Dėkojame 2c klasės mokinio Teodoro tėveliams (klasės mokytoja E. Montvilienė), parėmus mokyklą spalvotu popieriumi, kurį mokiniai galės naudoti pamokose ir kūrybinėje veikloje.

Direktorė Silvija Baranauskienė
Gegužių progimnazijos bendruomenės vardu
2018-11-16

* * * * *

Gerb. Tėveliai, nuoširdžiai dėkojame visiems,

2019 m. skyrusiems 2% pajamų mokesčio Gegužių progimnazijai! Jūsų paramos tikimės ir 2020 m.

Dėkojame visiems, pasakiusiems gerą žodį, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiems fizine pagalba, bendra veikla ir darbais.
Už Jūsų savanoriškai skirtas lėšas mokykloje labai daug kas įrengta ir sutvarkyta, apie tai nuolat skelbiame progimnazijos internetinėje svetainėje, tai turbūt pastebite ir apsilankę progimnazijos erdvėse.
Iš skirtų paramos lėšų 2018-2019 m. m. atnaujinti kabinetai, kabinetų durys, suolai, grindų ir sienų dangos, atnaujintos apšvietimo sistemos, laiptų turėklai, užsakyta spauda progimnazijos skaityklai, mokinio knygelės, tvarkoma progimnazijos aplinka.

Kurkime Mokyklą kartu!

Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio progimnazijai, reikia pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai užpildytą prašymą kartu su savo metine pajamų mokesčio deklaracija. Prašymą galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą.

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis – 2019 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas - 190532281
Paramos gavėjo pavadinimas - Šiaulių Gegužių progimnazija
Buveinės adresas – S. Dariaus ir S. Girėno 22, Šiauliai.   


                                                                                     Progimnazijos administracija, Progimnazijos taryba

LĖŠOS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO EINAMAJAM REMONTUI 

KAS MOKYKLOJE PADARYTA UŽ PARAMOS LĖŠAS?

Mokyklos rėmėjų lėšos:
· mokinių tėvų, mokytojų ir darbuotojų parama (2% gyventojo pajamų mokesčio per 2017 m.) 6492,18 €.