2009-2010m.m. renginiai

2009 - 2010 m. m. renginiai

Rugsėjo mėnesio renginiai

2009-09-01 Rugsėjo 1-osios šventė
2009-09, 10 mėn.
Tęstinis prevencinis projektas „Draugystė be sienų“

Spalio mėnesio renginiai

2009-10-01 Viktorina „Gyvūnai šalia mūsų“
2009-10-05 Profesinio informavimo diena
2009-10-05 - 2009-10-09 Susitikimas su Comenius projekte „Different Cultures but the same voices“ dalyvaujančių šalių atstovais Gegužių vidurinėje mokykloje
2009-10-11 Ilgalaikis projektas „Skaitykime kartu“
2009-10-12 - 2009-10-26 Eilėraščių konkursas-paroda „Rudens mozaika“
2009-10-16 - 2009-10-23 Projektas „Rudens taku“
2009-10-21 Projektas „Lapas“
2009-10-21 Projektas „E. Mieželaičiui-90“. Vaidinimas „Zuikis Puikis“
2009-10-23 Konstitucijos dienos paminėjimas
2009-10-27 - 2009-10-28 Seminarai „Kūrybinė laboratorija. Eksperimentas“, „Dailės raiškos
technologijų tobulinimas ir įvairinimas“...

2009-10-01 -2009-10-31 Spalis-sveikatos stiprinimo mėnuo Šiauliuose

Lapkričio mėnesio renginiai
 
2009-11-07 VEMP turnyras Šiaulių apskrities mokiniams
2009-11-09 - 2009-11-13 Tarptautinė verslumo savaitė...
2009-11-11 -2009-11-13 IT konkursas „Bebras 2009“. Konkurso rezultatai...
2009-11-16 Etnografinė pamoka „Iš amžių glūdumos“
2009-11-17 - 2009-11-23 Projektas „My dream house“
2009-11-23 Karių dienos paminėjimas
2009-11-24 Popietė „S.Nėriai - 105“
2009-11-26 Muzikinių talentų festivalis
2009-11-16 - 2009-11-30 Mokyklos dailės galerijoje ,,Erdvė" ir mažojoje dailės galerijoje dailininkų Simo Gutausko ir Natalijos Janekinos tapybos darbų paroda

Gruodžio mėnesio renginiai

2009-12-01 Kalėdinės eglutės puošimas
2009-12-01 -2009-12-21 IT konkursas „Laiškas Kalėdų seneliui“
2009-12-01 -2009-12-18 Projektas „Kalėdų belaukiant“
2009-12-02 Projektas AIDS dienai paminėti
2009-12-03 Humanitarų diena
2009-12-04 Konkurso „Rudens mozaika“ baigiamasis renginys
2009-12-07 -2009-12-11 Gerumo savaitė
2009-12-08 Kalėdinės eglutės įžiebimas (svečiuose Lieporių pradinės mokyklos 4 kl. mokiniai)
2009-12-09 Kultūrinė – pažintinė ekskursija geriausiai besimokantiems mokiniams „Šiauliai – Kaunas – IX forto muziejus – T. Ivanausko zoologijos muziejus – Valstybinis muzikinis teatras, miuziklas  „Bremeno muzikantai“ – Šiauliai“
2009-12-11 Kalėdinės valandėlės pradinėse klasėse
2009-12-15 Susitikimas su ekspedicijos ,,Misija - Sibiras" dalyve, buvusia mūsų mokyklos mokine Ilona Skokova
2009-12-15 Projektas-paroda „Gegužių saldaturgis“
2009-12-15 Kalėdinės miniatiūros konkursas
2009-12-17 Kalėdinis krepšinio turnyras
2009-12-17 2 klasių Kalėdinės varžytuvės
2009-12-18 Kalėdinės valandėlės 5-8, 12 klasėse
2009-12-01 - 2010-01-07 Tęstinio projekto „Šiaurės tautų kultūros studijos" paroda

