2011-2012 m.m. renginiai

 Birželio mėnesio renginiai

2012-06-01 6-8 klasių Mokinių aktyvo išvyka baidarėmis 
2012-06-08 9.00 val. 6 klasių mokslo metų uždarymo šventė
                       10.00 val. 7 klasių mokslo metų uždarymo šventė
                       12.00 val. 8 klasių mokslo metų uždarymo šventė
2012-06-6--7  "Pozityvumo stovykla 2012" 

Gegužės mėnesio renginiai

2012-05 Futbolo varžybos 5x5 5-6 klasių
2012-05 Futbolo varžybos 5x5 7-8 klasių
2012-05 Tradicinė VO „Gelbėkit vaikus“ akcija „Smurtui prieš vaikus – NE“
2012-05-02 Konkursas „Patrauklioji matematika" 5 kl. mokiniams

2012-05-02 Antrokų šventė 18.00 val. aktų salėje „Tau, mama"
 2012-05-03 Europos dienos paminėjimo akcija
2012-05-03  Parodos „Dailė-vaiko sielos kalba“ atidarymas
                       4 klasių mokinių kryptingo dailės ugdymo 1-2 lygio, baigiamųjų dailės darbų                          gynimo šventė, 18.00 val., aktų salėje
2012-05-04 Profesinio informavimo išvyka į Panevėžio kraštą
2012-05-07--05-11 Projektas „Skiriu mokyklai“
2012-05-09 
Poezijos popietė  ,,Vėl pavasaris atėjo”
2012-05-09
8-tų klasių mokinių KMDU programos III-IV lygio baigimo kūrybiniai darbų parodos atidarymas -gynimas
2012-05-11 
Mokyklos vardadienio šventė, 11.00 val. mokyklos aikštėje
                  
 Jaunučių choro ir dainavimo studijos „Muzika" dalyvavimas festivalyje „Giesmių pynė Marijai"
2012-05-15 
Aukų už vilties plytas perdavimas Pranciškonų vienuoliams
2012-05-16 
Mokyklos vardadieniui skirtas respublikinis, etnokultūrinis renginys                     „Gegutės šėlsmas";
                   
18.00 val. koncertas tėveliams „Svajonių aitvarai"
2012-05-18 3a klasės mokinių šventė tėveliams
2012-05-21 
TAPK Regioninio tapatumo stiprinimo programos renginys
2012-05-21--25 
Projekto „Stebiu gamtą“ atidarymo renginys
2012-05-23 
Respublikinė konferencija „Dailė – vaiko sielos kalba“
                 
Liaudies šokių vakaronė 18.00 val., aktų salėje
2012-05-24 Abėcėlės šventė" pirmų klasių mokinių tėveliams
2012-05-25 3b klasės vaidinimas seneliams„Kaip kiškis vilko namus sergėjo“
2012-05-29 „Lik sveika, 3 klase“, 3c klasės koncertas tėveliams
                 
Projektas „ Diena be tabako"
2012-05-31 Mokslo metų uždarymo šventė 1-5 klasių mokiniams 

 

Balandžio mėnesio renginiai 

2012-04-03 Kompiuterinių piešinių konkurso „Žemės spalvos" nugalėtojų skelbimas
2012-04-10 Progimnazijoje vyksta akcija Šv.Pranciškaus onkologijos klinikai Klaipėdoje statybos paremti 
2012-04-12 Miesto 6 klasių mokinių komandų varžytuvės „6 prieš 6"
2012-04-17   Projektas 1-4 klasių mokiniams „Linksmieji antradieniai"  
 Edukacinė pamoka 1-5 klasių mokiniams „instrumentais groja lėlės"
2012-04-18 Menų metodinė diena
2012-04-19 6 klasių mokinių rinkimai į Mokyklos tarybą
 Konkursas  „Metų ketvirtokas"
2012-04-20 Švaros diena
Tarptautinės Triukšmo prevencijos dienos paminėjimui skirtos akcija
                    13.00 val. respublikinis šokių festivalis „Šokių karuselė"
2012-04-21 Neformaliojo vaikų švietimo programos ,,Meno sodas" būrelis ,,Rankdarbių magija" vedė edukacinį užsiėmimą Tilžės prekybos centre
2012-04-23 Mokyklos 2-3 klasių mokiniai dalyvavo Raudėnuose organizuotoje etnokultūrinėje šventėje „Jurginėse"
2012-04-25 5-6 klasių „Švaros diena"
2012-04-27 5 klasių viktorina „Profesijų įvairovė"
2012-04-28  projekto TAPK renginys ,,Pavasario šventė"
2012-04-30 „Lėlių teatro" pasirodymas respublikiniame teatrų festivalyje Šeduvoje

 

Kovo mėnesio renginiai 

2012 - 03-01 Gerumo pamoka
2012-13-04 Kaziuko mugė
2012-03-05 Parodos "Paukščių šauktuvės" atidarymas 
2012-03-07 Šeštų klasių mokinių komandų varžytuvės "Gegužių genijai"
2012-03-09 Visuotinis valstybinio himno giedojimas 12.00 val.
                       Kovo 11 d. minėjimas, Diktanto konkurso nugalėtojų apdovanojimai 12.15 val.

