)reikia kalbėti, pasidžiaugsite lietuvių k. skambumu skaitydami Just. Marcinkevičiaus eiles... 

Stendą paruošė ir informaciją pateikė B.Petkuvienė ir L.Tamulevičienė
2016-03-03

* * * * *
Kultūrinė pažintinė 5-8 klasių mokinių diena Valstybiniame Šiaulių dramos teatre

 

Jau tapo graži tradicija, kad kiekvieną pavasarį Gegužių progimnazijos 5-8 kl. mokiniai pamini Tarptautinę teatro dieną. Ir pamini ne tik žodžiais ar priminimu, kad tokia diena apskritai egzistuoja, o tiesiog nuvyksta  į Valstybinį Šiaulių dramos teatrą ir pasimėgauja teatro menu gyvai – žiūri spektaklį. Šiųmetis kovas taip pat nėra išimtis.
Trečiadienį, kovo 2d., gegužiukai aplankė A. Lebeliūno spektaklį „Kaštonė“.  Spektaklis vaikams sukurtas remiantis žinomo rusų rašytojo Antono Čechovo to paties pavadinimo apsakymu „Kaštonė“. Pjesės autorė D. Čepauskaitė išsaugojo tik A. Čechovo veikėjų vardus ir charakterius. Rudaplaukė  Kaštonė, žąsinas Ivanas, katinas Fiodoras ir kiaulė Chavronja spektaklyje – tai vaikai, dėl įvairiausių priežasčių netekę savo namų. Jie priglaudžiami cirke, kuriame gyvena, mokosi ir lavina savo talentus. Tačiau kad ir kokia maloni cirko artisto šlovė bebūtų, vaikai visi iki vieno trokšta grįžti į savo namus. Tikslas vėl atsidurti tarp artimųjų yra svarbiausias jų gyvenime...
Šis spektaklis Gegužių progimnazijos mokiniams buvo įvairiapusiškai vertingas ir prasmingas: mokiniai ne tik stebėjo spektaklį, kartu išgyveno personažų netektis, jų nors ir vaikiškus, bet nevaikiškai didelius nusivylimus, tačiau intensyviai mąstė ir patys (prieš spektaklio peržiūrą jiems buvo pateiktos 3 praktinės užduotys, kurias turėjo atlikti ir kitądien aptarti su klasių auklėtojomis, reflektuoti įgytą patirtį). Be to, mūsų mokykloje vykdomo tęstinio  projekto „Vertybių laiptai“  2016m. I pusmetis kaip tik yra skirtas Ištikimybės vertybei. Neabejojame, kad po spektaklio tiek penktokėlis, tiek jau pakankamai brandus aštuntokas suprato, kad ištikimybė namams yra viena iš esminių žmogaus gyvenime. Tikime, kad kultūringai leisdami laiką mūsų mokiniai auga kaip asmenybės, mokosi žmogiškumo principų suprasdami, atjausdami, padėdami... Mokosi vertinti tai, ką turi, džiaugtis kasdienėm smulkmenom ir buvimu su artimaisiais.
Beje, spektaklis yra skirtas ne tik vaikams, tai spektaklis šeimai. Todėl kviečiame ir tėvelius apsilankyti Dramos teatre ir užduoti nelabai patogių, bet reikalingų  klausimų sau... Dėl suluošintos vaikystės spektaklio personažai tikrai nesiima nieko kaltinti, bet stebėdamas dramatišką istoriją supranti, kad kaltų vis dėlto yra...

Informaciją ir nuotraukas parengė lietuvių k. mokytoja B.Petkuvienė
2016-03-03

* * * * *

 

2016-02-19 Šiaulių Gegužių progimnazijoje 6a klasės mokiniams buvo vesta  netradicinė pamoka „Būk saugus internete“. Saugaus interneto pamoką vedė lektorius iš VŠĮ Šiaulių valstybinės kolegijos pagal projektą kamtoreikia.lt. Mokiniai susipažinto, kaip elgtis saugiai internete, kuo patraukli ir perspektyvi programuotojo, IT specialisto profesija.
Lektorius kalbėjo apie tai, kad mokiniai neleistinai susikuria savo profilius facebooke – dar per jauni. Akcentavo, kad yra daug patyčių virtualioje erdvėje, kurios netgi priveda iki savižudybių. Visi įrašai, nuotraukos išlieka daugybę metų, reikia labai apgalvoti, ką galima viešinti, ką pasikviesti į draugus. Dažnai vaikai turi tūkstančius draugų internete, kurių nepažįsta. Lektorius akcentavo, kad reikia saugoti savo duomenis, nes piktavaliai gali jais pasinaudoti. Internetas pilnas virusų -  mokiniai buvo supažindinti su virusų rūšimis, kaip apsisaugoti nuo jų.
Ar internetas saugus? Taip – reikia elgtis saugiai pačiam. 

Informaciją parengė mokyt. Rasa Balčiūnienė

* * * * *
Užgavėnės

Užgavėnės – paskutinė mėsėdžio diena, žiemos palydų, žiemos išvarymo šventė. Ji buvo žinoma net ir pagonybės laikais. Seniau ji vadinta Ragučio švente. Pagal seną tradiciją Užgavėnės turėtų būti švenčiamos net 8 dienas. Tikroji Užgavėnių diena – 46-oji diena prieš Velykas. Tą dieną pagal tradiciją niekas nedirba.
Sakoma, kad jei per Užgavėnes gerai pavalgysi, per visus metus būsi sotus, riebus ir stiprus. Užgavėnių dieną valgoma nuo 7 iki 12 kartų.
Per Užgavėnes spėdavo orus. Jei Užgavėnių dieną saulėta – pavasarį reikia anksti sėti. 
Jei Užgavėnių dieną sulauki kritulių – tais metai gerai augs javai, nežiūrint, kur juos pasėsi. Jei per Užgavėnes sausa – sėjos metu reikia būti atsargiam.
Labiausiai Užgavėnės garsėja persirengėliais, vadinamais ubagais ar žydais.  Mokyklos folkloro ansamblio “Gasužis” vaikai pabuvo persirengėliais ir aplankė visus pradinių klasių mokinius. Skambią ubagų dainą užtraukė, išmaldos prašė, o daktarka  Angina Gripienė visus nuo gripo  pagydyti skubėjo, ir gerų metų  linkėjo.

Mokytojos Rosita Kalinienė ir Nijolė Gabrielaitienė
2016-02-09

* * * * *
Proto, gebėjimų ir išradingumo mūšis

 

Pralėkus pirmajam pusmečiui, vis dar norisi pasitikrinti jėgas ir išbandyti save ne tik moksluose, bet ir proto, gebėjimų ir išradingumo mūšyje. Šį kartą, 2016 m. vasario 2 d., susirėmė Gegužių progimnazijos  ketvirtų klasių mokinių komandos, kurios atliko įvairiausias užduotis – atidumo, išradingumo, išmintingumo, kt. Kaip ir dera mokiniams, jie atliko namų darbus – komandų prisistatymus, rinko komandų kapitonus, kuriems taip pat buvo paruošta užduotis – „Minų laukas“.
Šias linksmas, išradingas ir kūrybingas komandas vertino kompetetinga aštuntų klasių mokinių komisija.
Visos komandos buvo linksmos ir išradingos, bet pačia geriausia ir kūrybiškiausia išrinkta 4b klasės komanda „Auksinis protas“. Jai buvo įteikta LIK‘o auksinė taurė ir padėka. Šį apdovanojimą komandos galės atsikovoti, būdamos jau penktoje klasėje.
Varžytuvių organizatorės aštuntų klasių auklėtojos A. Mockienė, R. Janulienė, D. Urbonavičienė ir jų auklėtiniai.

Aprašymą pateikė 8c klasės auklėtoja Raimonda Janulienė

* * * * *
Meninio skaitymo konkursas „Kai panorėsime – dangus mums nusileis" (M.K.Čiurlionis)

 

Plačiau ... 

* * * * *
Šiaulių miesto 5-12 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkurso „Žiema žiemužė“ ir informacinių technologijų konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ baigiamasis renginys

 

Plačiau . . .

* * * * * 

Jau atbėgo elnias devyniaragis.... 

Sveiki sulaukę sugrįžtančios Saulės, pailgėjusios dienos, kaip liaudis sako – per gaidžio žingsnį...
Tradiciškai gruodžio mėnesį mūsų progimnazijoje vyko projekto „Atbėga elnias devyniaragis“ įvairūs renginiai: „Dosnumo mugė“, „Gerumo taupyklė“, „Paslaptingas draugas“, „Advento vakaras“ ir kt., kurie buvo skirti suvienyti Gegužių progimnazijos bendruomenės rūpestingumą esantiems šalia, pajusti gėrio darymo malonumą, bendravimo džiaugsmą.
Dėkojame visiems mūsų bendruomenės nariams, palaikiusiems šią idėją, mokyklos klubams „Savi“ (prezidentė S.Baranauskienė), ETHOS (vad. I.Zazienė). Būreliams, kurių indėlis buvo dosniausias: „Vėjo vaikai“ (vad. L.Norvilienė), 1c klasė (mokyt. A.Marcinkienė), „Gegužių smaližiai“ (vad. N.Bartkevičienė), „Rankdarbiai Tau“ ( vad. A.Kulnienė) ir kt.
Projekto organizatoriai – R.Zalogienė ( direktoriaus pavaduotoja), I.Zazienė (etikos mokytoja), mokyklos administracija, ETHOS klubas.
Sėkmės darant gerus darbus.... „ Gerumas – tai menas“ G.Hauptmanas

Informaciją ir nuotraukas paruošė – Ilona Zazienė, etikos mokytoja, projekto iniciatorė


* * * * *
Paroda, skirta Vytautės  Žilinskaitės 85-erių metų jubiliejui paminėti

 

Šiaulių Gegužių progimnazijoje jau daugiau nei dešimtmetį yra vykdomas projektas „Jubiliatai“. Jo iniciatorė - dailės mokytoja Vita Žabarauskaitė ir lietuvių kalbos metodinė grupė. Šio projekto tikslas – paminėti konkretaus rašytojo jubiliejų, skatinti ugdytinius kūrybiškai suvokti literatūros tekstą ir pateikti jo sampratą per dailę.
Kadangi 2015 m. pabaigoje minėjome talentingos lietuvių rašytojos Vytautės Žilinskaitės 85-erių metų jubiliejų, projektas buvo skirtas būtent jai. Vaikų literatūros kūrėja savo apysakose, pasakose, apsakymuose, pjesėse aprėpia platų mažųjų pasaulį, pasakoja apie jį neslėpdama aštrių kampų, kalba linksmai, o kartu ir rimtai, reikliai. Kupini rūpesčio dėl žmonijos ateities jos kūriniai gausiai verčiami į užsienio tautų kalbas. 1979 m.  rašytoja apdovanota Respublikine valstybine premija už knygą vaikams „Robotas ir peteliškė“. Būtent todėl šis kūrinys ir pasirinktas. Per literatūros pamokas mokiniai gilinosi į jį: aptarė teksto idėją, nuotaiką, problematiką, nagrinėjo pagrindinių veikėjų – roboto ir peteliškės – paveikslus. Per dailės pamokas pagal minėtą rašytojos apsakymą buvo kuriamos iliustracijos.
Kūrybiški ir spalvingi vaikų darbai sugulė į parodą, kuri eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8). 2016 m. sausio 12 d. į šios parodos atidarymą susirinkusius iliustracijų kūrėjus, jų mokytojas, bibliotekos darbuotojas pasveikino Gegužių progimnazijos 7b klasės mokiniai su daina „Aitvarai“ (mokytoja A.Mockienė). Dailės mokytoja Vita Žabarauskaitė pasidžiaugė mokinių darbais, alsuojančiais jautrumu ir nuoširdumu. 7a klasės mokinės Gerinta ir Danielė savo pranešime „Vytautė Žilinskaitė projekte „Jubiliatai“ (mokytojos B.Petkuvienė ir V.Žabarauskaitė) pateikė įdomią ir išsamią bendraamžių iliustracijų analizę
Po parodos atidarymo mokiniai išėjo geros nuotaikos, pilni įspūdžių ir pasididžiavimo, kad jų kūrybinius darbus galės matyti ne tik Gegužių progimnazijos bendruomenės nariai, bet ir kiti bibliotekos lankytojai.
Paroda veiks iki sausio mėnesio pabaigos. Maloniai kviečiame ją aplankyti 

Informaciją parengė mokytojos  B.Petkuvienė, D.Šimkuvienė, V Žabarauskaitė

* * * * *
Konkursas ,, Žiemužei atveriam vartus“

  

Žiūrėk, snaigės ir žvaigždės tyliai krinta.
Ir gražios mintys mus visus apninka.
Einame  lipdyti ledo karalystę.
Mama, tėti, aš prisimenu vaikystę!
Ai, kaip gera ir smagu, nes visa šeima kartu!

                             Vanesa Miceikaitė, 5b

Sniegas, snaigės, pusnys, varvekliai, šaltukas, šerkšnas, besmegenis, gniūžtės... Pagal šiuos žiemiškus žodžius Gegužių progimnazijos 5-8 kl. mokiniai kūrė akrostichus ir dalyvavo  konkurse ,, Žiemužei atveriam vartus“. Eiliuoti  tekstai kupini džiaugsmo, gėrio, svajonių, susijusių su šiuo metų laiku.
Gražiausiais mokinių eilėraščiais galima pasidžiaugti ekspozicijoje mokyklos M. K. Čiurlionio alėjoje.

Konkursą organizavo ir ekspoziciją parengė lietuvių k. mokytojos Laima Tamulevičienė ir Renalda Savickienė. 

* * * * *


2015 metų gruodžio 4 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vaikų skyriuje atidaryta Šiaulių miesto skirtingų gebėjimų mokinių kūrybinių darbų paroda - konkursas „Laiškas Kalėdų seneliui“. Konkurso antrosios ir trečiosios vietų nominantais savo amžiaus grupėje tapo mūsų mokyklos 3c klasės mokiniai Konstantinas Ježak bei Gotautas Spulginas.
Įdomiausi laiškai bus eksponuojami iki 2016-01-26. Kviečiame apsilankyti.

Kūrybinių darbų parodą organizavo logopedė Rimanta Jusienė, specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė ir Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė.

*  * * * *
Šiaulių miesto mokiniai paminėjo rašytojos Vytautės Žilinskaitės jubiliejų

 

2015 m. gruodžio 13 d. rašytojai Vytautei Žilinskaitei sukanka 85-eri metai. Norint pagerbti  klasikės talentą, gruodžio 10 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo organizuota Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių konferencija ir kūrybinės dirbtuvės „Skaitome Vytautę Žilinskaitę“. Konferencijos tikslas - ugdyti poreikį ir gebėjimus tyrinėti, ieškoti įdomių, svarbių sau ir bendraamžiams dalykų, dalintis patirtimi, atradimais. Be to, kadangi dvejus metus organizuojamas ir miesto mokinių kūrybos konkursas BALTASPARNIAI, norėta paskatinti ir jaunuosius kūrėjus. Jie buvo pakviesti į kūrybines dirbtuves kartu su poete R.Sauliene.
Į konferenciją susirinko mokiniai ir jų mokytojai iš 6 miesto progimnazijų: Dainų, Salduvės, Jovaro, „Romuvos“, Gytarių ir Gegužių. Juos pasveikino Gegužių progimnazijos ansamblis „La Fa“ su daina „Drugeliai balti“ (mokytoja R. Janulienė). Renginio vedėjos Kamilė ir Samanta nuoširdžiai pasidžiaugė, kad šiuo skubėjimo ir šiuolaikinių technologijų metu vis dar yra tikinčių pasaka, jos grožiu ir galia. Konferencijos dalyvius pasveikino ir progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė. Ji priminė, kad rašytoja gimė gruodžio 13-ąją, kuomet švenčiame Tarptautinę Šviesos dieną. Galbūt ir dėl to klasikės kūriniuose tiek daug šviesos, tikėjimo tuo, kas iš tiesų svarbu ir tikra.
Po šiltų sveikinimo žodžių jaunieji kūrėjai drauge su poete R.Sauliene išskubėjo į kūrybines dirbtuves, o konferencijai skirtoje auditorijoje taip pat užvirė darbas. Mokiniai pristatė mokslinius-mokyklinius pranešimus, projektinius darbus, meninį skaitymą. Pranešimuose buvo nagrinėjamos V.Žilinskaitės kūrinių temos, jų aktualumas, įtaka šiuolaikiniam skaitytojui, dalinamasi įspūdžiais apie rašytojos kūrinius.
Išklausę bendraamžių pasisakymų, mokiniai turėjo progą sudalyvauti varžytuvėse „Ką aš žinau apie rašytoją V.Žilinskaitę“. Jas laimėjo Salduvės progimnazijos 5 klasės mokinė Rugilė Milašauskaitė – „Kinto“ gerbėja.
Pertraukos metu konferencijos dalyviai apžiūrėjo Jovaro, Gegužių mokyklų mokinių iliustracijų parodas.
Kai vėl draugėn susirinko pranešėjai, jaunieji kūrėjai ir jų mokytojai, Gegužių progimnazijos septintokai atliko dainą „Aitvarai“ (mokytoja A.Mockienė). Po jos kūrybinių dirbtuvių vadovė Ramutė Saulienė papasakojo, kaip sekėsi mokiniams kurti. Išgirsta ir autorinių darbų apie įsivaizduojamą Tandadriką.
Konferencijos apibendrinimo metu organizatorės (lietuvių k. mokytojos Inga Turovaitė ir Daiva Šimkuvienė) pasidžiaugė, kad susitikimas parodė, jog klasikės V.Žilinskaitės knygos sulaukia savo skaitytojų, kurie noriai dalijasi įspūdžiais, pastebėjimais, kūrybinėmis idėjomis ir gebėjimais. Iš šių skaitytojų, kaip tiki rašytoja, gali rastis stebuklų, kad iš mažo grūdelio vėliau sulapos didelis gėrio medis.
Gražias konferencijos akimirkas primins ir širdį bei akį džiugins jaunųjų kūrėjų darbai, publikuojami Gegužių progimnazijos Informaciniame centre bei stende, skirtame rašytojos 85-erių metų jubiliejui paminėti.

