2013-2014 m.m renginiai

2013-2014 m.m. mokinių, mokytojų pasiekimai renginiuose, konkursuose. Plačiau...

VASAROS DIENOS STOVYKLA „MENO SODO OBUOLIUKAI“

2014 m. birželio 9-12 ir 16-19 dienomis Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko mokinių vasaros dienos stovykla „Meno sodo obuoliukai“.

Stovyklą pasirinko lankyti 60 miesto, 7-12 metų, vaikų. Visi buvo paskirstyti į būrius: „Mėlynių“, „Baltukų“, „Raudoniukų“, „Geltonieji“, „Žaliųjų“.
Stovykloje vaikai kūrė stovyklos vėliavą, išmoko stovyklos himną, sportavo „Sportlandijoje“, lankėsi Gegužių kaime „Žemaitiškoje sodyboje“, keliavo į Naisius kur aplankė baltų parką, jodinėjo ant arkliukų, šoko stovyklos diskotekoje, gyveno „palapinių miestelyje“.
Uždarymo dieną vaikai dar  ilgai nenorėjo skirstytis ir liūdėjo, kad taip greitai prabėgo 8 stovyklos dienos. Kiekvienam vaikučiui buvo įteikti nuotraukų diskai su įamžintomis stovyklos veiklų akimirkomis.
Remiantis tėvelių anketinės apklausos rezultatais, stovykla pavyko puikiai, ji yra labai reikalinga ir naudinga.
Tėvelių ir mokyklos bendruomenės vardu dėkojame šaunioms stovyklos vadovėms: Raimondai Janulienei, Daivai Virakienei, Aušrai Adomaitienei, Alinai Marcinkienei ir Reginai Rudienei  bei jų pagalbininkams: Aušrai Didžgalvienei, Arūnui Kačerauskui, Indrai Vinickienei, Kęstučiui Ignotui, Sergėjui Staponkui už jų kūrybiškumą, entuziazmą, veiklumą, už rūpestį, kad vaikai vasarą laiką leistų kūrybingai, saugiai, turiningai.

Stovyklos aprašymą pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė,
daugiau stovyklos akimirkų ieškokite mokyklos facebook paskyroje: https://www.facebook.com/pages/Šiaulių-Gegužių-progimnazija/211105242304530?ref=h

* * * * *

2014 m. birželio 3-5 dienomis Šiaulių Gegužių progimnazijoje lankėsi būsimi 1  kl. mokiniai. PLAČIAU...

2014 m. birželio 3-5 dienomis Šiaulių Gegužių progimnazijoje laukėsi būsimi 5  kl. mokiniai. PLAČIAU...

* * * * *

* * * * *

Anglų, rusų, vokiečių kalbų atvira – integruota pamoka

Paskutinį gegužės antradienį – 27 dieną - mokykloje vyko atvira - integruota pamoka „Kalbų bendrystė“  trimis užsienio kalbomis: anglų, rusų, vokiečių. Pamokoje dalyvavo 6a, 6b, 6c klasių mokiniai.  Mokiniai smagiai ir įdomiai leido laiką netradicinėje pamokoje. Jos metu ieškojo giminiškų kalbų žodžių, vertė tekstus, tekstuose ieškojo žodžių atitikmenų, lygino panašiai tariamus ir rašomus žodžius bei dainavo dainą trimis kalbomis. Mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje, parodė savo gebėjimus, drąsiai kalbėjo, atliko užduotis, aptarė pasiektą rezultatą.   Mokinių mintys po pamokos: „pamoka labai patiko“, „jautėmės puikiai“, „visos užduotys buvo įdomios“, „ypač patiko dainuoti dainą“, „daugiau tokių pamokų“.

Informaciją ir nuotraukas parengė: Nijolė Teišerskienė - rusų kalbos mokytoja, Aida Čilinskienė – anglų kalbos mokytoja, Vilma Kaktytė – vokiečių kalbos mokytoja.

* * * * *

Etnokultūrinė stovykla

Karštą gegužės 24 dienos rytą  Gegužių  progimnazijos folkloro ansamblio „Gasužis“  ir „Rasos“ progimnazijos  folkloro klubo „Čiutulis“ vaikai bei jų tėveliai skubėjo į etnokultūrinę stovyklą, kuri vyko Šiaulių rajono, Mekių kaimo Kalinų sodyboje. Stovyklautojai susipažino, apžiūrėjo sodyboje esančią klėtį, kurioje gausu senovinių rakandų, daiktų. Vėliau keliavo į mišką, kur klausėsi paukščių balsų, susipažino su miško augalais. Grįžus į sodybą, vaikai su tėveliais žaidė senuosius lietuvių sportinius žaidimus. Kartu su mamytėmis vaikai iš gamtinės medžiagos pasidarė gerąją namų sergėtoją – raganaitę. Daug teigiamų emocijų suteikė tautodailininko Henriko Kalino armonikos garsai.

Stovykloje vykusi veikla padėjo gilinti vaiko ir gamtos tarpusavio ryšius, skatino domėjimąsi autentiška aplinka, fenologiniais reiškiniais, amatais, kulinariniu paveldu. Vaikai susipažino su piemenukų gyvenimo ypatumais. Mokėsi būti  aktyviais tautos tradicijų ir papročių puoselėtojais.

Pradinių klasių mokytojos Rosita Kalinienė ir Nijolė Gabrielaitienė

2014-05-27

* * * * *

Vaidina lėlių teatras

Saulėtą gegužės 27 –osios  vakarą į mokyklos aktų salę  rinkosi tėveliai, seneliai,  broliai ir sesės, tetos ir dėdės nešini gėlėmis. Tos gėlės  skirtos  Gegužių progimnazijos Lėlių teatre vaidinantiems  vaikams - jauniesiems aktoriams.
Jau tradicija tapo mokslo metų pabaigoje parodyti tėveliams naują Lėlių teatro spektaklį. Spektaklis – vaikų dovana tėveliams.
Šiais mokslo metais pastatytas muzikinis spektaklis pagal Kosto Kubilinsko eiliuotą pasaką „Bebenčiukas ir kvailutė“. Šis spektaklis išsiskyrė iš kitų tuo, kad už širmos šį kartą „gyveno“ šešėlių lėlės.
Raiški vaikų  kalba, už širmos  valdomos lėlės, įspūdingi muzikiniai intarpai sužavėjo visus, kurie atvyko į Šeimos šventę. Po spektaklio tėveliai dėkojo vaikams ir dalino dovanėles.
O mes, būrelio vadovė Alina ir muzikos vadovė Raimonda, dėkojome tėveliams už pagalbą, vaikams už sąžiningą metų darbą.
Tikimės, kad kitais mokslo metais Lėlių teatro būrelis tęs savo veiklą ir džiugins naujais pasirodymais.

Alina Marcinkienė ir Raimonda Janulienė
2014-05-28

* * * * *

Folkloro vakaronė „Gegutės šėlsmas“. Gegužės 13-oji – Gegutės karaliūnės, meilės deivės Mildos diena ir 20 metų Šiaulių Gegužių progimnazijos vardo diena. 

Mūsų protėviai Gegutės dieną švęsdavo pirmąją gegužės savaitę – tą dieną, kai pirmąsyk išgirsdavo gegutę kukuojant.  Deivės Mildos garbinimo atspindžių yra išlikę senuosiuose lietuvių liaudies papročiuose ir žaidimuose.  Tikėtina, kad būtent gegutė buvusi deivės Mildos paukštė. Tik gegutė vienintelė iš visų paukščių ir gyvulių turi ypatingų galių nulemti žmonių gyvenimo trukmę.
Mūsų progimnazijoje tradiciškai yra švenčiama Gegutės karaliūnės, meilės deivės Mildos diena. Į vakaronę „Gegutės šėlsmas“ sugūžėjo geri mūsų bičiuliai iš Šiaulių rajono Raudėnų mokyklos - folkloro ansamblis „Gerviki“ (vadovė Jovita Lubienė),  Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos - folkloro ansamblis „Vieversėlis“ (vadovas Arūnas Stankus), Šiaulių „Rasos“  progimnazijos - folkloro klubas „Čiutulis“ (vadovė Rima Šereivienė). Šventėje dalyvavo  buvusios mokyklos mokinės Damilė Martinaitytė, Eglė Bartkevičiūtė.
Vakaronę pradėjo progimnazijos Lėlių teatro (vadovė Alina Marcinkienė) spektaklis „Bebenčiukas“.  Folkloro ansamblis „Gasužis“ (vadovė Rosita Kalinienė) pasveikino visus atvykusius su daina ir sutartine. Damilė Martinaitytė papasakojo,  kaip pasisiuvo savo archeologinį kostiumą.  Folkloro kolektyvai prisistatė dainomis, šokiais ir pasakojimais. Folkloriniams šokiams armonikomis griežė Eglė Bartkevičiūtė, Alvydas Januševičius, Arūnas Stankus, smuikais pritarė „Vieversėlio“ ir „Gasužio“ smuikininkai. Vakaronę organizavo pradinių klasių mokytojos Rosita Kalinienė, Nijolė Gabrielaitienė, Alina Marcinkienė, Aušra Adomaitienė. Renginio koordinatorė -  direktorės pavaduotoja ugdymui Rita Tamašauskienė.

Kitados manyta, kad gegutės balsu pati likimo deivė Laima prabylanti. Iš čia ir tikėjimas, kad ji galinti likusius gyvenimo metus ar būsimus turtus skaičiuoti.
O Jūs jau girdėjote šiais metais gegutę kukuojant?

R.Kalinienė, pradinių kl. mokytoja, „Gasužis“ vadovė
2014-05-15

* * * * *

Žaidžiame ir mokomės kalbų!

Gegužių progimnazijoje balandžio 9 d. vyko jau tradiciniu tampantis renginys – nuotaikinga užsienio kalbų popietė „Žaidžiu ir mokausi“, kurios metu mokiniai pristatė pačius įvairiausius žaidimus anglų, rusų kalbomis, mokė juos žaisti renginio dalyvius. Buvo naudinga ne tik pasitikrinti turimas žinias, išmokti naujų žodžių, bet ir  linksma. Ir bus kuo pasidalyti su draugais. Renginį organizavo ir vedė rusų kalbos mokytoja Nijolė Teišerskienė ir anglų kalbos mokytoja Aida Čilinskienė.

* * * * *

Akcija „Pavasariniai žiedai mokyklai“

 

Gegužės 13d. Gegužių progimnazijoje, 1-4 klasių mokiniai ir jų mokytojos dalyvavo  tradicinėje akcijoje „Pavasariniai žiedai mokyklai“. Ši graži akcija buvo skirta paminėti mūsų progimnazijos vardadienį.
Akcijos metu, mokiniai su spalvotomis kreidelėmis piešė margaspalvius piešinius mokyklos kiemelyje 1- 4 klasių mokytojai su mokiniais mokyklos kiemelį papuošė vėliavėlėmis su saulytėmis. Prie šios akcijos prisijungė ir projekto „ Auginkime vieni kitus“ komandos nariai, kurie drauge su  pradinių kalsių mokiniais piešė piešinius.  Progimnazijos kiemelis virto tikra geltonų pavasarinių žiedų pieva, kuri džiugino ne tik mūsų mokyklos mokinius, mokytojus, bet ir praeivius gatvėje. Visiems akcijos dalyviams buvo įteikti padėkos raštai. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šioje gražioje akcijoje!
Organizatoriai: pradinių klasių mokytoja I.Rimkienė ir  soc., pedagogė A.Apšegaitė
2014-05-14

* * * * *

Tradicinė pavasario popietė „Mes mokomės užsienio kalbų“

Kiekvieną pavasarį į mokyklos aktų salę renkasi 5 - 8 klasių mokiniai į užsienio kalbų popietę.  Šiais mokslo metais ji vyko kovo 25 dieną.
Tai anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų renginys, kuriame ir mokytojai, ir mokiniai pasidalija kūrybingumu, žiniomis ir patirtimi. Renginio vedėjams, 8-okams Vilijai Martinaitytei ir Edgarui Martinkui, teko pristatyti daug atlikėjų bei žymių poetų ir rašytojų kūrinių. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas 5 - 6 klasių mokiniams. O jie drąsiai deklamavo, dainavo ir netgi suvaidino mini-spektaklį pasirinktos pasakos „Pagrandukas“ tema. 7-okai, o ypač 8-okai, parodė jau turimą užsienio kalbų mokėjimo lygį. Tai išraiškingai, mintinai skaitomi kūriniai, improvizacijos ir puikus dainų atlikimas.
Šaunūs atlikėjai, gera renginio nuotaika, prasminga ir graži užsienio kalbomis demonstruota pažintinė - mokomoji medžiaga „Pavasario gėlės“ tik patvirtina, jog užsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas yra vertybė.
Progimnazijos mokiniai ir mokytojai taip pat dalyvaus ir miesto mokyklų užsienio kalbų tradiciniuose pavasario renginiuose.

Rusų kalbos mokytojos Gražina Korkevičienė ir Virginija Pranskaitienė
2014-03-26

* * * * *

Gegužių progimnazijos vertybių laiptais – MEILĖS link

Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2014 m. gegužės 5-9 d. vyko psichologijos mokslų daktaro, profesoriaus, humanistinės pedagogikos kūrėjo ir puoselėtojo Šalvos Amonašvilio ir psichologo, rašytojo, vaikų darželio „Basti-Bubu“ mokslinio vadovo Paato Amonašvilio 40 akademinių valandų (5 dienų) SEMINARAS „HUMANISTINIO INDIVIDUALAUS POŽIŪRIO Į VAIKUS PAGRINDAI UGDYMO PROCESE (Gyvenimo Mokyklos sistema)“, kuriame dalyvavo daugiau kaip šimtas pedagogų iš visos Lietuvos.
Ketvirtadienį (2014 m. gegužės 8 d.) organizuotas progimnazijos bendruomenės vakaras „Vaikas. Šeima. Mokykla“, suteikęs galimybę tėvams ir mokiniams susitikti su mokytojais individualiai, paklausyti žymaus pedagogo patarimų, kaip atrasti kelią į vaiko širdį.
Vakaro metu profesorius Šalva Amonašvilis kartu su progimnazijos direktore Silvija Baranauskiene perkirpo simbolinę juostelę, atvėrusią progimnazijos bendruomenės vertybių laiptus. Projekto „Mūsų vertybių skalė“ metu ETHOS klubas inicijavo visų bendruomenės narių – mokinių, jų tėvų, mokytojų – apklausą apie jiems svarbiausias vertybes. 10 pagrindinių, svarbiausių, visiems bendrų Gegužių progimnazijos vertybių papuošė pagrindinę mokyklos erdvę: lipdamas laiptais, kiekvienas galės susimąstyti, kokiu keliu pasiekti aukščiausią vertybę – MEILĘ.

