Lėšos

2019 metai

Mokyklos lėšos

- Mokyklos aplinkos aprūpinimui 290100 €.

iš jų darbuotojų darbo užmokesčiui 202400 €.

- Mokymo lėšos 1078600 €.
     Lėšos naudojamos:
· pedagogų atlyginimams 1013700 €;
· socialiniam draudimui 15100 €;
· vadovėliams ir mokymo priemonėms 34500 €;
· mokytojų kvalifikacijos kėlimui 6600 €;
· mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui 3900 €;
· IT diegti 4800 €.

 

Parengė
Vitalija Brazdžiūnienė, administratorė
2020-02-07