Informaciją parengė mokytojos I.Turovaitė ir D.Šimkuvienė, nuotraukos mokytojos B.Petkuvienės

* * * * *
Stendas „Rašytojai V.Žilinskaitei - 85“

 

Gruodžio 13 d. klasikė Vytautė Žilinskaitė šventė gražų 85-erių metų jubiliejų. Ši iškili asmenybė turi savą dėmesingą auditoriją. Juk kiekviena karta jos kūryboje randa artimą knygą – kas augo su „Robotu ir peteliške“, kas su „Kelione į Tandadriką“, „Tiputape“, „Nebijoke“ ar „Kintu“.
O kokia V.Žilinskaitės kūrybos populiarumo paslaptis? Kodėl rašytoja truputį apgailestauja nekūrusi tik vaikams? Kiek knygų mažiesiems ji yra išleidusi? Kiek apdovanojimų pelniusi? Kaip klasikės kūrinius perskaito mūsų progimnazijos mokiniai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakymus rasite stabtelėję prie Čiurlionio alėjoje esančio stendo, skirto rašytojos 85-erių metų sukakčiai paminėti.

Informaciją ir stendą parengė D.Šimkuvienė, nuotraukos B.Petkuvienės

* * * * *
Susitikimas su broliu Pauliumi

 

Rekolekcijos – tai laikas, kai gali sustoti ir labiau susitelkti į save, atgaivinti tikėjimą ir ryšį su Dievu. Stabtelėti ir susirinkti save Dievo akivaizdoje ir pabuvimui kartu. Nesvarbu kuriam laikui – dienai, savaitgaliui, svarbiausia, kad būtum su savimi ir su Juo. Kaip Jį susitikti? Per maldą, Šventojo Rašto skaitymą, per bendravimą su rekolekcijas vedančiu žmogumi ir  per žmones, per pasidalijimus savo išgyvenimais. Tuomet mes bandome susitikti su tikruoju savimi, tuo, kuris lieka atmetus visas kaukes, visus gyvenimo pasirinktus vaidmenis.
Gegužių progimnazijos bendruomenė Adventą pradėjo susitikimu su broliu Pauliumi, kuris papasakojo, iš kur ateina ligos, nelaimės, polinkis į blogį, kodėl tai eina iš kartos į kartą. Džiaugėmės galėdami dalyvauti šv. Mišiose už mūsų protėvius.          
Mes buvome sužavėti jo įtaigiai tariamu žodžiu, jo erudicija ir ramumu. Jis turi Dievo dovaną perteikti Dievo žodį ramiai, įtaigiai, vaizdžiai, o svarbiausia – paprastai ir suprantamai. Jo klausantis supranti, kad esi susitikime su Dievu.

Rosita Kalinienė ir Elvyra Ramoškienė

* * * * * 

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti visus žmones  pasistengti užkirsti jai kelią. Tarptautinę antikorupcijos dieną inicijavo ir paskelbė Jungtinės Tautos. Gruodžio 9-oji pasirinkta todėl, kad šią dieną 2003 metais Meridoje (Meksikoje) įvyko aukščiausio politinio lygio konferencija kovos su korupcija problemoms spręsti. Jos metu buvo pasirašyta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.
Artėjant Tarptautinei antikorupcijos dienai 2015 gruodžio 2 d. Gegužių progimnazijoje lankėsi Specialiųjų Tyrimų Tarnybos (STT) specialistė Rita Šikšnienė ir skaitė paskaitą 8a ir 8b klasių mokiniams antikorupcijos tema. Pamokos pradžioje buvo pristatoma, kas yra STT, kuo užsiima STT darbuotojai, ką reikia studijuoti, norint dirbti pareigūnu šioje srityje, kokiomis charakterio savybėmis reikia pasižymėti, kad galėtum dirbti šį atsakingą darbą. Mokiniai sužinojo antikorupcijos reiškinio istoriją, kaip kovoti su korupcija. Plačiai išaiškinus korupcijos daromą žalą, mokiniams buvo pasiūlyta atlikti užduotį ir pasitikrinti žinias antikorupcijos tema.

Informaciją ir nuotraukas paruošė socialinė pedagogė Jurgita Laidauskienė

* * * * *
Stendas „Šiaulių miesto 5-7 kl. mokinių Dailyraščio konkurso darbai“

 

Prieš gerą savaitę (2015-11-25) mūsų progimnazijoje vykęs  Šiaulių miesto 5-7 kl. mokinių Dailyraščio konkursas „Didumas to, kas mumyse, iš meilės auga ir gerumo“ (Just. Marcinkevičius) paliko ne tik šiltus bendravimo su dalyviais ir jų mokytojais įspūdžius, bet ir laimėtojais paskelbtų mokinių darbus. Ta proga mokyklos Informaciniame centre yra parengtas stendas su konkurso nugalėtojų darbais.
Kviečiame apžiūrėti parodėlę ir įsitikinti, kad ir technologijų laikais daili rašysena tebėra vertybė. Tikimės, kad apžiūrinėjant dailyraščio konkurso nugalėtojų darbus, mūsų mokiniams kils ambicijų kitais metais pabandyti ir patiems pasivaržyti dėl dailiausiai rašančio  penktoko, šeštoko ar septintoko vardo. Beje, ir šiųmečiame konkurse „gegužiukams“ sekėsi gerai: laimėta II ir III vietos.

Informaciją ir nuotraukas parengė lietuvių k. mokytojos Renalda Savickienė ir Birutė Petkuvienė
2015-12-02

* * * * *
Nacionalinės karjeros ir Tarptautinės verslumo savaitės 2015 renginiai

 

2015-11-16 - 2015-11-17 mokiniams organizuotos išvykos į ŠU (ekskursija po universitetą, supažindinimas su Centų kambariu, lekt. Vilma Navickienės ir dokt. Agnė Savenkovienės iš SGNSF Sveikatos studijų katedros paskaita „Sveikatos studijos Šiaulių universitete: ne tik teorija, bet ir daug praktikos“). 
2015-11-18 8 kl. mokiniams vyko paskaita „Mokymosi galimybės ŠPRC“.
2015-11-20 SWEDBANK specialistas Mantas Ūdras 5-7 kl. mokiniams vedė pamoką „Pinigai. Asmeniniai finansai. Mano biudžetas“. 
2015-11-25  organizuota 1-8 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji euro taupyklė“
2015-11-26 1-8 klasių mokiniai mokėsi mainų bei derybų meno „Dosnumo mugėje“.
2015-11-27 jauniausi mokyklos mokiniai dalyvavo Monopolio turnyre.
Turnyro nugalėtojai:
Emilija Štaraitė, 1a klasė
Gustas Krivulinas, 1e klasė;
Nojus Neverdauskas, 2c klasė
Augustas Jankauskas, 3a klasė
Aistis Mazuraitis, 3c klasė;
Beata Tadaravičiūtė, 3e klasė.

Informaciją parengė mokytoja I.Rafael

* * * * *
Atviros pamokos – edukaciniai užsiėmimai


Lapkričio 25 dieną Gegužių progimnazijos Meno sodo dailės studijos ,,Mažieji menininkai“ vaikučiams ir jų tėveliams buvo pravesta atvira pamoka – edukacinis užsiėmimas. Sparčiai artėjant šventiniam laikotarpiui, buvo pasiūlyta vakarą praleisti drauge ir kartu pasigaminti malonių smulkmenų. Dalyviai kruopsčiai lankstė Kalėdų senelio laišką – dovanėlę, dekoravo, pripildė kvapnios arbatos ir užantspaudavo vašku. Įvairiomis priemonėmis puošė eglutės žaisliuką. Vaikučiai padėjo tėveliams, tėveliai vaikučiams. Puikūs tėveliai ir šaunūs jų vaikučiai. Dėkoju už gražius darbelius ir bendradarbiavimą.

Dailės studija ,,Mažieji menininkai” mokytoja Aušra Lučinskienė

***

Kad lietuvių šeimos stiprėtų, būtų įdomios veiklos prieš šventes ir ne tik, neformalaus vaikų švietimo, programos „Meno sodas“, studija „Gegužių smaližiai“, vadovė Nijolė Bartkevičienė pakvietė į atvirą pamoką - edukacinį užsiėmimą „Kalėdiniai kepiniai“ smaližių tėvelius ir vaikučius. Rinkosi ne tik tėveliai, atėjo močiutės, sesutės, broliukai. Taip suartinamos kartos, perduodama geroji patirtis, gera kurti, daryti gerus darbus didelėje komandoje.  Tarp kartų vyksta bendradarbiavimas - mokomės vieni iš kitų. Komandos ruošė, kepė,  puošė meduolius - sausainius, broliukai ir sesutės kepė vakaro dalyviams keksiukus. Kol kepiniai kepė, gėrėme arbatą, aptarėme artimiausius renginius ir  kaip įdomiai leisti vakarus šeimoje ruošiantis metų šventei. Edukacinio užsiėmimo darbai buvo skiriami mokyklos bendruomenės vakaro „Vaikas – šeima - mokykla“ „Elnio devyniaragio“ mugei. Surinktos lėšos buvo skirtos mokyklos Gėrio fondui. Žiūri į vakaro nuotraukas, supranti, kaip gera turėti tokią didelę šeimą. Ačiū tėveliams, močiutėms sesutėms, broliukams ir mano smaližiams, gera augti kartu.

