Dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisinė informacija

* * * * * 

 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS  DIREKTORĖS SILVIJOS BARANAUSKIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

* * * * *

Statinių techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis

* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Šiaulių Gegužių progimnazijos Švietimo ir ugdomosios veiklos stebėsenos planas

 

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ/UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO INDIVIDUALIOS ŽINIŲ IR VERTYBINIŲ NUOSTATŲ PAŽANGOS STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

GABIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Šiaulių Gegužių progimnazijos elektroninio mokinio pažymėjimo (EMP) išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas.