Dėkojame 2c klasės mokinio Teodoro tėveliams (klasės mokytoja E. Montvilienė), parėmus mokyklą spalvotu popieriumi, kurį mokiniai galės naudoti pamokose ir kūrybinėje veikloje.

Direktorė Silvija Baranauskienė
Gegužių progimnazijos bendruomenės vardu
2018-11-16

* * * * *

 

Gerb. Tėveliai, nuoširdžiai dėkojame visiems,

- 2018 m. skyrusiems 2% pajamų mokesčio Gegužių progimnazijai! Jūsų paramos tikimės ir 2019 m.

- 2017-2018 m.m. už savanorišką mokinių tėvų paramą progimnazijai.

2010 m. vasario 25 d. Gegužių progimnazijos Tarybos, administracijos, 1-8 kl. mokinių tėvelių komiteto pirmininkų iniciatyva buvo įkurtas Mokyklos paramos fondas (susirinkimo protokolas  Nr. 4). Fondo sukūrimo tikslas – labdara ir savanorystė, galimybė vienytis ir kartu kurti vaikams geresnę aplinką.
Labai dėkojame visiems, norėjusiems ir galėjusiems 2017-2018 m. m. skirti lėšų į Mokyklos paramos fondą, taip pat skyrusiems mokyklai 2 proc. paramą. Dėkojame visiems, pasakiusiems gerą žodį, pasidalijusiems idėjomis, pasiūlymais, prisidėjusiems fizine pagalba, bendra veikla ir darbais.
Už Jūsų savanoriškai skirtas lėšas mokykloje labai daug kas įrengta ir sutvarkyta, apie tai nuolat skelbiame progimnazijos internetinėje svetainėje, tai turbūt pastebite ir apsilankę progimnazijos erdvėse.
Iš skirtų paramos lėšų 2017-2018 m. m. atnaujinti kabinetai, kabinetų durys, suolai, grindų ir sienų dangos, atnaujintos apšvietimo sistemos, laiptų turėklai, užsakyta spauda progimnazijos skaityklai, mokinio knygelės, tvarkoma progimnazijos aplinka.

Kurkime Mokyklą kartu!

Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio progimnazijai, reikia užpildyti FR0512 formą, kurią reikia pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai šiais būdais:

1. Asmeniškai  pateikti teritorinei mokesčių inspekcijai užpildytą formą kartu su savo metine pajamų mokesčio deklaracija (galima ir elektroniniu būdu);

2. Užpildyti klasės vadovo pateiktą formą.

Formą galima rasti VMI tinklalapyje www.vmi.lt; galima kreiptis į klasės vadovą arba mokyklos raštinę.

Duomenys, reikalingi pildant prašymą:

Mokestinis laikotarpis – 2018 m.
Paramos gavėjo identifikacinis kodas - 190532281
Paramos gavėjo pavadinimas - Šiaulių Gegužių progimnazija
Buveinės adresas – S. Dariaus ir S. Girėno 22, Šiauliai.   


                                                                                     Progimnazijos administracija, Progimnazijos taryba

LĖŠOS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO EINAMAJAM REMONTUI 

KAS MOKYKLOJE PADARYTA UŽ PARAMOS LĖŠAS?

Mokyklos rėmėjų lėšos:
· mokinių tėvų, mokytojų ir darbuotojų parama (2% gyventojo pajamų mokesčio per 2017 m.) 6492,18 €.