Seminaro uždarymo akimirkos:

Parengė D.Stakvilevičienė, R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui,
Nuotraukos – I.Zazienė, etikos mokytoja, ETHOS klubo vadovė

* * * * *

Renginys skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei

Balandžio 23 dieną Gegužių progimnazijos Lėlių teatras buvo pakviestas į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką, kuriuoje vyko renginys skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.
Į šį renginį, skirtą  Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių paminėjimui , kviesti  svečiai iš miesto  mokyklų, universiteto, K. Donelaičio klubo  skaitė ištraukas, šiuolaikiškai interpretavo K. Donelaičio kūrinius.
Lėlių teatras pristatė improvizaciją „Lapės ir gandro česnis“  pagal K. Donelaičio pasakėčią, kviesdami pasiklausyti senosios lietuvių kalbos. Vėliau vaikai nusifotografavo su Šiaulių miesto meru Justinu Sartausku, kuris buvo pakviestas perrašyti kelias eilutes iš K. Donelaičio poemos „Metai “ į knygą.

Alina Marcinkienė, Lėlių teatro būrelio vadovė
2014-04-29

* * * * *

Pradinukai sportinio projekto dalyviai

2014 metų balandis Gegužių progimnazijoje tradiciškai buvo sporto mėnuo. Mokyklos sporto salėje per ilgąsias pertraukas pradinukai sportavo: traukė virvę, rodė krepšinio kamuolio varymo įgūdžius, rungtyniavo smagiose estafetėse. Vyko projektas ,,Linksmieji penktadieniai“. Mažiuosius aktyviam poilsiui subūrė kūno kultūros mokytojas A.Kačerauskas ir pradinių klasių mokytojos E.Montvilienė ir A.Labanauskienė. Smagu, kad pradinukai noriai sportuoja bei nuoširdžiai džiaugiasi patirtomis sėkmėmis.

Projekto organizatoriai E.Montvilienė, A.Labanauskienė ir A.Kačerauskas
2014-05-02

* * * * *

Minėta Tylos diena

Balandžio 30 dieną Gegužių progimnazijoje minima Tylos diena. Šią dieną prieš pamokas buvo dalijami lipdukai, kurie priminė, jog šiandien ypatinga tylos diena.Mokykloje neskambėjo skambutis, o bendruomenės nariai vaikščiojo su šlepetėmis. Prie šios akcijos organizavimo prisijungė projekto „Auginkime vieni kitus" komanda, kuri persirengusi mimais visus ragino būti tylesniais. Išrinkome labiausiai "apsišlepetavusias" klases, kurias apdovanojome saldžiais prizais.
Ši diena buvo įdomi ir neįprasta. džiugu, kad bendruomenė aktyviai įsitraukė į šią akciją.

Akciją organizavo tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė ir socialinė pedagogė Aušra Apšegaitė, projekto "Auginkime vieni kitus" komanda
2014-04-30

* * * * *

Atvelykio šventėje

Šventinį Velykų laikotarpį užbaigia Atvelykio šventė. Velykų dieną visi daužia numargintus kiaušinius, juos ridena, supasi sūpynėse, o per Atvelykį šiomis linksmybėmis labiausiai džiaugiasi vaikai. Todėl kai kur Lietuvoje Atvelykio sekmadienis yra vadinamas Vaikų Velykomis ar Velykėlėmis.
2014 metų balandžio 27 dieną Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje vyko šventinio Velykų laikotarpio užbaigimas – Velykėlės, kur dalyvavo mūsų mokyklos folkloro ansamblio „Gasužis“ vaikai ir jų tėveliai. Šventėje dainavome, šokome, kvietėme visus įsijungti į liaudišką ratelį ir drauge budinti žemę.
Vaikai rideno margučius, varžėsi tarpusavyje, bandydami pažadinti ilgai miegojusią žemę. Nuo senų laikų tikima, kad numarginti kiaušiniai, riedėdami per žemę, pažadina žalčius ir gyvates, o šie, šliauždami, savo pilveliais kutena ir prikelia įvairias žolytes.
Laikantis senųjų papročių, vaikai galėjo suptis sūpynėse. Tikima, kad kuo aukščiau išsisupsi, tuo linksmesnis būsi. Seni žmonės sakydavo, kad tuomet derlius bus geresnis - ir javai greičiau sužaliuos, ir linai ilgesni užaugs.
Šventėje pasirodė ir Velykė, kitaip dar Velykų bobute vadinama. Mažai kas ją matė, mažai kas žino, kaip ji atrodo. Kai kas girdėjo, kad ji panaši į didelį paukštį ir pati deda kiaušinius, kiti mano, kad ji panaši į raganą, ir todėl vaikams nesirodo, kad neišgąsdintų. Velykų bobutė apdovanoja tuos, kurie buvo labai geri iki Velykų.

Rosita Kalinienė, folkloro ansamblio ,,Gasužis" vadovė
2014-04-28

* * * * *

Išleistas stendas, skirtas J. Biliūnui

Nors J. Biliūnas ir nėra lietuvių grožinės literatūros Pradžių Pradžia kaip K. Donelaitis, tačiau taip pat neabejotinai nusipelno dėmesio už jautrumo ir žmoniškumo pamokas mūsų literatūroje. Juolab, kad šiemet minimas šio rašytojo 135-ųjų gimimo metinių jubiliejus. Ta proga progimnazijoje išleistas stendas „J. Biliūnui 135“.

Informaciją parengė lietuvių k. mokytoja B. Petkuvienė

* * * * * 

Kviečiame aplankyti parodą, skirtą J. Biliūno 135 gimimo metinėms paminėti

2014-aisias metais minime ne tik lietuvių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio 300 m. jubiliejų, tačiau prisimename ir kitą lietuvių rašytoją – Joną Biliūną, kurio kūrybinis palikimas išsiskiria itin giliu humanizmu, o dažnas kūrinys turi galią pažadinti žmogiškumą.

Šiaulių Gegužių progimnazijoje jau daugiau nei dešimtmetį  yra vykdomas bendras dailės ir literatūros projektas „Jubiliatai“ (kuratorės V. Žabarauskaitė ir B. Petkuvienė). Šio projekto tikslas – paminėti konkretaus rašytojo jubiliejų, skatinti ugdytinius kūrybiškai suvokti literatūros tekstą ir pateikti jo sampratą per dailę. Kadangi šiemet minime 135-ųjų J. Biliūno gimimo metinių jubiliejų, mūsų mokyklos mokiniai kūrė iliustracijas pagal J. Biliūno apsakymą „Kliudžiau“, šalia jų dailyraščiu pateikė teksto ištraukas. Paroda yra eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8) ir veiks iki balandžio 30 d. Maloniai kviečiame visus Gegužių progimnazijos bendruomenės narius aplankyti parodą ir pasidžiaugti kūrybiškais darbais.

Informaciją parengė lietuvių k. mokytoja B. Petkuvienė

* * * * *

Mokinių konferencija „Augu sveikas“

2014 m. kovo 28 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų 4-oji respublikinė mokinių konferencija „Augu sveikas". Konferencijos tikslas - inicijuoti veiklą, leidžiančią pasireikšti skirtingais gebėjimais pasižyminčių mokinių kūrybai, saviraiškai, bendradarbiavimui bei skatinti mokinius ieškoti ir atrasti save, padėti suprasti sveiko gyvenimo būdo privalumus, ugdytis sveikos gyvensenos įgūdžius. Konferencijoje dalyvavo mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai iš Panevėžio, Šiaulių, Kėdainių, Joniškio, Pasvalio miestų bei iš Šiaulių, Joniškio, Pasvalio ir Tauragės rajonų pristatė savo žodinius - vaizdinius ar stendinius pranešimus.
Mūsų mokyklai atstovavo 3a klasės mokiniai Ula Vaitekaitytė, Beanita Žemlauskaitė, Augustas Pilelis. Pasiruošti jiems padėjo pradinių klasių mokytoja Aušra Adomaitienė ir specialioji pedagogė Aistė Vedeckienė. Mokiniams buvo smagu ne tik dalyvauti, bet ir apsilankyti modernioje universiteto bibliotekoje, išbandyti naujausias kompiuterines technologijas. Jie ne tik pristatė savo nuotaikingą pranešimą, bet ir domėjosi kitų parengtais žodiniais, stendiniais pranešimais, džiaugėsi įgyta nauja patirtimi, pasidalyta informacija, patirtais įspūdžiais bei vienbalsiai tvirtino, kad svarbiausias geros sveikatos šaltinis – nuoširdi šypsena.

Aušra Adomaitienė, pradinių klasių mokytoja
Aistė Vedeckienė, specialioji pedagogė

* * * * *
PUIKŪS ĮSPŪDŽIAI PO ŠOKIŲ FESTIVALIO „KARUSELĖ“
Kovo 20 d. mūsų mokykloje vyko įspūdingas, 13 kartą organizuojamas respublikinis šokų festivalis „Karuselė“ (organizatorės – šokių vadovė D. Virakienė ir mokyklos direktorės pavaduotoja R. Tamašauskienė).
Šį festivalį buvo pasiūlyta vesti ETHOS klubo narėms, kaip turinčioms nemažą patirtį scenoje (aukciono „Atbėga Elnias Devyniaragis“ vedimas, pranešimų skaitymas respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose ir t.t.). Džiugu, kad tokio aukšto lygio festivalis „Karuselė“ su gausiu šokėjų būriu, puikiomis šokių kompozicijomis vyksta mūsų mokykloje. Sėkmės jiems ir ateityje!
Šio festivalio - konkurso vedančiosios ir asistentės ETHOS klubo narės: 7d klasės mokinės - E.Globytė, K.Bružaitė, K. Stanišauskaitė, 6a- L.Ramančionytė, 7a - M.Tamutytė, I.Šakinytė - įgijo daug patirties, suprato sceninio judesio ir kalbos, bei išvaizdos reikšmę renginyje.Tai dar vienas mūsų žingsnis tobulėjimo link...
Informaciją paruošė - etikos klubo ETHOS narė Emilija Globytė
Nuotraukos -  ETHOS klubo vadovės Ilonos Zazienės
2014-04-01

* * * * *

Veiksmo savaitė be patyčių kovo 24-30 d. Plačiau...

Mokinių konferencija „Mokykla be pykčio -10“

2014 m.kovo 31d. socialinė pedagogė A.Apšegaitė su Gegužių progimnazijos „Gelbėkit vaikus” mokinių komanda dalyvavo Šiaulių Lieporių gimnazijoje, mokinių tradicinėje konferencijoje ,,Mokykla be pykčio-10“. Mokiniai, susiskirstę į keturias darbo grupes, diskutavo tema ,,Kaip aš prisidedu prie klasės, mokyklos įvaizdžio kūrimo?“, diskutavo apie savo pareigas. Darbo grupių pranešimus pristatė patys mokiniai. Gegužių progimnazijos “Gelbėkit vaikus” komanda buvo aktyvi, net dviejose darbo grupėse mūsų mokiniai pristatė savo grupių pranešimus. Konferencijoje buvo akcentuotos svarbiausios pareigos: mokytis, elgtis mandagiai, pagarbiai su žmonėmis, žalingiems įpročiams pasakyti ne, būti atsakingiems už save, už savo poelgius. Juk ne veltui sakoma: „Elkis su kitu taip, kaip norėtum, kad ir su tavimi elgtųsi”.

Informaciją paruošė socialinė pedagogė A.Apšegaitė
2014-03-31

* * * * *

Tradicinė pavasario popietė „Mes mokomės užsienio kalbų“

Kiekvieną pavasarį į mokyklos aktų salę renkasi 5 - 8 klasių mokiniai į užsienio kalbų popietę.  Šiais mokslo metais ji vyko kovo 25 dieną.
Tai anglų, rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų renginys, kuriame ir mokytojai, ir mokiniai pasidalija kūrybingumu, žiniomis ir patirtimi. Renginio vedėjams, 8-okams Vilijai Martinaitytei ir Edgarui Martinkui, teko pristatyti daug atlikėjų bei žymių poetų ir rašytojų kūrinių. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas 5 - 6 klasių mokiniams. O jie drąsiai deklamavo, dainavo ir netgi suvaidino mini-spektaklį pasirinktos pasakos „Pagrandukas“ tema. 7-okai, o ypač 8-okai, parodė jau turimą užsienio kalbų mokėjimo lygį. Tai išraiškingai, mintinai skaitomi kūriniai, improvizacijos ir puikus dainų atlikimas. 
Šaunūs atlikėjai, gera renginio nuotaika, prasminga ir graži užsienio kalbomis demonstruota pažintinė - mokomoji medžiaga „Pavasario gėlės“ tik patvirtina, jog užsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas yra vertybė.
Progimnazijos mokiniai ir mokytojai taip pat dalyvaus ir miesto mokyklų užsienio kalbų tradiciniuose pavasario renginiuose.