Studijos „Gegužių smaližiai“ vadovė Nijolė Bartkevičienė

*** 

Lapkričio 25 d. vakarą Gegužių progimnazijoje vyko atvira pamoka – edukacinis užsiėmimas „Kalėdinė dekoracija“ studijų „Įdomioji skulptūra“ ir „ARTdeco“, Jaunųjų ekonomistų būrelio nariams ir jų tėveliams. Į mokyklą sugužėjo tėveliai su vaikučiais. Visiems buvo įdomu išbandyti naujas medžiagas: specialius dažus, lipnią spalvotą masę, kuria dekoravome puodelius, eglutės žaisliukus, paversdami juos į meškiukus, drambliukus, sraiges, kengūras, gėles... Kūryba suteikė džiaugsmo tiek vaikams, tiek jų tėveliams.
Gruodžio 3 d. tradicinėje Gėrio mugėje „Elnias devyniaragis“ šie žaisliukai, puodeliai buvo pardavinėjami, o surinkti pinigai paaukoti gražiam tikslui – paremti skurstančius mūsų mokyklos mokinukus.

Vadovės Dana Kulikauskienė ir Ieva Rafael

* * * * *


2015 m. lapkričio 24 d. mokyklos folkloro ansamblis „Gasužis“ dalyvavo Šiaulių apskrities meno mėgėjų  festivalyje „Rudens mozaika“ folkloro ansamblių varžytuvių vakare.
Geros nuotaikos netrūko dar iki varžytuvių pradžios. Šiaulių kultūros centro priesalyje susirinkę kolektyvai nerimo – vieni armonika užgrojo, kiti smagiai šoko. Šį vakarą komisijos nebuvo – balsavo patys kolektyvai ir jų vadovai.  Vaikams varžytuvėse labai patiko, o po vakaro jie  domėjosi, kada vėl įvyks tokia smagi vakaronė.

Rosita Kalinienė

* * * * *
Mano sėkmė – mano šeima


Tokia buvo pranešimo tema, kurį parengė mūsų progimnazijos  septintokas, ETHOS klubo narys  Eimantas Vedeckis (vadovė - etikos mokytoja Ilona Zazienė).
Pranešimas skaitytas Šiaulių regiono 6-oje mokinių konferencijoje „Aš, mokykla ir sėkmė“. Organizatoriai džiaugėsi Eimanto pranešimo parengimo kokybe, temos aktualumu, nuoširdumu, scenine kultūra.
Šis pranešimas tapo įkvėpimu naujam projektui – pavasarį (Tarptautinė šeimos diena – gegužės 15 d.), ETHOS klubas  kartu su informatikos mokytojais, tikintis, kad prisijungs ir kitos metodinės grupės – planuojame  organizuoti renginį, kurio metu mokiniai pristatys savo paruoštus pranešimus „Mano šeima – mano didžiausia vertybė ir sėkmė“.
„Man pasisekė gimti darnioje, kultūringoje ir laimingoje šeimoje. Tai mano sėkmė, įkvėpimas ir jėga...Atraskime sėkmę savo šeimoje“. (E.Vedeckis)

Ilona Zazienė, etikos klubo ETHOS vadovė

* * * * *
Susitikimas su Swedbanko darbuotoju

 

2015-11-20 Šiaulių Gegužių progimnazijoje 4-7 klasių mokiniams vyko netradicinė ekonomikos, matematikos, verslumo ir karjeros ugdymo pamoka „Kaip atsiranda pinigai. Asmeniniai finansai. Mano biudžetas“. Pamoką vedė Swedbank atstovas Šiauliuose Mantas Ūdras.
Pamokos tikslas – ugdyti mokinių finansinį raštingumą.
Buvo kalbama apie tai, kokie būna pinigai, kaip atsiranda pinigai tėvų ir vaikų kišenėse, kaip taupomi pinigai, kaip pinigai keliauja, kur viską galima sužinoti apie pinigus. Buvo įdomu sužinoti, kaip ir iš ko, kur gaminami pinigai. Pinigai būna ne tik „popieriniai“, metaliniai, bet ir elektroniniai.  Buvo nagrinėjamas elektroninis pinigų kelias, kad bankomatai yra ne tik išduodantys pinigus, bet ir  priimantys.  Įdomus pinigų valdymas ateityje – išmaniuoju telefonu: savo finansus gali valdyti bet kuriuo paros metu, vienu mygtuko paspaudimu, kiek pinigų turi, sužinosi vos pakratęs telefoną.
Mokiniams buvo akcentuojama, kad net ir smulkios monetos yra vertingos, smulkius daiktus galime nusipirkti, o didesniems pirkiniams reikia pataupyti, pinigus reikia leisti atsakingai, skolintus pinigus reikia grąžinti laiku.
Manome, kad ši pamoka buvo įdomi ir vertinga mokiniams. Mokiniai daugiau sužinojo apie pinigus, mokės juos leisti atsakingai. 

Informaciją parengė mokytojos I.Rafael ir R.Balčiūnienė

* * * * *


2015 m.  lapkričio 11–18 d. Šiaulių Gegužių progimnazijos bendruomenė skyrė tolerancijos puoselėjimui, skatinimui, ugdymui. Tokiu būdu siekta paminėti artėjančią Tarptautinę tolerancijos dieną (lapkričio 16 – ąją). Pilietine iniciatyva buvo norėta išsiaiškinti bei prisiminti žodžio „tolerancija“ reikšmę ir aptarti su mokiniais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis buvo mozaika, todėl visi progimnazijos mokiniai buvo kviečiami sukurti TOLERANCIJOS MOZAIKĄ.
Minėtomis dienomis per klasių valandėles 1 – 8 klasių mokiniai kartu su klasių auklėtojomis peržiūrėjo socialinės pedagogės ir psichologės sukurtas skaidres „Aš esu tolerantiškas“ ir po to sukūrė tolerancijos mozaikas. Mokinių sukurtos mozaikos papuošė klases, buvo parengtas stendas.
2015-11-16 rytą per progimnazijos įgarsinimo sistemą buvo pateikta informacija apie Tarptautinę tolerancijos dieną. Mokyklos langus papuošė užrašas „Aš tolerantiškas“. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 2-4 klasių mokiniams užklijavo lipdukus „Nusišypsok“Visą savaitę per tikybos pamokas 1 – 8 klasių mokiniai diskutavo tolerancijos tema ir sukūrė tolerantiško pasaulio tautų mozaiką. Su mokiniais buvo žiūrimas ir aptariamas filmas „Širdis“. Vyresniųjų klasių mokiniai ugdė savo kantrybę iš popieriaus lapų plėšydami ilgas juosteles. Per etikos pamokas 5 – 8 klasių mokiniai analizavo tolerancijos suvokimą, žiūrėdami filmą „Dar kartą“. Mokiniai komentavo tolerancijos apraiškas, vyko diskusijos.
Siekiame, kad Šiaulių Gegužių progimnazija visada būtų tolerantiška. Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šios akcijos organizavimo.

Informaciją ir nuotraukas paruošė socialinė pedagogė Jurgita Laidauskienė

* * * * *
Respublikinė mokinių konferencija - kūrybiškumo dirbtuvės „Aš galiu“


Lapkričio 19 d. 4d klasės mokiniai Denas Bukantis ir Kornelijus Sinušas dalyvavo respublikinėje mokinių konferencijoje – kūrybiškumo dirbtuvėse „Aš galiu“, kuri vyko Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje. Padedami mokytojos Rozitos Jackienės ir specialiosios pedagogės Aistės Vedeckienės mokiniai paruošė pranešimą ,,Aš laimingas, kad gyvenu nuostabiame Šiaulių mieste“. Mokiniai džiaugėsi ne tik apdovanojimais, bet ir galimybe parodyti savo gebėjimus, pamatyti kitų pasirodymus, pabendrauti su bendraamžiais iš miesto ir šalies mokyklų.

