Metų mokytojai

* * * * *

SVEIKINAME GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE IŠRINKTUS 2019 M. METŲ MOKYTOJUS:

- mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos IT mokytoja REDA ZALOGIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 1a klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA ADOMAITIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 7a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ.

- mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 7d klasės auklėtoja, mokytoja VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ.

Informaciją pateikė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2019-10-04

* * * * *

 

SVEIKINAME GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE IŠRINKTUS 2018 M. METŲ MOKYTOJUS:

- mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinio ugdymo, 1d klasės auklėtoja, mokytoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,

- mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — tikybos mokytoja  ELVYRA RAMOŠKIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 2c klasės auklėtoja, mokytoja EDITA MONTVILIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 6d klasės auklėtoja, mokytoja VIDMANTĖ ŽEGUNIENĖ.

- mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 6a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ.

Informaciją pateikė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2018-10-05

* * * * *

SVEIKINAME GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE IŠRINKTUS 2017 M. METŲ MOKYTOJUS:

 

- mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas — pradinio ugdymo, 2c klasės auklėtoja, mokytoja ROSITA KALINIENĖ,

- mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinio ugdymo, 4d klasės auklėtoja, mokytoja VIRGINIJA MILTINIENĖ,

- mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui  REDA ZALOGIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — pradinio ugdymo, 1c klasės auklėtoja, mokytoja EDITA MONTVILIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos mokytoja, 5a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ.

- mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — lietuvių kalbos mokytoja BIRUTĖ PETKUVIENĖ.

Informaciją pateikė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2017-10-05

* * * * *

SVEIKINAME! DŽIAUGIAMĖS!

Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas, 2017 m. apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (Plačiau).

Pasidžiaukime ...
2017-03-30

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijoje tradiciškai paminėta Tarptautinė mokytojo diena, organizuoti 2016 m. METŲ MOKYTOJO rinkimai, kuriuose dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Sveikiname ir džiaugiamės, kad progimnazijoje dirba kompetentingi pedagogai.

SVEIKINAME GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE IŠRINKTUS 2016 M. METŲ MOKYTOJUS:

- mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — lietuvių kalbos mokytoja INGA TUROVAITĖ,

- mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — direktoriaus pavaduotoja ugdymui  REDA ZALOGIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (1-4 kl.) — Metų mokytoja — trečius metus iš eilės išrinkta pradinių klasių mokytoja, 1b klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA DIDŽGALVIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis (5-8 kl.) — Metų mokytoja — matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, 6c klasės auklėtoja, ugdymo karjerai koordinatorė, mokytoja RASA BALČIŪNIENĖ.

- mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — istorijos mokytojas SERGEJUS STAPONKUS.


* * * * * 

 

SVEIKINAME 2015 METŲ MOKYTOJUS

 

Šiaulių Gegužių progimnazijoje tradiciškai paminėta Tarptautinė mokytojo diena, organizuoti 2015 m. METŲ MOKYTOJO rinkimai, kuriuose dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Sveikiname ir džiaugiamės, kad progimnazijoje dirba kompetentingi pradinių klasių ir dalykų mokytojai, klasių auklėtojai.

Sveikiname Gegužių progimnazijoje išrinktus 2015 m. Metų mokytojus:

- mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinių klasių mokytoja, 3d klasės mokytoja JŪRATĖ MARKŪNIENĖ,

- mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — tikybos mokytoja  ELVYRA RAMOŠKIENĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis — Metų mokytoja — antrus metus iš eilės išrinktos pradinių klasių mokytoja, 4b klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA DIDŽGALVIENĖ ir muzikos mokytoja, 8c klasės auklėtoja, mokinių choro „Strazdanėlės“ vadovė, mokytoja RAIMONDA JANULIENĖ.

- mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytoja — matematikos mokytoja  EVELINA BRIKIENĖ.

Informaciją pateikė R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2015-10-05

* * * * *

SVEIKINAME 2014 METŲ MOKYTOJUS

Šiaulių Gegužių progimnazijoje paminėta Tarptautinė mokytojo diena, organizuoti 2014 m. METŲ MOKYTOJO rinkimai, kuriuose dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėvai. Sveikiname ir džiaugiamės, kad progimnazijoje dirba puikūs pradinių klasių ir dalykų mokytojai, klasių auklėtojai.

Sveikiname Gegužių progimnazijoje išrinktus 2014 m. Metų mokytojus:

- mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — pradinių klasių mokytoja, 4c klasės auklėtoja, lėlių teatro vadovė, mokytoja ALINA MARCINKIENĖ,

- mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — lietuvių kalbos mokytoja, 5b klasės auklėtoja, mokytoja INGA TUROVAITĖ,

- tėvų balsavimo duomenimis — Metų mokytoja — išrinktos pradinių klasių mokytoja, 3b klasės auklėtoja, mokytoja AUŠRA DIDŽGALVIENĖ ir muzikos mokytoja, 7c klasės auklėtoja, mokinių choro „Strazdanėlės“ vadovė, mokytoja RAIMONDA JANULIENĖ.

- mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja, 8a klasės auklėtoja, mokytoja EVELINA BRIKIENĖ ir istorijos mokytojas, 8c klasės auklėtojas, skautų vadovas, mokytojas Sergejus Staponkus.

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuoti 2013 m. METŲ MOKYTOJO rinkimai, kuriuose dalyvavo mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.
Džiaugiamės progimnazijoje puikiai dirbančiu pradinių klasių ir mokytojų dalykininkų būriu.

Sveikiname Gegužių progimnazijoje išrinktus 2013 m. Metų mokytojus:

-       tėvų balsavimo duomenimis — Metų mokytoja — išrinkta pradinių klasių mokytoja, 1a ir 5a klasių auklėtoja, žmogaus saugos mokytoja ASTA LABANAUSKIENĖ.
-       mokinių balsavimo duomenimis — Mano širdies mokytojas — matematikos mokytoja EVELINA BRIKIENĖ,
-       mokytojų balsavimo duomenimis — Mokytojas – Kolega — specialioji pedagogė AISTĖ VEDECKIENĖ,
-       mokytojų balsavimo duomenimis — Metų mokytojas dalykininkas — lietuvių k. mokytoja DAIVA ŠIMKUVIENĖ.


Nuotraukoje mokytojos (iš kairės): D.Šimkuvienė, A.Vedeckienė, E.Brikienė, A.Labanauskienė

* * * * *

IEVA RAFAEL

Matematikos, informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja  — pelnė nominacijas

„ŠIAULIŲ MIESTO 2005 METŲ MOKYTOJA“,

 „LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MOKYTOJA“ (2009 m.).

Ieva Rafael nuo 2002 metų yra Mokyklos tarybos pirmininkė, nuo 2005 metų — respublikinės ekonomikos mokytojų asociacijos prezidentė, Ekonominio švietimo sklaidos centro (EŠSC) lektorė, 1986-1999 metais buvo Šiaulių miesto informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, 2002-2011 metais — Šiaulių miesto ekonomikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. 2000 metais apdovanota Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus padėka už sėkmingą moksleivių dalyvavimą Lietuvos Junior Achievement globojamose programose, ne kartą apdovanota padėkomis už sėkmingą pedagoginę metodinę veiklą, ugdytinių veiklą ekonomikos, informacinių technologijų projektuose, konkursuose ir gerosios patirties sklaidą.

 

AUŠRA DIDŽGALVIENĖ

Pradinių klasių mokytoja — pelnė nominaciją

„ŠIAULIŲ MIESTO 2006 METŲ MOKYTOJA“.