Rusų kalbos mokytojos Gražina Korkevičienė ir Virginija Pranskaitienė
2014-03-31
* * * * *

ŠOKIŲ FESTIVALIS ,,KARUSELĖ“

2014 m. kovo 20 d. Šiaulių Gegužių progimnazija prisipildė šokančių vaikų klegesio.
Jau 13 kartą mūsų mokykloje buvo organizuojamas respublikinis šokių festivalis, 3 metus tai šokių festivalis „Šokių karuselė“.
Sulaukėme net  9 vadovų kolektyvų, kurie pateikė 22 šokius. Mokykloje svečiavosi Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Joniškio, Šeduvos, Rokiškio rajono šokėjai. Kolektyvai dalyvavo 3 amžių grupių pasirodymuose, tai 1-4 klasių, 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokinių kolektyvai. Pasirodymus vertino komisija ir visi kolektyvai buvo apdovanoti: 1-4 klasių amžiausiaus grupėje II vietą laimėjo Šiaulių Dainų progimnazijos šokių studija ,,Kosmėja“, vad. D. Maciuvienė ir Šiaulių Ragainės progimnazijos šokių kolektyvas ,,Mega“, vad. Jūratė Vaitkienė, o I vietą Šiaulių Zoknių progimnazijos šokių kolektyvas ,,Skrydis“, vad. S. Kazlauskas, 5-8 klasių amžiaus grupėje II vietą laimėjo Šiaulių moksleivių namų šokių kolektyvas ,,Area“, vad.A. Kapačinskienė ir Naisių mokyklos šokių kolektyvas ,,Stilius“, vad. D. Kazlauskienė, I vietą  Šiaulių Dainų progimnazijos šokių studija ,,Kosmėja“, vad. D. Maciuvienė ir 9-12 klasių amžiaus grupėje II vietą laimėjo Šeduvos gimnazijos šokių kolektyvas ,,Vaivorykštė- Raudona“, vad. A. Poška ir Šiaulių Romuvos gimnazijos šokių kolektyvas ,,Eureka“, vad. A. Kapačinskienė, I vietą Šiaulių Dainų progimnazijos šokių studija ,,Kosmėja“, vad. D. Maciuvienė.

Džiaugiamės visais dalyvavusiais, dėkojame komisijos pirmininkei L. Jakubaitienei ir lauksime šaunių šokėjų ateinančiais mokslo metais.

Šokių festivalio organizatorės Daiva Virakienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė.

Daugiau akimirkų iš šokių festivalio adresu: https://www.facebook.com/pages/%C5%A0iauli%C5%B3-Gegu%C5%BEi%C5%B3-progimnazija/211105242304530?ref=tn_tnmn

 

PIRMIEJI BALTASPARNIAI GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE

2014 m. sausio – kovo mėn. Šiaulių Gegužių progimnazijos lituanistės pirmąkart organizavo miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių kūrybos konkursą „BALTASPARNIAI“. Jo tikslai - skatinti mokinius kurti, suteikti jiems galimybę pristatyti savo kūrybą bei paminėti K. Donelaičio 300 – ąsias gimimo metines. Konkursas buvo organizuotas 2 sekcijomis: „Metų BALTASPARNIS“ ir „BALTASPARNIŲ jubiliatai“. Jame dalyvavo mokiniai iš „Juventos“, Jovaro, Medelyno, Zoknių, Gegužių progimnazijų, atsiuntę savos kūrybos poezijos ar prozos darbus.
2014 m. kovo 19 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko konkurso „BALTASPARNIAI“ apdovanojimų šventė, skirta Poezijos dienai paminėti. Į šventę buvo sukviesti visi jaunieji kūrėjai, jų mokytojai.
Susirinkusiuosius pirmiausia pasveikino mokyklos vokalinis ansamblisLa Fa“ (mokytoja Raimonda Janulienė) su daina „Saulala raudona“. Konkurso komisija: poetė Ramutė Saulienė, Gegužių progimnazijos direktorė, lietuvių k. mokytoja Silvija Baranauskienė, „Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių k. mokytoja Roma Glinskienė ir Lieporių gimnazijos gimnazistė, kasmetinių „Rudens godų“ laureatė Enrika Dausynaitė, įvertinusi mokinių kūrybos originalumą, stilių, kalbos vartojimą, temos atskleidimą, iš atsiųstų darbų atrinko  6 geriausius. Jų autoriai buvo paskelbti laureatais. „2014 metų BALTASPARNIAIS“ tapo Jovaro progimnazijos 8 klasės mokinė Jurgita Bašytė (mokytoja Inga Balčytienė) ir „Juventos“ 5 klasės mokinys Skomantas Ostašenkovas (mokytoja Lina Tomanaitė). „BALTASPARNIŲ jubiliatų“ laureatais tapo „Juventos“ progimnazijos septintokė Gintė Grigaitytė (mokytoja Lina Tomanaitė) ir Gegužių progimnazijos mokinės Viltė Paliulytė (mokytoja Inga Turovaitė), Gustė Valantinavičiūtė (mokytoja Birutė Petkuvienė) ir Emilija Paskočinaitė (mokytoja Daiva Šimkuvienė).
Laureatus ir visus kūrėjus šiltais, padrąsinančiais žodžiais pasveikino progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė. Mokytoja paskaitė ir savos kūrybos, rašytos dar paauglystėje. Poetė Ramutė Saulienė, pasidžiaugusi kuriančiais mokiniais, pasidalino poetiniu žodžiu iš pirmosios rinktinės „Šilkinės kojinės“, išgirsta ir naujų kūrinių. Naujausius savo poezijos tekstus skaitė ir mūsų mokyklą baigusi mokinė, knygos „Drugiai už kasdienybės“ autorė Enrika Dausynaitė. Šventėje buvo išgirsta ir pačių laureatų skaitomos kūrybos, išklausyti aštuntokės Erikos Danilovaitės kanklėmis atliekami kūriniai: „Preliudas“ ir „Upė teka“.
Kaip nuoširdus ačiū visiems konkurso dalyviams ir juos konsultavusiems mokytojams buvo išdalinti diplomai, padėkos, ant kurių „nutūpė“ mokinių pieštos kūrybos paukštės, bei pačių renginio organizatorių daryti paukštukai. Skirstytasi su tikėjimu, jog šiemetinis konkursas yra sėkminga BALTASPARNIŲ pradžia, jog dar ne vienerius metus, pavasarį, jie suskris į meninio žodžio šventę Gegužių progimnazijoje.

Informaciją paruošė Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių k. mokytojos Inga Turovaitė ir Daiva Šimkuvienė
2014-03-24

* * * * *
2014-03-18 Gegužių progimnazijoje įvyko lietuvių k. mokytojų ir progimnazijos informacinio centro darbuotojų organizuota viktorina „Aukso plunksna“, skirta paminėti K.Donelaičio 300 - osioms metinėms. Plačiau...


* * * * *
KLUBO „ETHOS“ NARĖS SKAITĖ PRANEŠIMĄ TARPTAUTINĖJE MATEMATIKOS KONFERENCIJOJE

 
Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko XIV-oji tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. Saulėtą kovo 7 d. rytą į konferenciją atvyko apie 200 mokinių  iš visos Lietuvos, Latvijos ir gražus būrys juos ruošusių mokytojų. Pasidžiaugę puikia S.Daukanto gimnazistų, vienų iš organizatorių veikla – plenariniame posėdyje išklausėme 10 pranešimų, kuriame mokiniai dalinosi savo mintimis, patirtimi, atradimais. Tokio aukšto lygio konferencijos yra ne tik  informacijos pateikimas, bet ir  puiki oratorinio meistriškumo, sceninio judesio ir įvaizdžio mokykla visiems.
Mūsų mokyklos etikos klubo  ETHOS atstovės – K.Bružaitė ir E.Globytė ekonomikos darbo sekcijoje pristatė visų klubiečių ruoštą pranešimą „Respublikinės Finansinio Raštingumo 2013 m. laimėtos olimpiados sėkmės paslaptis“. Joms talkino I.Sidabraitė, K.Stanišauskaitė. Apibendrindama šioje sekcijoje skaitytus pranešimus ŠU matematikos katedros profesorė dr.R. Macaitienė sakė, kad matematika, ekonomika yra ne vien šios srities specialistų mokslas, bet sritis, kurioje gali visi pasireikšti. Profesorė pasidžiaugė, kad ETHOS klubas yra to įrodymas, kuris sėkmingai dalyvavo FRO olimpiadoje (1 vieta).
Dėkojame mūsų mokyklos direktorės pavaduotojai Daivai Stakvilevičienei už paskatinimą ruošti pranešimą šiai konferencijai ir pagalbą verčiant pranešimo anotaciją į anglų kalbą. Linkime visiems sėkmės, drąsos, ryžto ir atkaklumo, kurie dalyvaus būsimose olimpiadose ar konkursuose!
Informaciją paruošė – ETHOS klubo vadovė Ilona Zazienė
Nuotraukos –  S.Daukanto gimnazijos moksleivės Gintarės Volskytės
2014-03-17

* * * * *

Liaudies dainų ir šokių festivalis „Teka saulė, teka...“

 

2014 m. kovo 13 dieną į S. Šalkauskio gimnaziją susirinko meninės raiškos kolektyvai iš 13–os miesto ir rajono mokyklų. Scenoje dainavo, šoko, muzikavo apie 200 talentingų mokinių iš S. Šalkauskio gimnazijos, 9 progimnazijų, 2 rajono mokyklų. Audringų palaikymo plojimų netrūko nė vienam atlikėjui.
Gegužių progimnaziją šiame renginyje atstovavo vokalinis ansamblis „La-Fa“, vadovaujamas muzikos mokytojos Raimondos Janulienės. Vaikai atliko harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Saulala raudona“.
Aprašymą pateikė vokalinio ansamblio vadovė Raimonda Janulienė
2014-03-14

* * * * *

Generalinė repeticija

 

Paskutinę žiemos dieną, vasario 28 d., Šiaulių Gegužių progimnazijoje įvyko aštuntokų šimtadienio šventė. Jau iš anksto klasės ruošė prisistatymus, pasiskirstė pareigomis. Aštuntokai nusprendė būti ir organizatoriai, ir dalyviai kartu.
Aktų salės gilumoje visus pasitiko 100-dieniui skirta aplikacija.  Mokiniai atsinešė vaišių ir šventiškai serviravo stalus.  Po prisistatymo kiekviena klasė pasiūlė visiems įdomios veiklos. Aštuntokai dainavo, šoko, vaidino, fotografavosi, linksmino ir linksminosi. Tačiau vakaro kulminacija tapo šventinis  didelis tortas su žvakutėmis. Tai buvo auklėtojų ir tėvelių staigmena vaikams. Vakarą užbaigė diskoteka.
Buvo įprasta, kad septintokai per klasės valandėlę pasveikina aštuntokus ir įteikia 100-o dienų kalendorių. Taip buvo ir šiemet, tačiau linksmai, draugiškai praleistas vakaras mokykloje, tikimės, taps gražia tradicija ateityje.  Visi 100-adienio dalyviai išsinešė daug gerų emocijų, naujų atradimų apie draugus, pačių šilčiausių prisiminimų apie netrukus paliekamą Gegužių progimnaziją.

Aštuntų  klasių auklėtojos -  Nijolė Teišerskienė, Vilma Krankalienė, Renalda Savickienė, Inga Turovaitė,  Monika Gaurilčikienė
2014-03-12

* * * * *

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Šiaulių Gegužių progimnazijoje jau tradicija tapę, kad artėjant kovo 11 d., išvakarėse, visi mokyklos mokiniai ir mokytojai lygiai 12.00 val. sustoja mokyklos alėjose ir vieningai gieda Lietuvos valstybės himną. Tokia forma minime nepriklausomybę, puoselėjame  ir auginame meilę ir vienybę savo šaliai.

Šiais metais sugiedoję himną rinkomės į aktų salę, kurioje 6 klasių skaitovai, paruošti istorijos mokytojos V. Misiutės ir lietuvių kalbos mokytojos I. Turovaitės pristatė parengtą montažą nepriklausomybės atkūrimo dienos faktams prisiminti. Progimnazijos direktorė S. Baranauskienė įteikė diplomus Diktanto konkurso nugalėtojams, raštingiausiems mokiniams ir mokytojams. Minėjimą papuošė Šiaulių miesto kanklininkių kolektyvas „Kupolė“, kurios pristatė gražią lietuvišką muzikinę programą.

Šventę organizavo ir aprašymą pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė.

* * * * *

KAZIUKO MUGĖS IR UŽGAVĖNIŲ DIENA
2014-03-04 Šiaulių Gegužių progimnazijoje tradiciškai minimas šv. Kazimieras. Šiais metais ši šventė sutapo su Užgavėnių ir Kovarnių diena.
Jau nuo ankstaus ryto Mokinių aktyvo nariai, persirengę „čigoniukais“, „lašininiu“, „kanapiniu“ pasitiko visus mokyklos mokytojus, mokinius, darbuotojus vaišindami kisieliumi ir blynais, linkėdami sveikatos ir gerų metų. Mokykloje skambėjo liaudiška muzika ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė visus supažindino su Užgavėnių ir šv. Kazimiero dienos tradicijomis, prasme.

10.00 val. į mokyklos aktų salę sugūžėjo visi 1-4 klasių mokinukai kartu su tėveliais ir seneliais, nes čia vyko smagi Kaziuko mugė. Šventėje sulaukėme svečių iš Šiaulių Profesinio rengimo centro. Mugę pradėjo pradinių klasių mokytojos R. Kalinienės vadovaujamas folkloro ansamblis „Gasužis“, skambėjo linksmi 4b klasės skaitovų posmai, 4a klasės mokiniai pašoko linksmą lietuvių liaudies šokį „Gyvataras“, vaikus ruošė mokytojos I. Rimkienė ir L. Adamonienė. Sveikinimo žodį tarė ir progimnazijos direktorė S. Baranauskienė.
Mugėje šurmuliavo linksmų pardavėjų-mokinukų klegesys, visi džiūgavo pardavę savo gamintus darbelius bei įsigiję gražių, skanių kepinių ar darbelių.
Aktų scenos salėje veikė „Arbatinė“, kurioje arbatą pardavinėjo Užgavėnių kaukėmis pasipuošusios pradinių klasių mokytojos N. Gabrielaitienė, A. Marcinkienė ir V. Dulskienė. Smagu, kad jau tradicinę mokyklos Kaziuko mugę organizuoja šaunus būrys pradinių klasių mokytojų ir dailės bei  technologijų mokytoja N. Bartkevičienė.