Pradinių klasių mokytoja R.Jackienė, specialioji pedagogė A.Vedeckienė

* * * * *
Respublikinė konferencija „Vaikai vaikams apie knygas“

 

Trečiadienį, lapkričio  11 d., Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje vyko respublikinė 5-8 kl. mokinių konferencija „Vaikai vaikams apie knygas“, skirta S. Dacho 410-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijoje dalyvavo ir mūsų progimnazijos atstovas, 6b klasės mokinys Vidmantas Petkus.
Vos tik pravėrus Klaipėdos progimnazijos duris, pasitiko linksmi 6-7 kl. mokinių žurnalistų būrelio atstovai ir apibėrė klausimais apie S.Dachą, pakvietė į aktų salę, kurioje ir turėjo vykti konferencija. Skambi muzika, draugiškai nusiteikę konferencijos organizatoriai ir dalyviai iškart įkvėpė pasitikėjimo savimi ir su nekantrumu pradėjome laukti konferencijos pradžios.
Konferenciją, kaip ir priklauso, pradėjo šeimininkai inscenizacija „Gyvenkime draugiškai“. Po to sveikinimo žodį tarė S.Dacho progimnazijos direktorė Daiva Marozienė, Klaipėdos krašto vaikų poetas.
Prasidėjo darbas. Konferencijos dalyviai pristatė konkrečias knygas, palikusiais jiems neišdildomą įspūdį, įrodinėjo, kad „esame tai, ką skaitome“, „kodėl skaityti knygas naudinga“, pristatė „Jaunųjų skaitytojų klubą“, „skaitančią klasę“, patarė, kaip „prisijaukinti knygą“, supažindino su žymiausiais lietuvių dailininkais, iliustruojančiais knygas vaikams. Gegužių progimnazijos mokinys pristatė pranešimą „Šiandieninio mokinio santykis su skaitymu“. Jis rėmėsi M.Tveno mintimi, kad „žmogus, kuris neskaito gerų knygų, nėra pranašesnis už žmogų, kuris nemoka skaityti“ ir įrodė, kad šiandieninis mokinys yra skaitantis mokinys. Simboliška, kad visiems konferencijos dalyviams buvo padovanota po knygą, kurią jie turėjo parvežti į savo mokyklos biblioteką, kad skaitymo malonumu džiaugtųsi ne tik patys, bet pasidalintų ir su savo mokyklos mokiniais. Vidmantas Gegužių progimnazijai parvežė italų rašytojo E. de Amicio „Širdį“- apysaką, mokančią pamatinių vertybių, kūrinį, jau seniai tapusį klasika.
Kadangi konferencijos pranešimai buvo įvairiausių formų (inscenizacijos, moksliniai-mokykliniai pranešimai, video siužetai, stendiniai pranešimai, poetinės kompozicijos), tad renginys, kuris buvo dviejų dalių, tikrai neprailgo. Žavėjo pranešėjų išradingumas, optimistinis požiūris į skaitymą, pasimokyti prašantis pozityvas. Vertingiausia, kad mokiniai dalijosi ne išmoktom taisyklėm, ne kitų sukurtais ir įrodytais teiginiais, bet savo patirtimi, atradimais ir stengėsi vieni kitus užkrėsti „skaitymo bacila“.
Renginio dalyviai vienbalsiai sutarė, kad „knyga – raktas į pasaulio širdį“ (R.Tagorė).

Informaciją ir nuotraukas parengė lietuvių k. mokytoja B.Petkuvienė
2015-11-15

* * * * *
Poezijos ir muzikos popietė, skirta A.Baranauskui

 

2015 m. lapkričio 11 d. Šiaulių Lieporių gimnazijoje vyko poezijos ir muzikos popietė „Giedu giesmelę, savo dainelę...“, skirta poeto Antano Baranausko 180-osioms gimimo metinėms.  Į renginį susirinko mokiniai iš bendradarbiaujančių mokyklų - „Rasos“, Gytarių, „Sandoros“. Gegužių progimnazijai atstovavo 7b kl. mokinė Martyna Šukytė. Ji išraiškingai padeklamavo Maironio „Trakų pilį“.
Popietėje skambėjo žymių poetų eilės gamtos, Lietuvos tema. Gimnazistai paskaitė ir savos kūrybos. Poetinį žodį keitė gitaros akordai, lyrinės dainos. Menines kompozicijas atliko ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojai.  
Lieporių gimnazijoje organizuotas renginys gražiai įprasmino A.Baranausko atminimą, buvo atgaiva visiems meniškos sielos žmonėms.

Informaciją parengė lietuvių k. mokytoja Daiva Šimkuvienė

* * * * *
Šiaulių miesto trečių klasių mokinių viktorina „RUDENS TAKU“

Lapkričio 11 dieną Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto trečių klasių mokinių viktorina „Rudens taku“. Viktorina - baigiamoji mokykloje vykdyto projekto „Rudens taku“ dalis. Į renginį atvyko mokiniai net iš devynių miesto mokyklų.
Mokiniai spręsdami kryžiažodį, ragaudami rudens gėrybes, atsakinėdami į įvairius klausimus pagilino žinias apie daržoves ir vaisius. Taip pat sužinojo ir retesnių daržovių pavadinimus, bei turėjo galimybę jų paragauti. Mokytojoms padedant vaikai prisiminė senolių išmintį, pastebėjimus gamtoje apie ateinančią žiemą. Pagal senolius, lapkričio 11-oji gera diena spėti orus: „ jei per šv. Martyną pliauška, tai per Kalėdas tauška “.
Mokytojos, kurios atlydėjo mokinius į viktoriną, taip pat nenuobodžiavo - dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Pasidalino gražiomis idėjomis, kaip rudens gėrybes panaudoti dailės ir technologijų pamokose.
Tikimės ir ateityje plėtoti draugiškus santykius su miesto pradinių klasių mokytojomis ir dalintis gerąja patirtimi.

Mokytoja Aušra Adomaitienė

* * * * *

Gegužių progimnazijos dovanos gyvūnams „Binadoje“

 

Mūsų bendruomenės 20 žmonių grupė: klubų SAVI,  ETHOS ir  mokyklos mokinių aktyvo nariai apsilankė gyvūnų prieglaudoje„Binada“ (Daubos g. 5).
Pradžiuginome šios prieglaudos įkūrėją Adą ir jos globotinius (apie 35 kates ir 35 šuniukus) ne tik mūsų bendruomenės surinktomis lauktuvėmis, bet ir talka – tvarkėme teritoriją, grėbėme lapus.
Pasidžiaugę gyvūnais kai kas nutarė čia dažniau sugrįžti, o kai kas mąsto namo parsivežti katiną Pūkį...

„Mes atsakome už tuos, kuriuos prisijaukinome...“ A.de Saint Exupery

Plačiau apie gyvūnų prieglaudą „Binadą“ – www.etaplius.lt

Informaciją ir nuotraukas paruošė – Ilona Zazienė, etikos klubo ETHOS vadovė
2015-11-12

* * * * *
Respublikinė metodinė - praktinė konferencija ,,INTEGRUOTAS PRADINUKŲ UGDYMAS: KALBĖTI (NE)LENGVA ĮGYVENDINTI?“

 

2015 m. spalio 28 d. mūsų progimnazijoje vyko respublikinė metodinė - praktinė konferencija ,,INTEGRUOTAS PRADINUKŲ UGDYMAS: KALBĖTI (NE)LENGVA ĮGYVENDINTI?“, kurioje dalyvavo 230 mokytojų iš visos Lietuvos. Konferencijos dalyvius pasveikino Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė , žiniomis pasidalino Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, LEU Edukacinių tyrimų instituto direktorė, Ugdymo pagrindų katedros docentė, Rūta Girdzijauskienė, KU Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorė, muzikos vadovėlių ,,VIEVERSYS“ (serija ŠOK) bendraautorė, vestos 8 meistriškumo pamokos. Pamokas vedė ir mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos Aušra Didžgalvienė ir Edita Montvilienė.
Konferencijoje iškeltas klausimas – kaip mokyti ir išmokyti mokinius, kai visi jie turi ne vienodą gyvenimo bei mokymosi patirtį, skirtingus gebėjimus, poreikius, interesus, mokymosi būdus, nevienodas galimybes?
Integruotai mokomas mokinys pažįsta pasaulį kaip visumą, geba vieno dalyko žinias pritaikyti kitam dalykui suvokti, įgunda ieškoti skirtingų gyvenimo reiškinių saitų, vertina save kaip neatskiriamą aplinkos dalį.
Integruotas ugdymas geriau susieja mokymą ir mokymąsi, padeda derinti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykius, pagelbėja lavinant vaikus, kurie gebėtų gyventi ir veikti modernioje visuomenėje.

Informaciją parengė A.Didžgalvienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, E.Montvilienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
2015-11-02

* * * * *
„Jei abejojate, sakykite tiesą“
(Markas Tvenas)

Prieš 180 metų, lapkričio 30d., Amerikoje (Floridos miestelyje) gimė būsimasis rašytojas, paauglių numylėtinis, Markas Tvenas. Nenuilstantis pokštininkas, išradėjas, linksmuolis pasaulyje labiausiai žinomas, kaip „Tomo Sojerio nuotykių“ ir „Heklberio Fino nuotykių“ autorius. Ištisos kartos užauga su šiomis knygomis, šie kūriniai tampa laimingos vaikystės sinonimu.
Ta proga mūsų mokykloje išleistas stendas, skirtas pri(si)minti Marko Tveno kultinius kūrinius, tvirtus paties rašytojo moralinius principus... Tikimės, kad su Tomu Sojeriu ar Heklberiu Finu leis ne tik atostogas, bet ir šiokiadienius mūsų mokiniai. O gal net ir tėveliai prisijungs ir dar kartą perskaitys linksmas berniūkščių istorijas, dar kartą grįš į savo praeitį, nuoširdžiai pasikalbės su savo vaiku apie laimingiausią gyvenimo laikotarpį – vaikystę.