Sausio mėnesio renginiai

2010-01-06 „Trys Karaliai“
2010-01-08 Eilėraščių konkurso „Aš būsima(-as) studentė(-as)“ baigimasis renginys
2010-01-12-02-18 Pradinių klasių mokinių dailės darbų paroda P. Višinskio bibliotekos vaikų literatūros skyriuje
2010-01-13 Laisvės gynėjų dienos minėjimas, dalyvavimas visuotinėje pilietinėje akcijoje "Atmintis gyva, nes liudija”
2010-01-14 Parodos  ,,Vasaros prisiminimas. Pleneras Žeimelyje“ atidarymas 
2010-01-15 Gegužių vidurinės mokyklos klubo ,,Savi" kūrybinių darbų paroda ,,Kuriu, vadinasi esu"
2010-01-18 - 2010-01-22 Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė
2010-01-19 Atvira 12 kl. anglų k. ir IT pamoka - susitikimas „Europos sąjungos institucijų veikla" (,,The European Union and it's institutions")

2010-01-19 Sporto renginys 
2010-01-21 Atvira 8 kl. istorijos ir IT pamoka - susitikimas „Europos sąjungos institucijų veikla"
2010-01-26 Disputas – susitikimas „Patrauklioji ekonomika“
2010-01-26 Meninio skaitymo konkursas
2010-01-27 LCC Tarptautinio universiteto atstovų prezentacija 12 kl. mokiniams
2010-01-23-30 Tarptautinio Socrates Comenius projekto ,,Different cultures, but the same voices" partnerių susitikimas Gran Kanarijoje
2010-01-29 Buvusių mokinių susitikimas 

Vasario mėnesio renginiai

2010-02-01 Orilės Aleknavičiūtės ir Vytauto Rudžio kūrybos paroda
2010-02-03  3x3 krepšinio varžybos 5-6 kl. ir 7-8 kl.
2010-02-03-04 Akcija ,,Padėkime Haičio vaikams"
2010-02-05 Šimtadienis
2010-02-05 Šv. Agotos, Duonos, Gabijos diena
2010-02-09 Meninio skaitymo konkursas 5-8 kl.
2010-02-11 Sporto šventė Lieporių mikrorajono priešmokyklinukams
2010-02-12 Užgavėnės – Kaukių paroda

2010-02-12 Lietuvos valstybės atkūrimo dienai informaciniai stendai, 12.00 val. visuotinis valstybės himno giedojimas
2010-02-17 Pelenų diena. Informacinis stendas
2010-02-23 Tarptautinės gimtosios kalbos dienos paminėjimas
2010-02-24 Informaciniai stendai apie „Vieversio dieną”
2010-02-24 Projekto ,,Po kūrybos skraiste" renginys
2010-02-25 Rusų, vokiečių ir prancūzų kalbų popietė „Kaip gerai mokėti skaityti“ 6kl.