Po Kaziuko mugės visas būrys mokyklos mokinių, pasipuošę Užgavėnių kaukėmis iškeliavo švęsti Užgavėnių į Šiaulių „Saulėtekio“ gimnaziją.
Šventinė diena tikrai buvo graži, smagi ir soti.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė, pradinių klasių mokytoja L. Adamonienė.

* * * * *

ANGLŲ KALBOS AKROSTICHŲ PARODA

 

Gegužių progimnazijos M. K. Čiurlionio alėjoje eksponuojama mūsų mokyklos 5-8 klasių mokinių akrostichų anglų kalba, skirtų šv. Valentino dienai, paroda. 
Akròstichas (gr. akros-kraštinis + stichos-eilutė), eiliuotas kūrinys, kurio eilučių pradinės (viena arba kelios pirmosios) raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį arba posakį.
Ant raudonų ir mėlynų paukščių sparnų, mokinių akrostichuose pasislėpė trys angliški žodžiai – VALENTINE („Valentinas“), HEART („širdis“) ir LOVE („meilė“).
Tikimės, kad kūrybos paukščiai atskris kiekvienais metais.

Anglų kalbos mokytojos Jurgita Mickutė-Penikienė ir Dalia Varpučinskienė
2014-02-14

* * * * *

Šeštų klasių mokinių LIK-as

 

Pralėkus 2013-2014 mokslo metų pirmajam pusmečiui, vis dar norisi pasitikrinti jėgas ir išbandyti save ne tik moksluose, bet ir proto, gebėjimų ir išradingumo mūšyje. Šį kartą, 2014 m. vasario 26 d., susirėmė Gegužių progimnazijos visų trijų šeštų klasių komandos, kurios atliko įvairiausias užduotis – dainavimo, geografijos, statybos, lietuvių tautosakos ir kt. Kaip ir dera mokiniams, jie atliko namų darbus – komandų prisistatymus.
Šias linksmas, išradingas ir kūrybingas komandas vertino kompetentinga komisija. Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė, nariai – mokytojos Daiva Virakienė, Rita Kancerienė, kuri atstovavo ir tėvelius ir mokinių atstovė – Livija Žaliauskaitė
Visos komandos buvo linksmos ir išradingos, bet pačia geriausia ir šauniausia išrinkta 6C klasės komanda. Jai buvo įteikta LIK‘o auksinė taurė. Kitos komandos neliko be dovanų, 6A klasė tapo linksmiausia komanda, o 6B – išradingiausia, visos komandos apdovanotos ir saldžiomis dovanėlėmis.
Varžytuvių organizatorės šeštų klasių auklėtojos A. Mockienė, R. Janulienė, V. Žegunienė.

Aprašymą pateikė šeštokų auklėtojos:
Auksė Mockienė, Raimonda Janulienė, Vidmantė Žegunienė

* * * * *

Tarptautinė saugesnio interneto diena, savaitė. Plačiau...

* * * * *

Etikos ir dailės atvira – integruota pamoka „Mūsų vertybių skalė“

 

Mūsų mokykloje vyksta projektas „Mūsų vertybių skalė“, kurio metu visa bendruomenė renka savo vertybes, šios temos aptariamos pamokose, klasės valandėlėse.
2014 m. vasario 19 d. organizuota atvira – integruota dailės (mokytoja metodininkė V.Žabarauskaitė) ir etikos (vyresnioji mokytoja I.Zazienė) pamoka, kurios tikslas — vertybių temos kartojimas, apibendrinimas ir vienos iš jų interpretavimas kuriant plakatą.
Mokymosi tikslai:  a) išmokome jungti dvasinius ir praktinius pradus piešinyje,  b) pasimokėme lokalaus vaizdavimo būdų, c) išmokome kurti, panaudodami spalvotą popierių ir aliejines kreidas, d) prisiminėme, kaip kurti piešinį, raiška artimą plakatui. Mūsų  didysis tikslas-suformuoti iš per  pamoką sukurtų piešinių parodą, atspindinčią projekto ,,Mūsų vertybių skalė“ iškeltus tikslus. 
Pamokos rezultatas gražus- puiki ir greitai nutapyta parodėlė,  kurią kviečiame aplankyti ir pasidžiaugti 5a  klasės sugebėjmais kuriant vertybių plakatus. Darbai eksponuojami progimnazijoje, „Šviesos“ alėjoje prie etikos kabineto (204 kab.).

Informaciją ir nuotraukas  parengė mokytojos - Ilona Zazienė, Vita Žabarauskaitė
2014-02-20

* * * * *

Meilė vertybėms

2014 m. vasario 14 d. mūsų progimnazijoje vyko Šv.Valentino dienos paminėjimas. Šiais metais buvo novatoriškas požiūris į šią šventę: akcentuoti ne vien meilę žmogui, bet ir meilę vertybėms. Egzistuoja daugybė vertybių. Svarbiausia, kad  kiekvienas žmogus atsirinktų tai, kas jam atrodo svarbiausia, prsmingiausia, puoselėtų pačias gražiausias vertybes. Šios gražios akcijos mokykloje metu buvo vykdoma įvairi veikla:

Etikos pamokose vyko diskusija apie vertybes, jų svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Iš pamokose  sukurtų kūrybinių darbų buvo paruoštas stendas „ Meilė vertybėms “. Tikybos pamokose mokiniai su mokytoja kalbėjo apie vertybes, mokiniai žaidė žaidimą, kurio metu išsiaiškino, kokios vertybės jiems pačios svarbiausios.Vyresniųjų klasių mokiniai (aštuntokai) skaitė pasakas apie vertybes pradinių klasių mokiniams.Socialinė pedagogė diskutavo su mokiniais apie vertybių svarbą žmogaus gyvenime.
Meilė – gražus jausmas, suteikiantis žmogui sparnus kilti aukštyn, kurti, siekti savojo tikslo... Puoselėkime pačias gražiausias vertybes ir gyventi bus gražiau, prasmingiau!

Šv. Valentino dienos paminėjimą „Meilė vertybėms“ mokykloje organizavo etikos mokytoja Ilona Zazienė,tikybos mokytoja E.Ramoškienė, socialinė pedagogė Aušra Apšegaitė. 

* * * * *

Pradinių klasių mokiniai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

 

2014 metų vasario 14 d. pradinukai susirinko į progimnazijos aktų salę ypatingai progai- paminėti Vasario 16-ąją, susipažinti su šios šventės svarba Lietuvai ir lietuviams.
Minėjimo metu pradinukai darniai sugiedojo valstybinį himną, prisiminė Lietuvos istoriją, stebėjo gimtąjį kraštą iš paukščio skrydžio, atsakinėjo į klausimus.
Mažuosius pasveikino su svarbia švente progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė. Šia proga pasidžiaugė, kad pradinukai domisi Lietuvos istorija, mus supančiu pasauliu ir apdovanojo mažiuosius pasaulio pažinimo olimpiados nugalėtojus diplomais.

Renginio organizatorės A.Didžgalvienė, E.Montvilienė, I.Vinickienė.
2014-02-17

* * * * *

FESTIVALIS „SKIRIU TĖVYNEI – LIETUVAI“

 

Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2014 m. vasario 14 d. minėjome Valstybės atkūrimo dieną. Tą dieną visus Mokinių aktyvo nariai pakvietė rengtis raudonos spalvos rūbais. Ryte, vaikai pasitiko visus mokyklos bendruomenės narius kviesdami į akciją „Myliu Tėvynę Lietuvą“, kurioje kiekvienas gavo po Lietuvos vėliavos spalvų šidelę ir ją įklijavo į bendrą trispalvę iš širdučių, kurios simbolizuoja meilę.
Per pertraukas skambėjo mokinių parinkta muzika, dainos apie meilę, mokinių aktyvo pirmininkė Eglė visus sveikino su šv. Valentino diena. Mokiniai nešiojo po klases Meilės pašto laiškučius.
12.00 val. į aktų salę sugūžėjo muzikalūs miesto mokiniai, kurie sutiko kartu paminėti Valstybės atkūrimo dieną, atlikti tik lietuvių kalba dainą, liaudies kūrinį. Renginį organizavo mokyklos muzikos mokytojos: Rita Tamašauskienė, Auksė Mockienė, Raimonda Janulienė.
Smagu, kad jau 4 kartą organizuojamas festivalis „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“ sukvietė svečių iš 13 miesto ugdymo įstaigų, atkeliavo svečiai ir iš Pasvalio rajono, Pumpėnų vidurinės mokyklos. Koncerte pasirodė „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos 2 klasės choras, lopšelio-darželio „Voveraitė“ choras „Voveraitė“. Šventėje dalyvavo net 181 miesto mokinys. Koncertą smagiai baigė „Juventos“ progimnazijos liaudies instrumentų kapela.
Diena tikrai buvo pilna gražių spalvų, dainų ir auginamos meilės savo šaliai – Lietuvai.

Renginio aprašymą pateikė Gegužių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
R. Tamašauskienė

* * * * *

Užsienio kalbų popietė „Dainos apie meilę“

 

Meilė – tarsi burtų lazdelė, kurios stebuklingas prisilietimas panaikina visas bėdas.

2014 m. vasario 13 dieną Gegužių progimnazija pakvietė Šiaulių miesto progimnazijas, gimnazijas bei vidurines mokyklas trumpam pamiršti savo bėdas, pasinerti į nuostabių meilės dainų pasaulį ir pabandyti prisiliesti prie meilės stebuklo. Popietėje „Dainos apie meilę“ dalyvavo daugiau nei 100 atlikėjų, kuriuos paruošė 40 mokytojų iš 15 Šiaulių miesto mokyklų.

Dainos skambėjo keturiomis užsienio kalbomis: anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių. Klausytojus užbūrė gyvos muzikos garsai. Širdies stygas virpino smuiko, saksofono, gitarų, klavišinių bei perkusijų melodijos. Popietės dalyviai atliko įvairių žanrų bei stilių kūrinius.

Tikimės, kad dalelė tos šilumos liko popietės dalyvių širdyse. Meilė – tai gerumas, vidinė šviesa, nutvieskianti žmogų ir dovanojanti jam neišsenkamą.

Renginį organizavo ir aprašymą parengė:
Ingrida Kačinskienė, anglų k. mokytoja,
Aida Čilinskienė, anglų k. mokytoja,
Nijolė Teišerskienė, rusų k. mokytoja

* * * * *

Anglų kalbos popietė-viktorina „Enjoy English“ Lieporių gimnazijoje

 

2014 m. sausio 31 d. Gegužių progimnazijos aštuntokų komanda dalyvavo Lieporių gimnazijoje vykusiame pramoginiame renginyje “Enjoy English”, kuriame varžėsi su mokiniais iš Gytarių, “Rasos” ir “Sandoros” progimnazijų bei Didždvario, Lieporių ir Stasio Šalkauskio gimnazijų.
Mokiniai atliko kūrybines užduotis anglų kalba, turėjo galimybę bendrauti ir praktiškai pritaikyti užsienio kalbos įgūdžius.

Anglų kalbos mokytojos Jurgita Mickutė-Penikienė ir Dalia Varpučinskienė
2014-01-31

* * * * *

Pilietiškumo pamoka su Ryčiu

 

Ne pirmas kartas kai Šiaulių Gegužių progimnaziją nudžiugina buvę jos mokiniai, kurie savo laimėjimais, iššūkiais, patirtimi kviečiami sugrįžti ir pasidalinti su būsimais politikais, menininkais – tiesiog, piliečiais.
Sausio 28 d. į auditorinę klasę sugužėjo 7A ir 7D mokiniai ne tik paklausyti politikos mokslus krimtusio bakalauro, dabar finansų ir bankininkystės programos magistranto Ryčio Zalogos, bet ir užduoti jam klausimus bei išrinkti prezidentą! Klausimų buvo įvairių: nuo Manto - apie politikų dėmesį jaunimui ir jo reikmėms ar Simono – apie Euro įvedimą, iki Beno – Ukrainos įvykių, Milvydės – Baltųjų rūmų išlaikymo ar Luko – emigracijos reiškinio. Klausimų - atsakymų buvo ir daugiau, kol nuskambėjęs skambutis paskelbė – metas rinkimams! Artėjančių Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų proga, demokratiniu balsavimo būdu mokiniai išrinko geriausio klausimo prezidentą – Beną, kuris surinko daugumą balsų: jau po pirmo turo jam atiteko specialus saldusis prizas. Ačiū Ryčiui. Lauksime jo ir kitose pamokėlėse!