                       Penktų klasių mokinių viktorina "Ką aš žinau iš Lietuvos istorijos" 12.40 val.
                       8 klasių mokinių dalyvavimas iškilmingoje eisenoje mieste "Mes už Laisvę".
2012-03-09 Rašytojai Marija Pečkauskaitei - Šatrijos Raganai - 135
                      Skautukų olimpiada
2012-03-11 mokyklos pradinukai dalyvavo „Patrepsynėje"
2012-03-12 1-4 klasių Raiškiojo skaitymo konkursas
2012-03-13 Projekto Žemės dienai iš antrinių žaliavų atidarymas
2012-03-14 Susitikimas su muitinės darbuotojais, kinologais
2012-03-15 Mokinių  raiškiojo skaitymo konkursas „Poetų eilės , skirtos Lietuvai"
                 Tęstinio projekto „Mažieji menininkai“ renginys
2012-03-19--30 
 „Savaitė be patyčių“
2012-03-20 Projekto, skirto Žemės dienai atidarymas
2012-03-22 Mažoji dailės olimpiada
                   
Popietė ,,Mokausi rusų ir vokiečių kalbų”
2012-03-23 Grožio popietė
2012-03-26   Kūrybinės dirbtuvės „Margutis"
2012-03-27 Projekto „Būk sveikas, pavasari!” atidarymo šventė
2012-03-29 Projekto „Lingua” finalinis renginys
                   Mokyklos lėlių teatro spektaklis „Kaip kurmis kelnaites įsitaisė"
2012-03-30 Anglų kalbos iliustruotų eilėraščių paroda ,,Velykos”
                   Mokyklos bendruomenės lankymasis Šiaulių dramos teatre
 
  

 Vasario mėnesio renginiai

2012-02 Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis"
2012-02--03 7 kl. mergaičių  sporto varžybos „Drasios,stiprios,vikrios“
2012-02-07 
Užgavėnių kaukių parodos atidarymas
2012-02-08 
Tarptautinės saugesnio interneto dienos  paminėjimas
2012-02-10 
„Gyvenimas ratu arba MANDALA“ parodos atidarymas
2012-02-14 
Respublikinis pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“
                     
Stendas „Valentino diena"
                     Stendas Valstybės atkūrimo dienai
2012-02-16 Savanoriai paminėjo nepriklausomybės dieną
2012-02-14 Akcija ,,Meilė be mazgelių"
2012-02-15 
1-4 kl.Minėjimas valstybės atkūrimo dienai
                    Diktanto konkursas 
2012-02-22 
Mokinių kūrybos parodos „Aido“bibliotekos filiale atidarymas
                    Stendas „Pelenų diena"
2012-02-23 
Užsienio kalbų popietė ,,Žaidžiu ir mokausi”

Sausio mėnesio renginiai

2012-01  3X3 krepšinio varžybos 7-8kl.
2012-01  
 Tarpklasinės 5-6 kl. futbolo varžybos
2012-01, 02, 03 
Tarpklasinės 7-8 kl. futbolo varžybos
2012-01-09 
Parodos „Kūryba kaip žaidimas“ atidarymas
2012-01-03 
Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, akcija „Atmintis gyva, nes liudija"
2012-01-19
Miesto mokytojų kūrybos paroda
2012-01-26
Anglų kalbos komandų konkursas ,,English is Fun” 7 kl.
                    Meninio skaitymo konkursas 5-8 kl.
2012-01-27 
Buvusių mokinių susitikimas.
                    

 Gruodžio mėnesio renginiai

2011-12-01 Gegužių progimnazijos "Gerumo akcijos" atidarymas
                       Kalėdų eglutės įžiebimas
2011-12-07 Projektas  „Pusryčių fiesta"
2011-12-14 Teminė klasės valandėlė „Kuo pasireiškia gerumas"
                      Berniukų futbolo rungtynės 5x5
                     16.00 val. aktų salėje muzikinė pasaka „Sniego karalienė"jaunučių choro „Stazdanėlės" bendruomenei
2011-12-15 Tęstinio projekto „KALĖDINĖ MINIATIŪRA ir ne tik..." paroda
2011-12-15 Kompiuterinių piešinių projekto „Žiema žiemužė“ baigiamasis renginys
2011-12-15 IT konkurso „Laiškas Kalėdų seneliui“ baigiamasis renginys
2011-12-15 Kalėdinių pasakojimų-miniatiūrų anglų kalba „Kuriu Kalėdinę pasaką" konkursas
2011-12-16 „Saldaturgis"
                       Kalėdinis sportinių žaidimų turnyras mokyklos esantiems, buvusiems mokiniams ir mokytojams
2011-12-19 18.00 val., aktų salėje 1 klasių Kalėdinis vakaras
2011-12-20 1-5 klasių Kalėdos Šiaulių dramos teatre, spektaklis „Miegančioji gražuolė"
2011-12-21 18.00 val., aktų salėje 3-4 klasių Kalėdinės šeimų varžytuvės
2011-12-22 6-8 klasių Kalėdinis karnavalas, tema „Kalėdų pasaka"  
2011-12-23  Projekto „Kalėdų belaukiant" finalinis renginys             