 

Informaciją parengė lietuvių k. mokytojos B.Petkuvienė ir R.Savickienė
2015-11-02

* * * * *
Graži kasytė

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja 
Ir mūsų sesučių dabina kasas...
/Maironis/

Metai veja metus, tačiau mergaitės iki šiol pina kaseles. Tik gal vietoj rūtelių dabina jas gėlytėmis, kaspinėliais, segtukais...Tad besibaigiant etnografinių regionų metams 2015 m. spalio 21 dieną nutarėme organizuoti foto akciją „Graži kasytė“.  Skelbimu informavome mokytojas ir mergaites, kad  į mokyklą ateitų originaliai, išradingai susipynusios kasas. Organizatorių džiaugsmui nebuvo galo, nes tokio grožio užmiršti nevalia! Mergaitės  akimirkai virto foto modeliais, kad kuo gražiau įamžintų kasą, kasytę, puokštę kasų ar net karūną iš kasų.
Dėkojame mokytojoms už paskatinimą dalyvauti foto akcijoje,  mamytėms už dideles pastangas puoselėjant  gražius plaukus ir kūrybiškai  supynusioms  kasas. Labiausiai pavykusiomis nuotraukomis  siūlome pasigrožėti.

Foto akciją  „Graži kasytė“  organizavo mokytojos  metodininkės Kristina Vaidilienė, Laima Varnavičienė ir Aušra Kulnienė

* * * * *

Gegužiukų krikštynos (renginio akimirkos)

2015 m. spalio 23 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje šurmuliavo penktokų krikštynos. Šių metų tema „Sveiki penktokai“. Ta proga šeštokai, krikštytojai, ir jų auklėtojos rengėsi medicinos darbuotojų rūbais, įsigyveno į gydytojų, seselių vaidmenis. Juk labai svarbu, kad progimnazijos mokinių gretas papildytų sveiki, sportuojantys, sutariantys su draugais ir mokytojais penktokai.
Krikštynų pradžioje penktokai prisistatė žaismingomis skanduotėmis, eilėmis. Tuomet kiekviena klasė patraukė ieškoti gydytojų kabinetų, kad būtų patikrinta klasės sveikata. Jų laukė trys specialistų, 6a, b, c klasės mokinių, grupės: chirurgai, ausų-gerklės gydytojai bei neurologai. Nervų ligų kabinete buvo tikrinama, ar penktokai sumanūs, kaip veikia jų atmintis (atsakinėjo į klausimus apie mokyklos istoriją), ar geba būti ramūs, klausyti mokytojų. Ausų-gerklės gydytojai tikrino, kokia penktokų klausa, ar veikia balso stygos (dainavo mokyklos himną). Chirurgai norėdami įsitikinti, ar gerai penktokai valdo kojas, rankas, ar galės šokti mokyklos diskotekose, organizavo mankštelę pagal rokenrolo muziką. Visuose kabinetuose klasės gavo ne tik įrašus, jog visi penktokai sveiki, sportiški, išmano sveikos gyvensenos principus, bet ir buvo paskiepyti – taip rankas papuošė įvairiaspalviai antspaudai raudonojo kryžiaus formos. Po sveikatos patikros penktokų kolektyvai atskleidė savo meninius talentus – piešė auklėtojų portretus, rašė joms linkėjimus. Auklėtojos taip pat kūrė klasės sėkmės receptą. Tai buvo pačios šilčiausios akimirkos, kai penktokai ir auklėtojos skaitė vieni kitiems palinkėjimus, laimės receptus. Visi buvo labai nuoširdūs, pagarbūs, meilūs vieni kitiems. Tai ir buvo įrodymas, kaip teigiamai veikia sveikatą menas, Gegužių progimnazijos siekis ugdyti per dailę, kūrybingumą. Užbaigė krikštynas penktokų priesaika būti dorais, sveikais Gegužių progimnazijos mokiniais, mylinčiais savo mokyklą. Tuomet naujieji progimnazijos bendruomenės nariai gavo dovanų ir laimingi nusipaveikslavo kartu su krikštytojais. Tradicijų progimnazijoje puoselėjimas ypač svarbus siekiant vieningos ir draugiškos bendruomenės.  

6 klasių auklėtojos: I.Turovaitė, V.Krankalienė, N.Teišerskienė

 * * * * *
Rūkymo ir alkoholio žala

 

Atrodo, kad rūkymo, alkoholio tema seniai išsemta, viskas žinoma, tačiau Gegužių progimnazijos mokiniai ir mokytojai pamatė ir išgirdo, kad apie įsisenėjusią problemą galima kalbėti įtaigiai, paveikiai, įdomiai. Viskas priklauso nuo lektoriaus.
Spalio 19 dieną Gegužių progimnazijoje lankėsi Klaipėdos savivaldybės bendruomenės sveikatos narys, Klaipėdos narkotikų komisijos narys, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta, kuris 7 – 8 klasių mokiniams dėstė pamokas – diskusijas  „Rūkymo žala“ ir „Alkoholio žala“.
Paskaitas lektorius pradėjo šiltu žmogišku prisistatymu, o toliau gražiai bendraudamas su mokiniais įtikino, kodėl neverta pradėti rūkyti, vartoti alkoholį, o jei pradėjai, kodėl verta mesti. Lektorius nemoralizavo, neauklėjo, nesibarė, jis tiesiog sakė tiesą apie cigarečių, alkoholio sudėtį, pramonės tikslus, vaizdžiai ir įtikinamai parodė, ką gali reklama. Mokinius sužavėjo lektoriaus Artūro Šiukštos įtaigi ir vaizdinga kalba. Lektorius nesistengė moralizuoti, tik, kaip pats sakė, „nori gelbėti gyvenimus“. 
Paskaitos buvo efektyvios ir naudingos, nes mokiniai suprato, ką sako lektorius. Ir ne tik suprato, bet priėmė jo žodžius, mintis. Mokiniams buvo suformuota nuostata, kad rūkymas ir alkoholio vartojimas visai nemadingas, o kenksmingas ir brangus užsiėmimas.

Informaciją ir nuotraukas paruošė Jurgita Laidauskienė, socialinė pedagogė; Irmina Ramanauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

* * * * *
Anglų kalbos popietė „Can You Spell Well?“

Spalio 14 d. Gegužių progimnazijoje įvyko 4-5 kl. anglų k. popietė „Can You Spell Well?“, kurios tikslas buvogilinti anglų kalbos kaip bendravimo priemonės, teikiančios galimybę bendrauti, žinias.
Mokiniai susirinko per 6 pamoką, traukė lapelius kuriai komandai priklausys. Jie susiskirstė į tris komandas ir išsirinko savo komandos lyderį. Tuomet jų laukė 3 įdomios užduotys, kurios buvo susijusios su rašyba, žodžių tarimu. Mokiniai labai greitai įsitraukė į komandinį darbą, draugiškai atliko jiems skirtas užduotis. Kai buvo suskaičiuotas rezultatas, mokiniai buvo apdovanoti diplomais bei saldžiomis dovanomis.

Anglų k. mokytojos V.Urnėžienė, R.Karpienė, R.Kancerienė

* * * * *

 „KOŠĖS DIENA“

Spalis – sveikatos mėnuo, todėl ir Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2015 m. spalio 9 dieną vyko „Košės diena“. Bendradarbiaudami su Šiaulių miesto visuomenės sveikatos centru, mokykloje dirbančia visuomenės sveikatos specialiste I. Ramanauskiene, progimnazijos valgyklos darbuotojomis įsitraukėme į respublikinį „Malsenos“ organizuojamą projektą „Košės diena“ mokinių sveikos gyvensenos skatinimui ir ugdymui.
Visiems 1-4 klasių mokiniams buvo pristatyta pusryčių valgymo svarba, ir košės valgymo vertė. Visiems buvo įteikti košės indeliai, kuriuose buvo patiekta užpilama avižinė košė. Mokiniai skanavo, ragavo, aptarė kodėl svarbu pusryčiauti ir kodėl svarbu per pusryčius valgyti košę. Tikime, kad po šio projekto mūsų mokiniai žino kodėl valgyti avižinę košę yra sveika, o sportuoti – naudinga. Mokės sąmoningai vietoje saldumynų pasirinkti sveikus ir maistingus užkandžius. Skatins tėvelius rytais pusryčiams rinktis košę iš Lietuvoje užaugintų produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, nes jis žymi, kad produkte mažiau riebalų, cukraus, druskos arba daugiau skaidulinių medžiagų nei kitose tos pačios grupės produktuose. Smagu, kad mūsų mokytojai moko, kaip gyventi sveikai ir mankštintis smagiai, skatina mokinius rinktis sveikus užkandžius vietoje saldumynų, kartu su auklėtiniais kuria skanių ir sveikų košių receptus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė

* * * * *
Pasaulinė gyvūnijos diena Gegužių progimnazijoje 

2015 m. spalio 8 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko miesto 5 klasių mokinių protmūšis „Gyvūnai šalia mūsų“. Jau šeštus metus mokykloje minima Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena.
Pasaulis žino Pranciškų Asyžietį kaip poetą, visuomenės veikėją, gamtos mylėtoją. Mintis paminėti šią dieną gimė 1931 metais Florencijoje, tarptautinėje konferencijoje, skirtoje gyvūnų globai. Nuo 2000 metų ši diena minima ir Lietuvoje. Šia diena siekama priminti, kad tarp mūsų gyvenantiems gyvūnams reikalingas dėmesys ir globa.
Protmūšio metu varžėsi komandos iš Šiaulių „Juventos“, Dainų, Gytarių, Gegužių progimnazijų ir Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos. Penktokai turėjo atsakyti į klausimus pagal temas: „Animacija“, „Įvairūs gyvūnai“, „Patarlės ir priežodžiai“, „Gyvūnai ir matematika“, „Mitas ar tiesa“. Lengviausiai penktokams sekėsi atspėti filmų pavadinimus ir veikėjus, o sunkiausi buvo matematiniai klausimai. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi Gytarių ir Gegužių progimnazijų penktokams.
Renginio metu priminta, kad augintiniais bei kitais gyvūnais reikia rūpintis ne tik jiems skirtą dieną, bet ir visus metus. Gy­vū­nai yra ne­at­sie­ja­ma mū­sų ap­lin­kos da­lis ir daž­niau­siai jie ne­ga­li už sa­ve ko­vo­ti, ne­ga­li iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės. Jie  ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kad van­duo, ku­ria­me jie plau­kio­ja, yra už­terš­tas ar­ba, kad de­ga miš­kas, ku­ria­me jie džiau­gia­si sa­vo nau­ja va­da. To­dėl ne­bū­ki­me abe­jin­gi gy­vū­nams ir gar­siai kal­bė­ki­me apie gy­vū­nų ap­sau­gą ir tei­ses.
Renginį organizavo Gegužių progimnazijos gamtos mokytojos Dalia Urbonavičienė ir Vilma Krankalienė.

Informaciją paruošė mokytojos Dalia Urbonavičienė ir Vilma Krankalienė

* * * * *
2015 m. spalio  5 diena – tarptautinė Mokytojų diena ir „Diena kitaip“ Šiaulių Gegužių progimnazijoje

Tradicija tapę, kad mokiniai pasitinka mokytojus jau anksti ryte, juos sveikina, džiugina savo šypsenomis ir pagamintomis staigmenomis. Šiais metais su Mokinių aktyvo nariais parengėme sveikinimus visiems mokyklos darbuotojams tema „Gėlės“. Visi esame gimę tam tikrais metais, tam tikrą dieną, tai ir sveikinimus, pagal gimimo datą su kiekvienam skirtu gėlės aprašymu gavo kiekvienas mokyklos darbuotojas.
Kaip gera, kai ryte namuose kvepia kava ir arbata, o mokykla, tai antrieji mūsų visų namai – mokytojus kvietėme vaišintis kava, arbata mokinių ir jų tėvelių keptais pyragais.
Nuskambėjus muzikiniam skambučiui mokytojai iškeliavo pas mokinius, tik šį kartą ne į įprastus kabinetus ar klases, o į tuos kurio kolegos išsitraukė – matematikai tapo pradinių klasių mokytojais, muzikos mokytojai – geografijos, lietuvių kalbos mokytojai tapo fizikos mokytojais ir t.t. – pasitelkę kūrybiškumą, entuziazmą, sumanumą pristatė mokiniams savo pamoką kolegos pamokoje.
Visi iš peties padirbėję susirinko mokyklos dailės galerijoje „Erdvė“, kurioje dailės ir technologijų mokytojos D. Kulikauskienės iniciatyva bus atidaryta mokyklos darbuotojų fotografijų paroda „Nuotaikos“. Vėl visi persikėlė į mokyklos aktų salę, kur nuoširdžius šokius, dainas mokytojams skyrė mokyklos meniniai kolektyvai: šokių kolektyvas „Karuselė“, mok. D. Virakienė, jaunučių choras „Strazdanėlės“, mok. R. Janulienė, 3d klasės šokių studija „Sraigelės“, mok. L. Gaigalienė, vokalinis ansamblis „La Fa“, vad. R. Janulienė.
Tęsiant tradicijas  nominacijomis apdovanoti mokytojai: „Metų Mokytojas“ (dalykų specialistas) – Jūratė Markūnienė, „Metų Mokytojas“ (1-4 klasių tėvų apklausos duomenimis) – Aušra Didžgalvienė, „Metų Mokytojas“ (5-8 klasių tėvų apklausos duomenimis) – Raimonda Janulienė, „Metų kolega“ (mokytojų apklausos duomenimis) – Elvyra Ramoškienė, „Mano širdies mokytojas“ (mokinių aktyvo apklausos duomenimis) – Evelina Brikienė. Buvo gera, malonu džiaugtis kartu su jais, sveikinti šių gražių apdovanojimų proga.
Šventinei dienai perkopus į antrą pusę 48 mokytojų kolektyvas išvyko gilinti žinias į Telšius, kur susipažino su miesto istorija, įsimintinomis vietomis, degustavo „Džiugo“ sūrio, pasisėmė energijos ir sėkmingai tęs mokslo metus.

Dienos organizatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
R. Tamašauskienė.

* * * * *

Progimnazijos mokiniai – skulptūros, skirtos Mokytojui, atidengimo liudytojai


Penktadienį, spalio 2d., vos tik pasibaigus pamokoms, jungtinė šeštokų ir septintokų grupė išskubėjo į miesto centrą, kur šalia P. Višinskio ir Stoties gatvių sankryžos esančiame skverelyje 14 val. turėjo vykti iškilminga ceremonija. Mokiniai stebėjo paminklo, skirto žymiam Lietuvos pedagogui, visuomenininkui ir filosofui Jonui Murkai atminti, atidengimą. Paminklas yra J. Murkos vaikaičių ir provaikaičių dovana Šiauliams. Būtent istorikas Linas Bulota (J. Murkos vaikaitis) ir perdavė  Šiaulių miesto merui A. Visockui skulptūros „Pirmoji diena“ dovanojimo raštą. Plačiau...
* * * * *

Spalio 1 d.  - tarptautinė Muzikos diena. Mokyklos muzikos mokytojos sveikino visus- muzikuojančius, mylinčius muziką šios šaunios dienos proga ir kvietė per ilgąsias pertraukas dainuoti. Juk dainuojantis žmogus yra gražus ir laimingas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja R. Tamašauskienė

* * * * *

Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis

Rugsėjo 22-oji – Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis. Tai Lietuvos atmintina diena, Latvijos valstybinė šventė. 1236 m. rugsėjo 22 d. įvyko Saulės mūšis, kuriame susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai sumušė Kalavijuočių ordiną. Mūšio išvakarėse buvo ugnies ženklas. Baltų gentys signaliniais laužais įspėdavo vieni kitus apie artėjantį pavojų. Dabar, Baltų vienybės dienos proga, lietuviai, latviai įsijungia į ugnies sąšauką ir 20-21 valandą uždega ugnis ant kalnų, piliakalnių, taip skleisdami žinią, kad esame vieningi baltai.
Baltų vienybės dieną saulė pasiekia rudens lygiadienio tašką. Lygiadienis – metas, kai diena susilygina su naktimi. Kaip ir kiekvienas gamtos pokytis, taip ir ši diena Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną būdavo džiaugiamasi derliumi, dėkojama dievui Žemininkui.
Rudens lygiadienį, Baltų vienybės dieną paminėjo ir mūsų progimnazijos folkloro ansamblis „Gasužis“. Šventė vyko „Žemaitiškoje pastogėje“  Gegužių kaime. Vaikai sužinojo, kokie yra šios šventės papročiai, užkūrė šventą  ugnį,  dainavo ir žaidė su kitais vaikais iš „Rasos“, „Juventos“, Salduvės progimnazijų. Būdami kartu, taip pat parodėme, kad esame draugiški  ir  vieningi.