Istorijos mokytojas  Sergejus Staponkus,
geografijos mokytoja Liucija Martinaitienė
2014-01-28

* * * * *

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-ąją Šiaulių Gegužių progimnazijoje visi paminėjo prisijungdami prie respublikinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir uždegė žvakeles prie langų. Taip pat skubančius į pamokas 2 a. fojė pasitiko 14 liepsnelių aplink stendą, skirtą Sausio 13-ajai (parengė istorijos mokytoja Nijolė Teišerskienė). Tai turėjo visiems priminti, kad tragišką Sausio 13-ąją Lietuva neteko būtent keturiolikos laisvės gynėjų.
Per pirmą pamoką mokytojai ir mokiniai aptarė 1991-ųjų metų įvykius, domėjosi tų laikų dokumentine medžiaga, dalyvių liudijimais, dalijosi savo prisiminimais. Be to, iškilmingai paminėta Sausio 13-oji progimnazijos auditorinėje klasėje, kur istorijos mokytoja Vitalija Misutė paprašė pagerbti žuvusiuosius tylos minute ir trumpai priminė mokiniams, kas įvyko prieš 23-erius metus, kokia tuometinių žmonių, dainomis, taikiu pasipriešinimu atsilaikiusių, pergalės prasmė visai tautai ir šaliai. Skambėjo 8b klasės merginų (ruošė lietuvių k. mokytoja Inga Turovaitė) deklamuojami posmai. Visus sukrėtė užsieniečių, dalyvavusių tuose įvykiuose kartu su lietuviais, prisiminimai, kuriuos perskaitė ketvertas aštuntokų. Mokiniai atidžiai sekė vyresniųjų klasių moksleivių sukurtą filmą, kuris buvo gyvas priminimas apie tą baisią naktį Vilniuje prie Televizijos bokšto, Seimo. Muzikos mokytojos Auksės Mockienės paruoštos aštuntokės pakvietė visus sudainuoti tuometinį himną laisvei - dainą „Laisvė“ pagal Just. Marcinkevičiaus žodžius.
Kiekvienai kartai yra būtina iš naujo priminti tautos istorijos pamokas tam, kad brangintų šalies laisvę, jos žmones, atrastų patriotiškumo savo širdyse ir perduotų jį savo vaikams.
  Lietuvių k. mokytoja I.Turovaitė

Trys karaliai
2014 m. sausio 6-osios rytą Šiaulių Gegužių progimnazijoje apsilankė Trys Karaliai, kurie sveikino visus praveriančius mokyklos duris. Žinantieji Trijų Karalių vardus bei dovanų pavadinimus buvo apdovanoti „auksu“.  Kasparas, Melchioras ir Baltazaras visiems linki sėkmingų, turtingų, laimingų metų.
Šventės paminėjimą organizavo tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė, anglų kalbos mokytoja Aida Čilinskienė ir rusų kalbos bei istorijos mokytoja Nijolė Teišerskienė.
Informaciją pateikė tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė, anglų kalbos mokytoja Aida Čilinskienė.

 

Nuotraukas žiūrėti: https://lt-lt.facebook.com/pages/%C5%A0iauli%C5%B3-Gegu%C5%BEi%C5%B3-progimnazija/211105242304530

 

Laiškas Kalėdų seneliui

Vydūno alėjoje visą Advento laikotarpį mokinukai, net ir patys mažiausieji – pirmokėliai,  skaitė ir rinko įdomiausiai, nuoširdžiausiai sukurtą laišką Kalėdų seneliui.
Laiškuose buvo išsakyti patys gražiausi jausmai, gėris , kuris slypi vaikų mažose širdelėse.
Štai trečiokas Tautvydas rašo: „Aš turiu draugą Roką, kuris mokosi Romuvos progimnazijoje. Aš noriu, kad Tu, Kalėdų seneli, jo neužmirštum šiemet, nes jis yra labai nuliūdęs vaikas. Rokas neturi mamos Gyvena tik su tėčiu. Draugas neturi  žaislų, kompiuterio, kurio jis labai nori. Jei Tu, Kalėdų seneli, padovanotum  tai, ko Rokas labai trokšta, jis tikrai pralinksmėtų.“
O štai trečiokas Nojus rašo: „Visi pasaulio vaikai irgi laukia dovanų.“
Antrokė Rugilė teiraujasi, kaip Kalėdų seneliui sekasi Laplandijoje: „Ar Tavo maišas neplyšta nuo dovanų ? Ar nykštukai jau suruošė dovanas vaikams?  Ar greitieji elniai dar nepavargo?“ Mergaitė labai džiaugiasi artėjančiomis Kalėdomis , labai laukia Kalėdų senelio. Ketvirtokas Edgaras stebisi, kaip Kalėdų senelis suspėja aplankyti visus pasaulio vaikus: „Tu niekuomet nepalieki nė vieno vaiko be dovanų, visus aplankai ir apdovanoji.“ Visi „Laiškas Kalėdų seneliui“  konkurso dalyviai labai nuoširdžiai išsakė savo mintis, atskleidė daug gėrio, atjautos, o laiškų vertintojai- pradinių klasių mokinukai, įmesdami labiausiai patikusio laiško numerį  į pašto dėžutę, padėjo išrinkti pačius originaliausius laiškus apdovanojimui. Gruodžio 19 d. kūrybiškiausio laiško Kalėdų seneliui nugalėtojai buvo apdovanoti padėkomis ir kalėdiniais saldumynais. Neliko nepastebėti  nė vienas mokinukas, kuris dalyvavo „Laiško Kalėdų seneliui“ konkurse. Juk Kalėdos Stebuklų metas.
Konkursą organizavo: Logopedė R. Jusienė, specialioji pedagogė A. Vedeckienė

 

 

 

Kalėdinės krepšinio varžybos tarp mokyklos mokytojų ir mokinių

2013 m. gruodžio 17 dieną Gegužių progimnazijos sporto salėje įvyko,  kūno kultūros metodinės grupės organizuotas, sportinis renginys „Kalėdinės krepšinio varžybos tarp mokyklos mokytojų ir mokinių“. Varžybas stebėjo ir karštai savo komandas palaikė didelis būrys žiūrovų. Po gražios ir atkaklios kovos,  šį kartą pergalę iškovojo mokyklos mokytojų komanda.

Sportinį renginį organizavo ir aprašė kūno kultūros mokytojai: K. Ignotas, G. Steponavičienė ir A. Kačerauskas.

* * * * *

Užsienio kalbų kalėdinė popietė „Kalėdų Seneliai keliauja per pasaulį“

 

Šių metų gruodžio 18d., artėjant gražiausioms metų šventėms, anglų kalbos mokytojos Dalia Varpučinskienė ir Monika Gaurilčikienė kvietė visus į užsienio kalbų popietę sužinoti, kaip vadinasi ir atrodo dovanas atnešantis geradarys, daug kam pažįstamas kaip linksmas, barzdotas senukas elnių kinkinio traukiamomis rogėmis atvykstantis su dideliu maišu dovanų. Juk šv. Kalėdų tradicijos įvairiose pasaulio šalyse skirtingos, tad skiriasi ir Kalėdų Seneliai! 6-8 klasių mokiniai atsakingai ruošėsi popietei, užsienio kalba pateikė pristatymus apie Kalėdų Senelių personažus Turkijoje, Rusijoje, Norvegijoje, Danijoje, Čilėje, Japonijoje, Vengrijoje... Renginio pabaigoje pasidžiaugta mokinių drąsa bei užsienio kalbos kalbiniais gebėjimais. Jauki popietė visus sušildė šv. Kalėdų laukimo dvasia. Kaip bevadintume gerąjį ir stebuklingą svečią, jis yra laukiamas visame pasaulyje. Juk iš savo maišo jis mums traukia ne tik dovanas ir saldumynus, bet ir dovanoja daug džiaugsmo, vilties ir meilės!

Renginio organizatorės: Dalia Varpučinskienė, Monika Gaurilčikienė
Renginio aprašą parengė: Dalia Varpučinskienė
2013-12-20

* * * * *

Gruodžio 13 – oji – Šviesos diena

 

Trumpos gruodžio dienos prieškalėdiniuose rūpesčiuose lėkte lekia. Ir saulutė, neaukštai pakilusi dangaus skliaute, greitai ritasi žemyn.
Tačiau ilgus advento vakarus nušviečia ne tik gruodžio danguje spindinčios žvaigždės, bet ir žvakių šviesa, kasmet uždegamų gruodžio 13 dieną, šv.Liucijos dieną mūsų progimnazijoje.

Nuo 13 d. vakarai nebeilgėja – saulė leidžiasi kokią savaitę vis tuo pačiu metu. Diena dar trumpėja iki saulėgrįžos, bet todėl, kad ryte saulelė vis „pramiega“ - pateka vėliau.
Gražus paprotys vakarojant yra užsidegti žvakutę – kas vakarą vis po vieną žvakutę daugiau. Pirmą vakarą vieną, antrą – dvi, trečią – tris, ir taip toliau. Kuo daugiau dega žvakių,  tuo arčiau Kalėdos. Po dvylikos dienų  ant Kalėdų stalo jų jau degs dvylika.

Gruodžio 13 dieną, mūsų progimnazijos pradinių klasių mokiniai sulaukė savo draugų – mažųjų sveikintojų su Šviesos diena. Vieni kitiems palinkėjome, kad kelią visuomet lydėtų šviesa ir netrūktų gerumo visų mūsų širdelėse.

Mokytojos Nijolė, Rosita, Alina, Aušra A.
2013-12-13

* * * * *

TARMIŲ POPIETĖ „SKAMBA GYVA TARMĖ“ JOVARO PROGIMNAZIJOJE

 

Gruodžio 13 d. mūsų mokyklos 8-ų klasių mokinių komanda dalyvavo Jovaro progimnazijoje organizuojamoje tarmių popietėje „Skamba gyva tarmė“, skirtoje Tarmių metams paminėti.
Mokyklai atstovavo 8 e kl. mokiniai: Akvilė Pliuskutė, Vladislavas Volkovas (mokyt. L. Tamulevičienė) ir 8 a kl. mokinės: Gabija Vaicekauskaitė, Faustina Urbanavičiūtė, Kornelija Tolvaišaitė (mokyt. R. Savickienė).
Mokiniai turėjo atlikti įvairių praktinių užduočių, susijusių su tarmėmis, žinoti jų esminius skirtumus, skaityti anekdotą ar juokingą situaciją tarmiškai ir atpažinti klausomo teksto tarmę. Mūsų mokyklos komanda pasirodė puikiai ir laimėjo I vietą. Džiaugiamės gražiu ir šauniu mokinių pasirodymu!

Laima Tamulevičienė ir Renalda Savickienė
2013-12-16

* * * * *

AKROSTICHŲ  „KALĖDINĖ ŠVIESA“ KONKURSAS-PARODA  

 

Jau tradiciškai gruodžio pradžioje Gegužių progimnazijoje organizuojamas 5-8 klasių mokinių akrostichų kūrimo konkursas. Šiemet jis vadinasi „Kalėdinė šviesa“. Juk išties greitai sulauksime gražiausios metų šventės – Kalėdų! Be to, gruodžio 13-oji – Šviesos diena, kai sulaukiame pargrįžtančios saulės.

Vaikų darbuose atsispindi ne tik svajonės, džiaugsmas laukiant dovanų, bet ir Kalėdų prasmė: gera nuotaika, kurią turi surasti kiekvienas savy, artimųjų meilė ir šiluma, dosnumas, gerumas...

Geriausi mokinių kūriniai nuo gruodžio 12 d. puikuojasi mokyklos stende, II aukšte. Pasigrožėkime jais ir pajuskime stebuklingo laukimo ir  kalėdinio tikėjimo dvasią. Lai kalėdinė šviesa nušviečia mums kelią...

Konkurso – parodos organizatorės: lietuvių k. mokytojos Laima Tamulevičienė ir Renalda Savickienė
2013-12-13

* * * * *

Nepaprasta kelionė į Latviją.

* * * * *
Gruodžio 3 dieną minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną, Šiaulių miesto Specialiojo ugdymo centre, vyko renginys, kuriame dalyvavo Šiaulių Gegužių progimnazijos jaunučių choras „Strazdanėlės“ ir Lėlių teatro vaikai.

 

„Gruodžio 3-oji – neįgaliųjų žmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai supažindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų žmonių problemomis ir kovoti už tai, kad tokiems žmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje...“ Šiais žodžiais renginį pradėjo Specialiojo ugdymo centro lietuvių kalbos mokytoja Dalia Petrauskienė.
Gegužių progimnazijos jaunučių choras „Strazdanėlės“ susirinkusiesiems dovanojo dainas, gerą nuotaiką ir šiltas akimirkas. Lėlių teatro vaikai stebino savo įspūdingo grožio lėlėmis ir dovanojo spektaklio „Ne tie trys paršiukai“ ištrauką. Mokytojos A. Marcinkienė ir R. Janulienė visiems linkėjo dosnesnių likimo ir Kalėdų senio dovanų.

Aprašymą pateikė jaunučių choro vadovė Raimonda Janulienė ir Lėlių teatro vadovė Alina Marcinkienė

* * * * *

„Misija Sibiras 2013“  progimnazijoje

 

2013 m. gruodžio 5d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuota integruota istorijos ir geografijos pamoka-susitikimas. Ši pamoka, tai tradiciniu tapęs susitikimas su „Misijos Sibiras“ dalyviais. Jis progimnazijoje organizuojamas jau ketvirtą kartą. Į susitikimą atvyko Ieva Matulevičiūtė, ekspedicijos „Misija Sibiras 2013“ dalyvė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) magistrė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių (LPKTS) Šiaulių skyriaus atstovai (pirmininkė Valerija Jokubauskienė).
Per „Misija Sibiras“ gyvavimo metus surengta 11 ekspedicijų, sutvarkyta 90 lietuviškų kapinių. Šiais metais 16 ekspedicijos dalyvių dvi savaites praleido Rusijos Federacijos Tiumenės srityje.
Mokiniai susidomėję išklausė Ievos Matulevičiūtės pasakojimą apie patirtus įspūdžius, atlikus darbus, susitikimus su Sibire tebegyvenančiais lietuviais. Ekspedicijos dalyvė atsakė į mokinių klausimus.
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Šiaulių skyriaus pirmininkę Valeriją Jokubauskienę džiugino Lietuvos jaunimo iniciatyva, kurios tikslas - atminti ir pagerbti. Pasidalinusi savo prisiminimais iš tremties, ji pasidžiaugė ir mūsų mokinių domėjimusi savo šalies istorija.
Mokiniai susitikimo dalyviams padėkojo plojimais ir atminimo dovanėlėmis.

Susitikimą organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Zalogienė, istorijos mokytoja Vitalija Misiutė, geografijos mokytoja Liucija Martinaitienė.
2013-12-10
* * * * *
„Geriausias ir pats gražiausias dalykas pasaulyje negali būti nei pamatytas, nei išgirstas. Jį
galima pajusti tik širdimi“   (Helen Keller)

 

2013  lapkričio 28 dieną Gegužių progimnazijoje vyko Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija „ Jaunieji literatai“. Konferencijoje dalyvavo 149 mokiniai iš 14 ugdymo įstaigų, kuriuos paruošė 40 pedagogų. Mokiniai skaitė savo sukurtus eilėraščius, pasakas, istorijas apie savo svejones. Mokinių kūryboje atsispindėjo istorinis S.Dariaus ir S.Girėno skrydis per Atlantą. Konferencijos metu mokiniai įgijo naujos patirties, teigiamų emocijų, naujų draugų. Konferencijos koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė. Organizavo pradinių klasių mokytojos: L.Adamonienė, V.Dulskienė, A.Didžgalvienė, E.Montvilienė, I.Vinickienė.