 Lapkričio mėnesio renginiai

2011-11-01 Stendas "Žmogaus gyvenimo trapumas"
2011-11-09 5 klasių mokinių krikštynos
                      Teminė klasės valandėlė "Aš tolerantiškas"
2011-11-10 Renginys būsimiems pirmokams "Tūkstantis gražių žodelių"
2011-11-10 Projekto ,,Picasso muziejus" pristatymas
                      Tarptautinis IT konkursas "Bebras" 7-8 kl. mok.
2011-11-11 Tarptautinis IT konkursas "Bebras" 5-6 kl. mok.
2011-11-11 6-8 kl. mokinių susitikimas - netradicinė istorijos ir geografijos pamoka su „Misija Sibiras 2011“ dalyviais
2011-11-14 Monopolio turnyras 1-4 klasių mokiniams
2011-11-15 Matematikos ir gamtos mokslų olimpiada 5-6 klasių mokiniams
2011-11-15 Taupymo idėjos konkursas
2011-11-16 Tolerancijos diena, "Gegužių progimnazijos tolerancijos laivo" statymas
                       Matematikos ir gamtos mokslų olimpiada 7-8 klasių mokiniams
                       Susitikimas su SWEDBANK darbuotoju M.Šalčiu
2011-11-17 Piešinių konkursas „Mano svajonių profesija"
2011-11-18 „Blusų turgus"
2011-11-26 Dalyvavimas labdaros koncererte, Akropolyje
2011-11-29 Advento vainikas
2011-11-30 Respublikinė pradinių klasių mokinių konferencija "Jaunieji literatai"
                      Berniukų futbolo varžybos

Spalio mėnesio renginiai

2011-10-03 Tarpklasinės 5 klasių berniukų kvadrato varžybos
                      Projektas "Gegužiukai 3"
2011-10-04 Miesto mokinių viktorina "Gyvūnai šalia mūsų"
2011-10-05 Tarptautinė Mokytojų diena
2011-10-07 Akcija ,,Draugai - draugams" , skirta ,,Juventos" progimnazijos jubiliejui
2011-10-11 Profesinio informavimo išvyka į Šiaulių Zoknių karinių pajėgų oro bazę
2011-10-12 Užsiėmimas Šokoladinėje
2011-10-19 Anglų kalbos, raiškaus skaitymo konkursas "Istorija kurią norėčiau papasakoti", 5-8 kl.
2011-10-20 Projekto "Sportuoju aš ir mano šeima" finalinis renginys
2011-10-21 Visuotinė mankšta
2011-10-25 Kūrybinis užsiėmimas ,,Prakalbink stiklą"
2011-10-28 Projekto "Rudens taku" finalinis renginys
2011-10-29 Finalinis projekto "Gegužiukai 3" renginys

Rugsėjo mėnesio renginiai

2011-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė
Šventinės rugsėjo pirmosios akimirkos čia
2011-09-02 Šiaulių miesto 775 gimtadienio atidarymo
šventinė eisena
17.00 val.
2011-09-07 Akcija "Sušildyk vaikučių rankutes" dailės galerijoje "Erdvė"
Akcijos akimirkas rasite čia
2011-09-07--08 Neformaliojo švietimo būrelių mugė - rinkis kokį būrelį lankysi šiais mokslo metais!
2011-09-15 Mokiniai dalyvavo žemės meno akcijoje "Išsaugokime akmenų rūžą"
2011-09-15--16 Klasių fotografavimasis
2011-09-16 Mokyklos mokiniai įsijungė į akciją "Sušildykime Afganistano vaikučių rankutes"
2011-09-17 Mokiniai dalyvavo akcijoje laisvė dviračiui
2011-09-20 Valstybinio choro "Polifonija" koncertas progimnazijoje
2011-09-26--29 dienomis progimnazijoje vyko saugaus eismo akcija "Būk saugus"
2011-09-27 4 klasių mokiniai lankėsi Zoknių aviacijos bazėje
011-09-28 Europos kalbų diena
2011-09-30 Muzikinių talentų festivalis "Iš širdies į širdį", skirtas pagyvenusių žmonių dienai, muzikos dienai