2009 metais mokykloje įsteigta ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ MOKYKLOS VARDO PREMIJOS nominacija.

Šiaulių Gegužių mokyklos vardo premija kasmet skiriama vienam 8 klasių mokiniui už aukštus mokslo, meninės raiškos pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą.

Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti mokyklos administracija, dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pats mokinys.

Premija teikiama einamųjų metų birželio mėnesį per Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimų įteikimo šventę.

Premijos teikimo socialinis partneris — Šiaulių universiteto Menų fakultetas.

Premijos skyrimo komisijos pirmininkas — Vytenis Rimkus – dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto Garbės pilietis.

 

Laureatai