* * * * *
Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė

 

Š.m. lapkričio 25 - 29 dienomis Šiaulių Gegužių progimnazijoje buvo vykdomas tradicinis projektas „Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė“.
Gegužių progimnazijos mokiniai išsiskiria kūrybiškumu, meniniais gebėjimais, kuriuos noriai atskleidė ir matematikos, dailės ir informacinių technologijų pamokose. Projektas prasidėjo 8 klasių mokinių darbų parodos „Simetrija matematikoje ir dailėje“ atidarymu. Pirmadienį ir antradienį vyko
5-8 klasių netradicinės matematikos pamokos. Mokiniams labai patiko netradicinė veikla –„Domino“ dėliojimas, slaptažodžio ieškojimas, atliekant matematines užduotis, matematinės pasakos, eilėraščių kūrimas, galvosūkių, kryžiažodžių sprendimas. Trečiadienį ir ketvirtadienį mokiniai varžėsi gamtos ir tiksliųjų mokslų viktorinose. Vyko 5, 6, 7 ir 8 klasių „protų kovos“.
Tą savaitę bendradarbiavome su mūsų kaimynais – Lieporių pradinės mokyklos ir Lieporių gimnazijos bendruomenėmis. Antradienį 8 klasių mokiniai svečiavosi Lieporių gimnazijoje ir dalyvavo matematikos savaitės renginyje. Penktadienį sulaukėme svečių iš Lieporių pradinės mokyklos. Ketvirtokai su mokytojomis dalyvavo atvirose informacinių technologijų, matematikos ir gamtos pamokose.
Taikant aktyviuosius mokymosi būdus, žaidybinius elementus skatinome mokinius domėtis tiksliaisiais ir gamtos mokslais.
Renginį organizavo Šiaulių Gegužių progimnazijos Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė.

Informaciją paruošė matematikos mokytoja Evelina Brikienė, fizikos ir matematikos mokytoja Vilma Krankalienė

* * * * *
Gegužių progimnazijos folkloro ansamblis "Gasužis" Lietuvos dainų šventės apžiūroje

 

2013 m. lapkričio 30 d. vyko Šiaulių miesto folkloro ansamblių apžiūra į Lietuvos dainų šventę "Čia mūsų namai", kur dalyvavo ir Gegužių progimnazijos folkloro ansamblis "Gasužis". Ansamblis pristatė programą "Pakukuok, gegute". Vaikai pasirodė šauniai.

Rosita Kalinienė

* * * * *
ŠIAULIŲ APSKRITIES MOKSLEIVIŲ  KONFERENCIJA  - AŠ,  MOKYKLA IR  SĖKMĖ

 

Etikos klubo ETHOS  nariai jau trečius metus paruošia ir pristato pranešimus Šiaulių apskrities moksleivių konferencijoje „Aš, mokykla ir sėkmė“. Šiais metais klubietės  Emilija Globytė ir Klaudija Bružaitė (7d klasės mokinės ), konferencijoje skaitė pranešimą „Ar tai  padarys mane laimingu“?. Šis pranešimas ruoštas remiantis Dalai Lamos vizito Lietuvoje akimirkomis ir jo knyga „Menas būti laimingu“. Konferencijos suteikia  mokiniams  galimybes tobulinti savo scenos ir iškalbos meną, gebėti ruošti pranešimus, pažadina norą tobulėti.
Kelios įkvepiančios Dalai Lamos mintys:
„Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris pats toks jaučiasi...“.
„Laimės paslaptis yra daryti ne vien tai, kas patinka, o tai, ką darai – daryti su meile“.

Rėkyvos progimnazijoje, kuri pripažinta Žaliausia mokykla Lietuvoje, akį džiugino lapkričio paskutinę dieną žydinčios rožės, rūke paskendęs ežeras, nuoširdus priėmimas, po konferencijos vykę improvizuoti šokiai, kurie priminė, kad čia pavasarį mūsų laukia „Naktigonė“ (visą naktį vykstantis renginys).

Ilona Zazienė, ETHOS klubo vadovė, etikos mokytoja
2013-12-02
* * * * *

Graži tradicija tęsiama

 

Jau šeštus metus šiauliečius džiugina mūsų mokyklos organizuojamos miesto bendrojo lavinimo mokyklų  mokinių piešinių parodos, kurios tradiciškai, kiekvieną rudenį  vyksta  Šiaulių miesto Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Šį lapkritį tradicija buvo tęsiama. Visą lapkričio mėnesį  Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko mokinių piešinių paroda „Mano miestas rudenį“ skirta  Šiaulių miesto 777-osioms metinėms pažymėti.
Visi parodos  „Mano miestas rudenį“ dalyviai buvo apdovanoti padėkomis.

Parodą „Mano miestas rudenį“  organizavo: Gegužių progimnazijos specialioji pedagogė A. Vedeckienė, logopedė R. Jusienė, dailės mokytoja V. Žabarauskaitė
2013-11-22

* * * * *
Poezijos ir muzikos popietė „Einu į pasaulį gyvent ir mylėt“

 

Kiekvienais metais Lieporių gimnazija organizuoja  jau tradiciniu tapusį renginį – Poezijos ir muzikos popietę, į kurią kviečiami dalyvauti  Gegužių, „Rasos“, „Sandoros“, Zoknių ir Gytarių progimnazijų moksleiviai. Šiemet renginys įvyko lapkričio 27 d. ir buvo skirtas paminėti poeto Vinco Mykolaičio-Putino 120-ąsias gimimo metines. Šventėje dalyvavo ir mūsų  progimnazijos mokiniai iš 8 e klasės: Monika Mickutė, Emilija Aina Bložytė ir Vladislavas Volkovas. Šie mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos Laimos Tamulevičienės, atliko poetinę-muzikinę kompoziciją. Džiaugiamės gražiu vaikų pasirodymu!

Informaciją parengė lietuvių k. mokytoja Laima Tamulevičienė
2013-11-28

* * * * *
STEPONAS DARIUS IR STASYS GIRĖNAS VISADA IŠLIKS MŪSŲ ATMINTY!

 

8D ir 7D klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja Aida Čilinskiene dalyvavo projekte „Orlaivių pilotai“ bei parengė stendą, skirtą 80-osioms Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio metinėms.
Stende 8D kl. mokinės Ieva Bagamulskytė, Justė Bartašiūtė, Gabrielė Butėnaitė, Erika Danilovaitė, Greta Kaupaitė, Gustė Kripaitytė bei Aistė Mačiulytė pateikė daug įdomių faktų apie mūsų didžiavyrius. 7D kl. mokinė Irma Sidabraitė išvertė S.Dariaus ir S. Girėno laišką Lietuvos jaunimui į anglų kalbą.
Tegul S.Dariaus ir S.Girėno žygdarbis kiekvieną iš mūsų įkvepia gyvenimo skrydžiams!

Aprašymą parengė anglų k. mokytoja Aida Čilinskienė
2013-11-25
* * * * *
Graži tradicija tęsiama.

 

Jau šeštus metus šiauliečius džiugina mūsų mokyklos organizuojamos miesto bendrojo lavinimo mokyklų  mokinių piešinių parodos, kurios tradiciškai, kiekvieną rudenį  vyksta  Šiaulių miesto Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
Šį lapkritį tradicija buvo tęsiama. Visą lapkričio mėnesį  Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyko mokinių piešinių paroda“ Mano miestas rudenį“ skirta  Šiaulių miesto 777-osioms metinėms pažymėti.
Visi parodos  „Mano miestas rudenį“ dalyviai buvo apdovanoti padėkomis.
Parodą „Mano miestas rudenį“ organizavo: Gegužių progimnazijos specialioji pedagogė A. Vedeckienė, logopedė R. Jusienė, dailės mokytoja V. Žabarauskaitė
2013-11-21

* * * * *
Pradinukų dalyvavimas projekte ,,Sportuoju aš ir mano šeima“

Rudenį pradinukai aktyviai rūpinasi savo sveikata. Tad tradicinio projekto metu ,,Sportuoju aš ir mano šeima“ energingai leido laiką sporto salėje bei gamtoje.
Projekto organizatorės Edita Montvilienė, Asta Labanauskienė ir Giedrė Steponavičienė
2013-11-20

* * * * *
KAZIUI BINKIUI  120 METŲ

 

2013 m. lapkričio mėnesį minime lietuvių rašytojo Kazio Binkio 120-ąsias gimimo metines. Kazys Binkis buvo avangardistinės „Keturių vėjų“ grupės iniciatorius ir vadovas,  dirbo žurnalistu, redagavo įvairius leidinius. Parašė poezijos rinkinius: „Eilėraščiai“, „100 pavasarių“, humoristines ir satyrines poemas: „Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos“, „Ir t.t.“, kūrinius vaikams: „Atsiskyrėlis Antanėlis“, „Dirbk ir baiki“, „Jonas pas čigonus“, „Kiškių sukilimas“, „Kęstutis pas Gediminą“, pjeses: „Atžalynas“, „Generalinė repeticija“. Išvertė A. Puškino, I. Krylovo, M. Gorkio kūrinių.
Metinių proga mūsų mokykloje, antrame aukšte,   išleistas stendas,  supažindinantis su Kazio Binkio asmenybe, gyvenimu ir kūryba. Čia mokiniai gali rasti daug įdomių faktų ir nuotraukų apie rašytoją, jo parašytas knygas vaikams.
Stendą parengė ir informaciją pateikė lietuvių k. vyresnioji mokytoja Laima Tamulevičienė
2013-11-19

* * * * *
Tolerancijos dienai „Tolerancijos žiedas"

 

2013 m. lapkričio 13 d.
Kiekvienais mokslo metais minime Tolerancijos dieną - 11.16. Šiais mokslo metais jau lapkričio 13 d. 1-8 klasių mokiniai rinkosi III aukšte su savo pasigamintais „Tolerancijos žiedlapiais". Jau lapkričio 6 dieną jie per klasių valandėles diskutavo kas yra tolerancija, kokia jos svarba mūsų gyvenime ir kaip svarbu būti tolerantiškam. Todėl visi kartu rinkomės ir kūrėme iš mokinių žiedlapiuose surašytų tolerancijai skirtų žodžių bendrą mokyklos mokinių "Tolerancijos žiedą".
Ačiū visiems klasių auklėtojams, tikybos mokytojai E. Ramoškienei, etikos mokytojai I. Zazienei, socialinei pedagogei A. Apšegaitei, dailės ir technologijų mokytojai N. Bartkevičienei, Mokinių aktyvo narėms - Eglei, Austėjai, Erikai, Miglei, Augminai, Agnei už gražų Tolerancijos dienos minėjimo organizavimą mokykloje.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Tamašauskienė

* * * * *

LĖLIŲ TEATRAS pakvietė darželinukus į spektaklį

Kai vėjai nuo medžių nupurtė paskutinius rudenėlio nudažytus lapus, kai lietutis papylė balutes, kai saulutė vis rečiau spindulėlį pasiunčia, kai prispausta vaiko nosytė prie lango stiklo šąla – taip norisi spalvų, muzikos, šypsenų, geros nuotaikos...
Tad 2013 m. lapkričio 8 d. Gegužių progimnazijos LĖLIŲ TEATRAS pakvietė lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Voveraitė“, „Kūlverstukas“, „Pasaka“ ir Logopedinio l/d auklėtinius ir jų auklėtojas į spalvingą muzikinį lėlių teatro spektaklį „Ne tie trys paršiukai“.
Vaikai susižavėję klausėsi dainelių ir stebėjo trijų mielų paršiukų ir visai nebaisaus vilko nuotykius scenoje.
Po spektaklio visi darželinukai mielai spaudė pasakos veikėjams rankas, glostė, glaudėsi prie jų, laukė, kol auklėtojos nufotografuos.
O LĖLIŲ TEATRO mažieji aktoriai ir vadovės, mokytojos Raimonda ir Alina pakvietė mažuosius draugus vėl apsilankyti mūsų mokykloje, tik jau kitais metais.

 

* * * * *

Kristijono Donelaičio kalba mokinių lūpomis...

2013 m. lapkričio 6 d. Šiaulių Gegužių progimnazijos Informacinis centras, pradinių klasių mokytojos ir mokiniai progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ pristatė kūrybinių darbų parodą pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai“, skirtą poeto 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Šioje parodoje dalyvavo ir kitų miestų bei rajonų moksleiviai.
Parodos pristatymą pradėjo folkloro ansamblis „Gasužis“ mitologine daina „Eina saulelė aplink dangų“. Mokyklos direktorė Silvija Baranauskienė pasidžiaugė mažųjų mokinukų gebėjimas, atskleidžiant K. Donelaičio asmenybę mene. Pristatyme dalyvavo Humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, emeritas Šiaulių miesto garbės pilietis Bronius Prėskienis. Svečias džiaugėsi, kad mokykloje nepamirštamas lietuvių literatūros pradininkas — K. Donelaitis. Šiltų žodžių išgirdome ir iš vaikų bibliotekos „Šaltinėlis“ vedėjos Ritos Božienės.

Respublikinėje parodoje dalyvavo Šiaulių Gegužių ir Medelyno progimnazijos, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Šiaulių rajono Naisių ir Voveriškių pagrindinės mokyklos, Šilutės Žibų pradinė mokykla, Kauno miesto
 “Atžalyno” vidurinė mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centro technologijų skyrius, Kudirkos Naumiesčio V.Kudirkos muziejus.
Paruoštose skaidrėse atsispindėjo K. Donelaičio gyvenimas ir kūryba. Pabaigoje Gegužių progimnazijos lėlių šešėlių teatras vaidino miniatiūrą pagal K. Donelaičio pasakėčią „Lapės ir gandro čėsnis“.