Kovo mėnesio renginiai

2010-03-01 - 2010-03-29 Akcija ,,Mokykla be patyčių"
2010-03-02 - 2010-03-03 3X3 krepšinio varžybos 5-6 kl. ir 7-8 kl.
2010-03-02 Projekto ,,Teatras mokinių dailėje" pristatymas
2010-03-03 - 2010-03-04 Tarpklasinės futbolo varžybos 5-6 kl. ir 7-8 kl.
2010-03-04 Lieporių gimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Aš ir pasaulis"
2010-03-04 Kaziuko mugė
2010-03-04 Liaudiškų šokių vakaronė
2010-03-05 Viktorina „Profesijų įvairovė“ 5 kl.
2010-03-08 „Lietuva per amžius būk laisva“ (savaitės renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui paminėti). Stendas „Lietuvos objektai UNESCO paveldo sąraše“ 1-8 kl.
2010-03-09 Piešinių paroda „Lietuva ir aš“ 5-8 kl.
2010-03-09
Kovo 11-osios minėjimas „Skiriu Tėvynei – Lietuvai“
2010-03-10 Paroda ir pristatymas, surinktos medžiagos „Lietuvos etnografiniai regionai“ 6-8 kl.
2010-03-10 Viktorina „Ką aš žinau iš Lietuvos istorijos“ 5 kl.
2010-03-10 Miesto mokyklų mokinių akcija ,,Laisvės kelias"
2010-03-17 Pasaulinės poezijos dienos paminėjimas
2010-03-17 Susitikimas su lietuviškų knygų vaikams autoriumi Vytautu Račicku
2010-03-18 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2010“
2010-03-18 Respublikinis šokių festivalis „Saulė“
2010-03-19 Projektas „Švarus kiemas – švarus miestas“, skirtas Žemės dienai,  5-8 kl.
2010-03-20 Iškilminga eisena Žemės dienai paminėti
2010-03-22 Projektas „Būk sveikas, pavasari!”
2010-03-23 Seminaras 6-tų klasių mokiniams ,,Alkoholio ir narkotinių medžiagų žala žmogaus organizmui"
2010-03-23 Tarptautinė vaikų kūrybos paroda  „Velykos keliauja aplink pasaulį“
2010-03-24 Kūrybinės dirbtuvės „Margutis 2010“
2010-03-25 Velykinis vaidinimas anglų kalba
2010-03-26 ,,Mano svajonių profesija"
2010-03-30 Praktinė – metodinė konferencija „Lietuvių kalbos ugdymas: problemos ir perspektyvos“

Balandžio mėnesio renginiai

2010-04-03 - 2010-04-04 Tarpklasinės 5-6 kl., 7-8 kl. futbolo varžybos
2010-04-03 Vitos Žabarauskaitės tapybos darbų paroda ,,Velykos" mažojoje dailės galerijoje
2010-04-06 3-4 kl. mokinių Velykinių atvirukų ir sveikinimų paroda
2010-04-08 Margučių ridenimo varžytuvės. Popietė „Pavasarį pasitinkant“
2010-04-12 - 2010-04-16 Mokinių rinkimai į Mokyklos tarybą
2010-04-14 Tęstinis projektas „Mažieji menininkai“
2010-04-16 Švaros diena
2010-04-20 Rašinio konkurso „Ekonominė pasaka“ baigiamasis renginys
2010-04-23 Jurginės, Jorė
2010-04 - 2010-05 Berniukų kvadrato varžybos
2010-04-27 Viktorina ,,Profesijų įvairovė"
2010-04-30 4 klasės mokinių Kryptingo meninio
(dailės) ugdymo  I-II lygio programos baigimo kūrybinių dailės darbų gynimas, skirtas Motinos dienai

Gegužės mėnesio renginiai

2010-05-01 -2010-05-31 Tęstinis projektas „Smurtui - Ne“
2010-05-07 8 klasės  mokinių Kryptingo meninio (dailės) ugdymo III-IV lygio programos baigimo kūrybinių dailės darbų gynimas
2010-05-11 Konkursas „Metų ketvirtokas-matematikas“
2010-05-12 Kultūrinė - pažintinė kelionė į Klaipėdą geriausiai besimokantiems mokyklos mokiniams
2010-05-13 Kultūrinė - pažintinė diena „Mokyklos vardadienis“
                       Apskrities renginys „Gegutės šėlsmas“ mokyklos vardadieniui paminėti
2010-05-14 Spalvų savaitė
2010-05-14 „Diena be pamokų - į mokyklą sportuoti einu“ 5-6 kl.
2010-05-18 Atsisveikinimas su pradine mokykla 4 kl.
2010-05-20 „Sportuoju aš ir mano šeima“ 2 kl.
                      Šeimų šventė 3 kl.
2010-05-21 Abėcėlės šventė 1 kl.
2010-05-27 Mokslo metų uždarymo šventė 1-5 kl.
2010-05-28 Paskutinio skambučio šventė

Birželio mėnesio renginiai

2010-06-02 Sporto šventė
2010-06-03 Lenkų svečiai mokykloje
2010-06-11 80-čiai Gegužių vidurinės mokyklos aštuntokų įteikti Pagrindinio ugdymo programos I dalies baigimo pažymėjimai