Mokytoja Rosita Kalinienė

* * * * *

Sekant M.K.Čiurlioniu

2015 m. rugsėjo 22 d. progimnazijos M.K.Čiurlionio alėjoje buvo paminėtas dailininko ir kompozitoriaus 140-ies metų jubiliejus.
Vyko netradicinė, integruota (lietuvių k. ir muzikos) pamoka, kurią pradėjo pavaduotoja ugdymui Rita Tamašauskienė. Mokytoja atliko M.K.Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Aušta aušrelė“, kuri labai tiko dienos pradžios susitikimui. Taip pat ši daina išgarsino M.K.Čiurlionį kaip kompozitorių. Trumpai priminta kūrėjo biografija. Skambėjo mokytojos Raimondos Janulienės vokalinio ansamblio „La-Fa“ M.K.Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina „Dainų dainelė“. Aštuntokės paskaitė ištraukų iš M.K.Čiurlionio laiškų, vaikystės prisiminimų. 5c klasės mokinės Urtė Kavaliauskaitė ir Ignė Grigytė atliko M.K.Čiurlionio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Oi, lekia, lekia gulbių pulkelis“. Mergaites paruošė Šiaulių Dainų muzikos mokyklos kanklių mokytoja Laura Petkienė. Susitikimą baigė mokytoja Inga Turovaitė kviesdama pratęsti pokalbį apie M.K.Čiurlionį mokiniams klasėse su dalykų mokytojais ir pasitikrinti savo žinias užpildant kryžiažodį arba sukuriant akrostichą, vaizdelį kūrėjo paveikslų temomis. Gražiausius darbus ketinama eksponuoti M.K.Čiurlionio alėjoje šalia reprodukcijų.
Labai svarbu prisiminti savo tautos talentus, nuolat atnaujinti žinias apie juos, grįžti prie jų darbų. Taip auginti naujos kartos pagarbą nacionalinėms vertybėms, pasididžiavimą savo šalimi.

I.Turovaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, R.Janulienė, muzikos mokytoja

* * * * *

Akcija „Visa Lietuva šoka“

Lietuvos liaudies kultūros centras  inicijavo unikalią etninės kultūros akciją „Visa Lietuva šoka“, kuri vyko rugsėjo 19 d. 17 val.  Akcijos tikslas – per tradicinius šokius ir liaudies dainas vienyti Lietuvos žmones, stiprinti lietuvių kultūrinės tapatybės pajautą.
Pirmą kartą daug Lietuvos žmonių susibūrė tuo pačiu metu  miestuose, miesteliuose, regionų centruose, šalies sostinėje mokytis tradicinių šokių, šokti juos.
Taigi, mūsų progimnazijos folkloro ansamblio „Gasužis” vaikai yra neabejingi liaudies šokiui ir taip pat prisijungė prie šios akcijos. Šokome etnografiniams regionams būdingus šokius, šokamus ratelius bei bendrą visai Lietuvai šokį „Ant kalno karklai“.  Linksmai nusiteikę, grojant gyvai muzikai, trypėme pusantros valandos.

Mokytojos Rosita Kalinienė ir Daiva Virakienė
 
* * * * *
 
Kaip stebimi orai?
 
 

Jau dvyliktus metus Lietuvoje vyksta mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“. Visi norintys gali apsilankyti nemokamuose renginiuose, kurie vyksta Lietuvos miestų mokyklose, universitetuose, mokslo centrų laboratorijose, verslo įmonėse ir kt.
Šiaulių Gegužių mokyklos 8a ir 8b klasių mokiniai kartu su mokytojomis Vilma Krankaliene ir Dalia Urbonavičiene rugsėjo 15 d. dalyvavo viename iš mokslo festivalio renginių – Šiaulių  meteorologijos stotyje klausėsi paskaitos „Kaip stebimi orai?“.
Šiaulių meteorologijos stoties viršininkė Viktorija Kazlauskienė supažindino su meteorologinės stoties veikla, stebėjimų programa, naudojamais moderniais prietaisais, patarė, kur reikia įsirengti termometrą. Mokiniai sužinojo, kad meteorologiniai duomenys reikalingi ir kitų profesijų atstovams: kriminalistams, gaisrininkams, šilumos energijos, žemės ūkio specialistams. Taip pat mokiniai buvo supažindinti su meteorologų specialybe ir jų darbu.
Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginio „Kaip stebimi orai?“ metu mokiniai turėjo galimybę realiai pamatyti kokiomis priemonėmis ir kaip dirba meteorologijos stoties darbuotojai.

Informaciją ir nuotraukas parengė mokytojos Vilma Krankalienė ir Dalia Urbonavičienė
2015-09-15

* * * * *
 
Šiaulių Gegužių progimnazijos atstovai dalyvavo istorinėje ceremonijoje,  Lietuvą paskelbiant Taikos Respublika

Rugsėjo 10 d. 13 val. Lietuvos Respublikos Seime vyko iškilminga ceremonija: Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto nevyriausybinės organizacijos prie Jungtinių Tautų prezidentė dr. Alicija Rodriguez Fernandez įteikė Lietuvos Respublikos Seimui Taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą Taikos Respublika. Tai labai svarbus istorinis faktas Lietuvai, per kultūrą siekiant taikių tarpusavio ir tarptautinių santykių.

Renginyje gausiai dalyvavo užsienio svečių, Seimo pirmininkė L. Graužinienė, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R. Paliukas, Taikos vėliavos komiteto pirmininkė Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto NVO prie JT koordinatorė Lietuvoje dr. A. Narvilienė, seimo nariai. Tarp iškilmingame renginyje pakviestų dalyvauti septynių Lietuvos Taikos mokyklų buvo ir mūsų Gegužių progimnazija. Mokyklai atstovavo progimnazijos direktorė S. Baranauskienė, Lietuvių k. metodinės grupės pirmininkė B. Petkuvienė ir 2 mokiniai (1-4 kl. ir 5-8 kl. mokinių atstovai).

Po iškilmingos Taikos vėliavos įteikimo ceremonijos Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto nevyriausybinės organizacijos prie Jungtinių Tautų prezidentė dr. Alicija Rodriguez Fernandez surengė spaudos konferenciją, o tuo metu mokiniams buvo organizuota ekskursija po Seimo istorinę Kovo 11-osios salę. Grįžusi po spaudos konferencijos, dr. Alicija Rodriguez Fernandez betarpiškai pabendravo su renginio dalyviais, dalyvavo fotosesijoje.

Vėliau progimnazijos atstovų kultūrinė programa Lietuvos sostinėje buvo tęsiama savarankiškai: aplankytas paminklas, skirtas Žemaitei, V. Kudirkos aikštė, Vilniaus arkikatedra bazilika, Gedimino pilis. Ir nors Šiauliai buvo pasiekti jau gerokai sutemus, nuovargio nesijuto, nes iš Seimo parsivežta pakylėta nuotaika ir nepamirštami įspūdžiai dar ilgai neleido nurimti.

 Informaciją ir nuotraukas parengė
lietuvių k. mokytoja B. Petkuvienė
2015-09-14

* * * * *
Sveikatingumo  diena  Gegužių progimnazijoje

„Judėk  ir  tobulėk !“ – tokiu šūkiu prasidėjo saulėtas  2015 m. rugsėjo 4-osios  rytas Gegužių  progimnazijoje. Čia vyko kultūrinė pažintinė  diena pradinių klasių mokiniams.   Mokyklos aikštyne  susirinko  visi  1-4 klasių  mokinukai  ir jų  mokytojai. Mažuosius  sportininkus  pasveikino  kūno  kultūros  mokytojai  Giedrė ir Arūnas. Sporto  diena prasidėjo nuo mankštos pratimų, kuriuos vedė kūno kultūros mokytojai, po to visi draugiškai bėgo „olimpinę mylią“,  dalyvavo linksmosiose  estafetėse, ketvirtokai  dalyvavo  kvadrato varžybose. Šventės metu buvo daug džiaugsmo ir smagių akimirkų. Dalyviai šauniai atliko jiems paskirtas užduotis, buvo labai aktyvūs ir puikiai nusiteikę.  Šventės pabaigoje visos  komandos buvo apdovanotos diplomais.

Pradinių klasių mokytoja, renginio organizatorė V.Miltinienė

* * * * *
2015 m. rugsėjo 1 d. 43 mokslo metus skaičiuojanti Šiaulių Gegužių progimnazija vėl  pravėrė duris gausiam būriui mokinių. Šiais metais šventę skyrėme etnografinių regionų metams paminėti, šventės vedantieji, 8b klasės mokiniai, Irma Zapalskytė ir Vygintas Doniela pasipuošė tautiniais mūsų šalies kostiumais. Akį džiugino tautinių šokių kolektyvo „Juostinas“, kuriam vadovauja mokytoja E Montvilienė, „Pasveikinimo šokis“, o ausis glostė folkloro ansamblio „Gasužis“ skudutininkai ir 6b klasės mokinės Leonilės Kutkevičiūtės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ritos Tamašauskienės atlikta stilizuota liaudies daina „Ant kalno putinėlis“. Džiaugiamės, kad šį rugsėjį į pirmą klasę atkeliavo 130 pirmokų, suformuota 31 klasė. Su švente sveikino ir progimnazijos kaimynai – Lieporių ir „Saulėtekio“ gimnazijų atstovai. Smagu, kad mokyklos aikštėje susirinko darni, vieninga mokyklos mokinių, mokytojų ir tėvelių bendruomenė. Tikime, kad šie mokslo metais neš sėkmę moksluose, pažinimo džiaugsmą, augins vienybę širdyse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Tamašauskienė

2015-09-01