Organizatorės: Informacinio centro darbuotojos G. Plekavičienė, N. Rafael ir pradinių klasių mokytojos A.Adomaitienė, A. Marcinkienė, V. Dulskienė, R. Kalinienė

* * * * *
Pradinių klasių mokinių „Gudručio“ viktorina „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą?“

2013-10-24 mokykloje viešėjo antrų klasių mokiniai iš Šiaulių Lieporių pradinės mokyklos. Mokiniai buvo pakviesti į „Gudručio“ viktoriną „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą?“, kur varžėsi su mūsų mokyklos antrokais.
Buvo sudarytos 5 gudručių komandos. Viktorinos pradžioje kiekviena komanda prisistatė ( dainavo, deklamavo, trumpai papasakojo apie save ). Vėliau  atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą. Po to atliko  praktinę užduotį  – ieškojo knygose informacijos  apie žymius Lietuvos žmones.  Gudručiai atliko ir kūrybinę užduotį. Kiekvienai komandai buvo duota raidė, o vaikai turėjo sugalvoti ta raide prasidedančius žodžius:  Lietuvos miesto pavadinimą, lietuviškus mergaitės ir berniuko vardus, lietuviškos daržovės pavadinimą.  Baigiantis viktorinai, vaikai piešė savo dovaną Lietuvai – saulę, gėles, drugelius, širdeles, medžius, paukščius...
Visi Lieporių pradinės mokyklos ir Gegužių progimnazijos gudručiai noriai ir aktyviai dalyvavo viktorinoje. Vaikai daugiau sužinojo apie Lietuvą, mokėsi gražiai  bendrauti ir bendradarbiauti.
Renginį organizavo pradinių klasių mokytojos A. Didžgalvienė, I. Vinickienė, E. Montvilienė, R. Kalinienė.

* * * * *

2013 m. spalio 25 d. mokykloje organizuotos 5 klasių mokinių krikštynos

Šiemet penktokai ir jų auklėtojai buvo pakviesti į „Gegužių piratų seklumą“ – aktų salę. Kad patekti į seklumą teko ištverti išbandymus: iš klasių surištiems virvėmis eiti žąsele, prie salės durų reikėjo suvalgyti po gabalėlį česnako. Ir viskas prasidėjo... mankšta, išradingi ir šmaikštūs klausimai, muzikinių gabumų patikrinimas, namų darbai ir t.t. Na o galiausiai priesaika, patvirtinta 5 klasių auklėtojų parašu ir pirštų antspaudu.
Šeštokai stengėsi, kad krikštynos būtų įsimintinos, smagios ir, kad visi penktokai visiems laikams pasijustų tikrais Gegužių progimnazijos nariais – mokiniais.
6 klasių mokiniai, jų auklėtojos A.Mockienė, V.Žegunienė ir R.Janulienė
2013 – 10 – 25

* * * * *
2013 m. spalio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko  bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių protų mūšis „Sveikatos gūsis“.


Viktorinos uždaviniai:
Skatinti domėtis sveika gyvensena.
Skatinti mokinių saviraišką.
Viktorinos etapai:
20 klausimų sveikos gyvensenos temomis (15 klausimų su pasirinktais variantais ir 5 atviri klausimai).
Praktinė užduotis –  kryžiažodis.
Kūrybinė užduotis komandai, iš pateiktų žodžių sukurti ketureilį.
Sveikiname gerai pasirodžiusias 8e kl. mokines:
Elijošiūtė Gabija, Elijošiūtė Marija, Mickutė Monika, Nutautaitė Kamilė, Puščiūtė Emilija

Mokinės buvo apdovanotos diplomais bei viktorinos prizais.
Visuomenės svaikatos priežiūros specialistė I. Ramanauskienė
Biologijos mokytoja D. Urbonavičienė

* * * * *
STT atstovės paskaita antikorupcine tema

Spalio 23 d. Gegužių progimnazijoje, STT specialistė R.Šiukšnienė skaitė paskaitą  8- ų klasių mokiniams antikorupcine tema. Jos metu buvo nagrinėjami tokie klausimai kaip korupcijos reiškinio problema ir būdai jai pasipriešinti. Plačiau...

* * * * *

6 klasių mokiniai miesto renginyje „Trick or Treat


2013 m. spalio 23 d. Romuvos progimnazijoje vyko miesto renginys „Trick or Treat“ artėjančiai Helovyno šventei paminėti, kuri labiau švenčiama užsienio šalyse. Į mokyklą sugūžėjo 4 mokinių komandos iš Rasos, Gytarių, Dainų progimnazijų. Šį renginį aplankė ir mūsų mokyklos 6 kl. mokiniai. Mokiniai demonstravo originaliausius ir tikroviškiausius kostiumus, tad renginyje buvo galima sutikti ir vampyrą, raganą ar net Frankenšteiną. Mokiniai užduotis atliko anglų kalba. Jie turėjo puikią progą prisiminti užsienio šalyse švenčiamo Helovyno tradicijas, pokštus bei linksmybes. Renginio dalyviai vaidino, dainavo, sprendė galvosūkius, dalyvavo viktorinoje. Originaliausių kostiumų savininkais buvo pripažinti Dainų progimnazijos mokiniai. Kitos komandos taip pat nebuvo pamirštos, dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis bei padėkomis.
Informaciją parengė anglų k. mokytoja J. Pocienė
2013-10-24

* * * * *

Edukacinė pamoka „Kalba viena – tarmių daug“

Gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, todėl 2013-uosius metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tarmių metais. Šiuo nutarimu siekiama skatinti tarmių vartojimą, puoselėjimą.
Tarmės yra gyvos tol, kol jomis žmonės bendrauja. Su tokia mintimi spalio 17 d. Vaikų literatūros skyriuje (Gvazdikų takas 8, Šiauliai) buvo organizuota edukacinė pamoka „Kalba viena – tarmių daug“ (renginio organizatorė - Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rima Matulevičiūtė). Pamokos dalyviai - Gegužių progimnazijos 5b klasės mokiniai ir jų lietuvių kalbos mokytoja Daiva Šimkuvienė.
Pirmiausia vaikai įdėmiai išklausė bibliotekos vedėjos pasakojimo apie lietuvių kalbos tarmes, susipažino su jų ypatumais. Po to itin gyvai ir jaukiai bendravo su pietų žemaičių tarme šnekančia viešnia, kilusia nuo Šilalės, - Birute Pocevičiene, Šiaulių Žemaičių kultūros draugijos nare. Ji penktokams papasakojo apie žemaičių patarmes, papročius, būdą, parodė vaizdinės medžiagos – nuotraukų, iliustracijų. Išsiaiškinta, kur baigiasi Žemaitija ir kur prasideda Aukštaitija, sužinota,  kad šiauliškiai gyvena „ant rubežiaus“. Gražiai žemaičių tarme nuskambėjo pačios ponios Birutės sukurtos eilės apie gimtuosius namus ir tikrąsias vertybes.
Penktokus ypač sudomino viešnios vaikystės prisiminimai. Pralinksmino šmaikšti žemaitiškai atliekama daina, kurią traukė visi susirinkusieji į pamoką. O žaidimai, noriai žaisti anų laikų vaikų, pasirodo, yra įdomūs ir mūsų mokiniams.
Po smagių žaidimų buvo įdėmiai apžiūrėti žemaičių kalendoriai, knygos, pinigai, pasas.
Pamoka prabėgo greitai. Penktokai iš jos ėjo dalindamiesi gerais įspūdžiais ir suvokimu, kad tarmės yra mūsų kultūros turtas, be jų Lietuva prarastų savo išskirtinumą margame pasaulyje.

Informaciją paruošė lietuvių k. mokytoja D. Šimkuvienė
2013-10-17
* * * * *
Mokiniai plenere

Kiekvienų metų rudenį geriausiems aštuntos klasės mokiniams, besimokantiems pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą, organizuojamas pleneras išvykoje. Mokiniai turi gailmybę susipažinti su kūryba gamtoje, aplankyti žymias Šiaulių apskrities bei kaimynines vietoves.

 

2013-10-10 aštuntos klasės mokiniai, vadovaujami dailės mokytojų vyko į kūrybinį plenerą į Žemaitijos sostinę - Telšius. Mokiniai aplankė Dailės akademiją, susipažino su Telšių miestu, atliko mokytojų numatytas užduotis. Mokinių sukurtų miniatiūrų paroda bus surengta Gegužių progimnazijos ,,Meno sodo" alėjoje.

Plenerą organizavo dailės mokytoja Dana Kulikauskienė.


* * * * *

2013-10-11 mokykloje viešėjo muzikantas Rodrigo Viterbo iš Portugalijos, kuris mokiniams pristatė Australijos aborigenų instrumentą didgeridoo. Atlikėjas ne tik pagrojo, bet ir papasakojo apie instrumentą bei apie jo gamybos galimybes iš įvairių medžiagų - medžio, plastiko ir net popieriaus.
Renginį organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stakvilevičienė
Rodrigo Viterbo savo bloge šiltai atsiliepė apie vizitą Gegužių progimnazijoje, susitikmą su mokiniais, mokytojais http://blog.didgetc.com/2013/10/didgeridoo-em-siauliai-litunania.html


* * * * *
Neįprasta pamoka kino teatre su „Ekskursante“

Veik šimtas Šiaulių Gegužių progimnazijos septintokų su mokytojais sugužėjo spalio 9 d. į neįprastą pamoką kino teatre — stebėti kino filmo „Ekskursantė“.
Pamoka nepaliko abejingų. Ji leido prisiliesti prie tragiškų Lietuvos istorijos puslapių, kuriuose gyveno ne tik skausmas, bet ir žmogiškumas, atjauta, pasitikėjimas – šviesa.
Iš viso per 1940 – 1953 m. iš Lietuvos į tremtį ir GULAG‘o lagerius buvo išvežta daugiau nei 280 000  žmonių.
Apie mergaitės tremtinės – „Ekskursantės“ ir jos likimo draugų gyvenimus buvo aptarta per klasės valandėles ir istorijos pamokas.

Istorijos mokytojas S. Staponkus
* * * * *
Simonui Daukantui 220 metų

2013 m. spalio mėnesį minime Simono Daukanto,  žymiausio XIX a. tautinės lietuvių kultūros ideologo, istoriko, rašiusio lietuviškai Lietuvos istorijos veikalus, folkloristo, kalbininko, vertėjo,  220-ąsias gimimo metines. Šio žymaus žmogaus darbus ir asmenybės unikalumą geriausiai apibūdina ant jo paminklo akmens iškalti  žodžiai: „Simonas Daukantas, tai tas mokytas vyras, kuris lietuvių tautos praeičiai aikštėn kelti, jų kalbai lietuvinti, jų tautinės dvasios ugnelei kurstyti ir didingai ateičiai siekti sunkiuoju caro jungo metu žemaitiškai prirašė daugybę knygų, per visą amžių švietė, kėlė savo tautą.“

Metinių proga mūsų mokykloje  išleistas stendas,  supažindinantis su Simono Daukanto asmenybe, gyvenimu ir kūryba, kviečiantis apsilankyti Papilėje, raginantis perskaityti Ryčio Daukanto knygą „Simonas Daukantas – vargo pelė“, kurioje mokiniai gali rasti daug įdomių faktų apie Simono Daukanto vaikystę, jo garsiąją kelionę į Vilnių, darbą slaptuosiuose archyvuose.

Stendą parengė vyresnioji lietuvių k. mokytoja R. Savickienė

* * * * *

VIKTORINA „GYVŪNAI ŠALIA MŪSŲ“


Šiaulių Gegužių progimnazijoje 2013 m. spalio 8 dieną vyko tradicinė miesto 5 klasių mokinių viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“, skirta paminėti pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 4-toji yra ir šv. Pranciškaus Asyžiečio (gyvūnų globėjo) diena. Pasaulis žino Pranciškų Asyžietį kaip poetą, visuomenės veikėją, gamtos mylėtoją. Mintis paminėti šią dieną gimė 1931 metais Florencijoje, tarptautinėje konferencijoje, skirtoje gyvūnų globai. Nuo 2000 metų ši diena minima ir Lietuvoje. Šia diena siekama priminti, kad tarp mūsų gyvenantiems gyvūnams reikalingas dėmesys ir globa.

Viktorinos metu varžėsi komandos iš Šiaulių „Juventos“, Gytarių, Rėkyvos, Dainų ir Gegužių progimnazijų. Penktokai turėjo atsakyti į klausimus. Klausimai buvo suskirstyti pagal temas:
„Mįslės“, „Animacija ir filmai“, „Gyvūnai ir matematika“, „Gyvūnai“, „Įvairūs klausimai“. Lengviausiai penktokams sekėsi atspėti filmų pavadinimus ir veikėjus, o sunkiausi buvo matematiniai klausimai. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi „Juventos“ progimnazijos ir Gegužių progimnazijos penktokams.

Renginį vedė 8d klasės mokinės Eglė Poškevičiūtė ir Erika Danilovaitė. Viktorinos dalyviams dainavo Gegužių progimnazijos 6 klasių mergaičių ansamblis (mokytoja Auksė Mockienė), kanklėmis grojo 8d klasės mokinė Erika Danilovaitė.

Renginio metu priminta, augintiniais bei kitais gyvūnais reikia rūpintis ne tik jiems skirtą dieną, bet ir visus metus.
Viktoriną organizavo Gegužių progimnazijos gamtos mokytojos Dalia Urbonavičienė, Vilma Krankalienė.

Informaciją paruošė
Dalia Urbonavičienė ir Vilma Krankalienė
* * * * *
Edukacinis užsiėmimas „Butaforo dirbtuvėlės“

2013 m spalio 3 dieną 4a klasės mokiniai vyko į Šiaulių dramos teatrą ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime "Butaforo dirbtuvėlės". Ketvirtokai susipažino su teatro istorija, turėjo galimybę apsilankyti aktorių pasiruošimo ir repeticijų erdvėse.Sužinojo, kaip gaminamos spektaklių dekoracijos, personažų kaukės, susipažino su įvairių profesijų teatro darbuotojais.Smagu, o kartu ir įdomu buvo patiems kurti scenarijų ir vaidinti tikroje teatro scenoje. "Butaforo dirbtuvėlėse" vaikai patys gamino spektaklio dekoraciją - obuolį. Ši išvyka mokiniams paliko nepaprastai didelį įspūdį.