20 metų ši mokytoja su didžiausiu džiaugsmu skuba į Gegužių mokyklą, kurioje gali kurti. Kurti džiaugsmo, tolerancijos, pagarbos, atvirumo mokyklą, kurios centre yra VAIKAS ir natūralūs, prigimtiniai jo poreikiai bei meistriškumo siekis. Mokytojos kelias pažymėtas etnokultūros sklaida mokykloje, mieste ir šalyje. Etnokultūros plėtotė vykdoma nuo 2000 m., rengiant pranešimus, organizuojant seminarus pedagogams, renginius mokiniams, į veiklą įtraukiant mokyklos bendruomenės narius, miesto piliečius. Mokytoja rengia pranešimus tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, meistriškumo pamokėles, dalyvauja humanistinės pedagogikos veikloje. Ji yra pasaulio pažinimo vadovėlio GILĖ (2-4 kl.) bendraautorė. Mokytoja ne kartą apdovanota padėkomis už sėkmingą pedagoginę veiklą, mokytojos rengti mokiniai užima prizines vietas įvairiuose Šiaulių miesto konkursuose bei olimpiadose.

 

REGINA RUDIENĖ

Dailės mokytoja — 2009 m.  pelnė nominaciją „LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MOKYTOJA“.

Regina Rudienė nuo 1982 m. mokykloje dirba dailės ir technologijų mokytoja. 1994 m. įkūrė jaunųjų menininkų klubą M-13. Mokytojos rengti mokiniai yra tarptautinių, respublikinių, miesto, mokyklos dailės olimpiadų, konkursų laureatai. Reginos Rudienės iniciatyva mokykloje, mieste, respublikoje vyko meno festivaliai „Leda“, „Fenomenas“, „Kartu“, projektai „Picaso muziejus“, „Aš ir van Gohg“, avangardinių madų šou, iniciatyvos „Tūkstantis piešinių Lietuvai“, akcijos Šiaulių miesto dienų šventėse „Sveikinimas“, „16 prieš 16“, šventinis MIX, „Mano svajonė“. Mokytoja yra mokyklos vardadienio (gegužės 13 dieną) idėjos autorė, vardadienio renginių organizatorė.

 

 INGA TUROVAITĖ

Lietuvių kalbos mokytoja — pelnė nominaciją „ŠIAULIŲ MIESTO 2010 METŲ MOKYTOJA“.

Inga Turovaitė sėkmingai plėtoja ugdytinių lietuvių kalbos žinias ir gebėjimus. Mokytoja – meninio skaitymo, rašinių konkursų, švenčių, projektų, susitikimų mokykloje organizatorė ir dalyvė. Mokytoja kasmet organizuoja Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadą,  parengia užduotis, yra lietuvių kalbos gimtosios valstybinio brandos egzamino vertintoja. Ne kartą mokytojos rengti mokiniai užėmė prizines vietas įvairiuose Šiaulių miesto konkursuose ir olimpiadose. Mokytoja vadovauja lietuvių k. metodinei grupei mokykloje, priklauso mokyklos tarybai. I.Turovaitė skaito pranešimus mokyklos ir miesto konferencijose, taip pat dalykinėse konferencijose dalyvauti skatina mokinius. Mokytoja šiuolaikiškai organizuoja ugdymo procesą, veda integruotas lietuvių k. ir kitų dalykų pamokas, siekdama kūrybingai ir prasmingai mokyti lietuvių kalbos.

 

SERGEJUS STAPONKUS

Istorijos mokytojas — pelnė nominaciją „ŠIAULIŲ MIESTO 2011 METŲ MOKYTOJAS“ už savanorystės idėjų, asmeninių iniciatyvų skleidimą.

Sergejus Staponkus aktyvus savanoris mokykloje, Šiaulių mieste ir Lietuvoje. Mokytojas 1997 m. savanorystę pradėjo samariečių bei „Caritas“ organizacijose, rūpinosi senelių, neįgaliųjų, asocialių vaikų globa. Nuo 2005 m. Sergejus Staponkus įstojo į savanorišką skautų organizaciją. Nuo 2008 m. vadovauja asociacijai Šiaulių skautų tuntas. 2011 m. mokytojas dalyvavo LRT projekte „Savanorių biuras“. Skautiškas mokytojo Sergejaus Staponkaus kelias pažymėtas edukaciniais darbais su jaunimu, miestelių ir kaimų bendruomenėmis bei pagalba kitoms savanoriškoms organizacijoms ir projektams.