Informaciją pateikė mokytoja Laimutė Adamonienė
* * * * *
Ketvirtokų dalyvavimas edukaciniame užsiėmime „Erdvėlaivis – Žemė“

Šių metų rugsėjo 13 dieną 4a klasės mokiniai dalyvavo Mokslo festivalio surengtame edukaciniame užsiėmime "Erdvėlaivis - Žemė", kuris vyko Šiaulių universiteto  edukologijos fakultete.Vaikai susipažino su Šiaulių universitetu, lankėsi gamtos muziejuje, kur juos pasitiko ir papasakojo apie gyvūnijos įvairovę ilgametis universiteto dėstytojas, Šiaulių miesto garbės pilietis Stasys Gliaudys.Mokiniai dalyvavo kuriant svajonių ervėlaivį, atliko sportines užduotis, kūrė pasisveikinimo su kitų planetų gyventojais šokį, gamino jiems suvenyrus. Šis užsiėmimas ketvirtokus labai sudomino, o jiems keliauti padėjo klasės mokytoja Laimutė |Adamonienė.

Informaciją pateikė Laimutė Adamonienė
* * * * *
Popietė - viktorina „The European Day of Languages"

2013 m. rugsėjo 26 d. 12 val. Gegužių progimnazijoje buvo paminėta tarptautinė Europos kalbų diena, kuri švenčiama visoje Europoje. Mokykloje buvo surengta 6-7 klasių mokinių popietė-viktorina anglų kalba. Renginio metu siekta padidinti mokinių motyvaciją mokytis kitų užsienio kalbų, pagilinti klausymo, rašymo įgūdžius. Taip pat mokiniai turėjo puikią progą pagerinti savo anglų kalbos žinias, susipažinti su kitų šalių kultūromis, prisiminti vertimo, gramatikos ypatybes. Viktoriną sudarė penkios komandos. Kiekvienai komandai buvo pateikti 3 turai klausimų susijusių su kalbomis. Mokiniai stengėsi į klausimus atsakyti teisingai naudodamiesi žodynais, išmaniosiomis technologijomis. Apibendrinus viktorinos rezultatus, pirmąją ir antrąją vietas iškovojo 7d, trečiąją – 7a klasių mokiniai. Laimėtojams buvo įteiktos padėkos bei sąžiningai uždirbti dešimtukai!
Renginio pabaigoje dalyvavusieji vaišinosi saldainiais, klausėsi užsienio šalių muzikos bei dėkojo už įdomią viktoriną.

Renginio organizatorės J. Pocienė ir R. Kancerienė
* * * * *
Muzikinių talentų festivalis „Muzikos sparnais" Senjorų ir Muzikos dienai paminėti

 2013 m. rugsėjo 27d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje klegėjo miesto mokyklų mokinių balsai, o mokyklos alėjose galėjai išvysti vaikštančius senjorus.
Mokykloje jau 9 kartą organizuotas muzikinių talentų festivalis, kurio idėjos autorė ir organizatorė muzikos mokytoja Rita Tamašauskienė. Šis renginys pritraukia jaunuosius atlikėjus – solistus, instrumentalistus, duetu dainuojančius ir grojančius jaunuosius muzikantus. 5 kartą šis festivalis organizuojamas miesto mokyklų mokiniams ir jau 3 kartą jis skiriamas Muzikos ir Senjorų dienai.
Šiais metais sulaukėme atlikėjų iš Šiaulių miesto „Saulės“ pradinės, Dainų, „Juventos“, Gegužių progimnazijų, Didždvario ir S. Šalkauskio gimnazijų, berniukų dainavimo mokyklos „Dagilėlis“. Koncertą pradėjo Šiaulių miesto senjorų ansamblis „Šviesa“, vad. R. Daukantaitė. Taip pat buvo svečių ir iš Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos, tai muzikos mokytojos A. Meškauskienės solistės.
Buvo išrinktos trys nominacijos. Nominaciją „Už profesionalumą“ pelnė „Dagilėlio dainavimo mokyklos akordeonistas Danas Buivydas, mok. L. Onaitis, nominaciją „Už kūrybiškumą“ pelnė Gegužių progimnazijos solistė Gabija Marija Poškaitė, mok. R. Tamašauskienė ir nominaciją „Talentų talentas“ pelnė Dainų progimnazijos fleita grojęs mokinys Tautvydas Balčiūnas, mok. V. Padgureckienė.
Dėkojame visiems dalyvavusiems, lauksime jūsų kituose koncertuose.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Tamašauskienė
* * * * *
Gegužių progimnazijos mokiniai - parodos - konkurso laureatai


2013 rugsėjo 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Aido“ vaikų filiale vyko mokinių kūrybinių darbų parodos- konkurso ,,Mano svajonių miestas- Šiauliai“ pristatymas, laureatų apdovanojimas.
Konkuse dalyvavo 1 c klasės mokinukai (mokytoja Edita Montvilienė). Šios klasės mokinės Eva Martinkutė ir Arvilė Šniolytė tapo konkurso laureatėmis.
* * * * *
Šiaulių Gegužių progimnazija sveikina gimtąjį miestą 777-ojo gimtadienio proga.
2013-09-16

* * * * *
Rudenėlis jau matuojasi spalvotą rūbą...


O dar visai neseniai subėgę į klases mokinukai atnešė VASARĄ savo nuotraukose. Visi grožėjomės jos akimirkomis, klausėmės netikėčiausių istorijų ir nutikimų, keliavome laivais, laiveliais, žvejojome, laižėme ledus, karstėmės po medžius, lankėme pilis, muziejus, parkus, svečiavomės pas senelius, žaidėme kieme, valgėme braškes sode, pliuškenomės šiltame ežere ir maudėmės vėsioje jūroje, statėme smėlio pilis, kūrėme laužus...
Visas VASAROS akimirkas Gegužių progimnazijos 1-4 klasių mokytojos kartu su mokiniais sudėjo į traukinuką, kuris jau pasiruošęs kelionei.
Vasarėle, lik sveika.
Rudenėli, labas!
Jei paskubėsite, dar suspėsite apžiūrėti nuotraukų parodą pradinių klasių korpuse.

Parodos organizatorės pradinių klasių mokytojos Nijolė ir Alina
2013-09-23
* * * * *
Gegužių progimnazijos pirmokėliai aktyviai įsitraukė į akciją ,,Diena be automobilio“.

 Mokyklos sveikatos priežiūros specialistės Irminos Ramanauskienės ir mokytojos Editos Montvilienės paskatinti 1c klasės mokinukai, norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai, prie automobilių rišo balionėlius, ragino dalindami žaismingus lankstinukus-automobiliukus bent rugsėjo 22-ąją eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar pasinaudoti viešuoju transportu...
Mažieji skatino mažinti triukšmą ir oro taršą Šiauliuose.

Edita Montvilienė ir Irmina Ramanauskienė
2013-09-23
* * * * *


2013-09-22 Bėgimo varžybos „Saulės mūšis 2013“

Šiaulių Gegužių progimnazijos 5—8 klasių berniukai (mokytojai G.Steponavičienė ir A.Kačerauskas) 2013-09-22 dalyvavo tradicinėse bėgimo varžybose ,,SAULĖS MŪŠIS-2013 “.
Dalyviai: Justas Pikelis-5a,Gilbertas Elmonas-5a, Lukas Petrovas-6a, Paulius Zaranka-7a, Pijus Krikštanavičius-7a, Erikas Akstinas-8b, Vladislavas Volkovas-8e.
Sveikiname 5a klasės mokinį Gilbertą Elmoną, iškovojusį II-vietą (mokytoja  G.Steponavičienė)

Kūno kultūros mokytoja G.Steponavičienė ir A.Kačerauskas
2013-09-22
* * * * *


2013-09-16 Šventinė mankšta ,,Būk sveikas, Saulės mieste“

Šiaulių miesto jubiliejų – 777 metus – jaunieji šiauliečiai pasitiko rytine mankšta. Jų tarpe buvo ir Gegužių progimnazijos ETHOS klubo nariai (vadovė I.Zazienė) kartu su 5b klase (aukl. I.Kačinskienė).
Skambant M.Mikutavičiaus dainai ,,Pasveikinkim vieni kitus“ – miesto skvere prieš savivaldybę keli šimtai mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų auklėtinių atliko smagius pratimus. Apie mankštos naudą dažnas yra girdėjęs, matęs, bet praktiškai ne visiems ryte pavyksta ją atlikti. O gal tai taps kasdieniniu įpročiu ir  bus žingsnis – sveikesnio pasirinkimo link...Sėkmės!

I.Zazienė, etikos mokytoja, klubo ETHOS vadovė
2013-09-17
* * * * *


Mokinių dalyvavimas miesto mokinių bėgimo varžybose ,,GIMTADIENIO MYLIA-77“

Šiaulių Gegužių progimnazijos 7klasių berniukai (mokytojai G.Steponavičienė ir K.Ignotas) 2013-09-16 dalyvavo miesto mokinių bėgimo varžybose ,,GIMTADIENIO MYLIA-77“. Dalyviai: Paulius Zaranka-7a, Pijus Krikštanavičius-7a, Jaunius Stakaitis-7d, Vilius Vainorius-7d kl.

Kūno kultūros mokytoja G.Steponavičienė ir K.Ignotas
2013-09-16

* * * * *

2013-09-16 Penktokų žygis dviračiais po Šiaulių miesto apylinkes

Nors 2013 m. rugsėjo 16 dienos rudenėjantį dangų buvo aptraukę lietaus debesys ir gamta grūmojo lietumi, 5a klasės mokinių (auklėtoja Asta Labanauskienė), 4 vaikų mamų šios gamtos išdaigos nesustabdė nuo žygio dviračiais ir pėsčiomis po Šiaulių miesto apylinkes.
Savo žygį skyrėme Šiaulių miesto 777 gimtadienio šventei.  Savo žygiu aktyviai prisijungėme prie judriosios Europos savaitės akcijos „Savaitė be automobilio“, aptarėme neigiamą transporto poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, siekėme prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, aplankėme Aukštelkės bažnyčią, Bubių piliakalnį. Džiugu, kad sėkmingai pasiekėme „Akmeninę pilį“, kur mūsų ant stalo laukė garuojantys cepelinai.

Asta Labanauskienė, 5a klasės auklėtoja
2013-09-16
* * * * *
2013-09-17 Saugaus eismo pamokėlė mūsų mažiesiems

Sugužėjo į progimnaziją pirmokėliai. Jiems šis rugsėjis- pirmasis, kupinas jaudulio ir išbandymų. Labai svarbu išmokyti mažuosius saugiai atvykti į mokyklą ir grįžti namo. Tad  1a ir 1c klasių mokiniai, lydimi savo mokytojų Astos Labanauskienės ir Editos Montvilienės, vyko į saugaus eismo valandėlę VPK, Purienų gatvėje. Džiugu, kad juos lydėjo ir mokinių tėveliai. Saugaus eismo kabinete vaikų laukė ne tik pareigūnė, bet ir pliušinis šuniukas Amsis.
Jiedu priminė pirmokėliams saugaus elgesio taisykles ir reikalavimus gatvėje. Vaikai įsidėmėjo, kad gatvę reikia pereiti tik perėjose, pakartojo šviesoforo spalvų reikšmes. Pirmokėliai sužinojo, kad priėjus prie gatvės reikia sustoti, įsiklausyti, apsidairyti ir tik tada eiti per gatvę.
Mažieji suprato, kad tamsiu paros metu visiems būtinas atšvaitas.
Susitikimas su policijos pareigūnais ir jų draugu Amsiuku mokiniams buvo naudingas.

A. Labanauskienė ir E. Montvilienė
2013-09-17

* * * * *

Jau tampa gražia tradicija neužgesintą Betliejaus ugnį simbolizuojančią taiką ir artėjančią gražiausią metų šventę, atnešti ten, kur ji yra laukiama.

Lietuvos skautai prieš kelias dienas ugnelę perėmė iš Lenkijos skautų ir perdavė Latvijos broliams ir sesėms. Taip ji plinta iš rankų į rankas - po šalis, miestus, bendruomenes, šeimas.

Ugnelė pasiekė ir mūsų mokyklą. Ačiū Gegužių progimnazijos angeliukams Ugnei ir Tautvydui, aštuntokų bei skautų komandai, kurie gamino žvakeles ir kurių dėka ugnelė pasibeldė į visas mokyklos duris.

Taikos jūsų namams!

* * * * *

 

Atvira integruota etikos – anglų kalbos pamoka „Socialinis etiketas – Social Etiquette“ (popietės arbatėlė – Afternoon Tea)

 

Did you smile today (ar tu jau šiandieną šypsojaisi)? – taip 2013-11-19 prasidėjo 7a klasės etikos – anglų kalbos atvira integruota pamoka miesto ir mokyklos mokytojams, kurią vedė  Gegužių progimnazijos etikos vyresnioji mokytoja Ilona Zazienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Ingrida Kačinskienė.
Pamokos metu išaiškinti žmonių socialiniai vaidmenys, etiketo ir anglų k. mokėjimo reikšmė šiuolaikiniame gyvenime. Mokiniai puikiai bendravo, diskutavo, nors pamokoje buvo 11 mokytojų. Praktinės dalies metu – popiečio arbatėlės (afternoon tea) metu, palaikant britų tradicijas,  vyko pozityvūs pokalbiai apie gyvenimą, orą, stalo etiketo niuansus.
Tokios integruotos pamokos suteikia mokytojams naujų galimybių pedagoginėje veikloje, o mokiniams didesnės motyvacijos tobulėti.

Informaciją parengė – Ilona Zazienė, etikos vyresnioji mokytoja
2013-11-25
* * * * *

Anglų kalbos popietė „Can You Spell Well?“