Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                  2015 m.    2016 m.    2017 m.   2018 m. II k.   2018 m. III k.        
                                                                                                                    

                                                             (Eur)         (Eur)         (Eur)        (Eur)               (Eur)

Direktorius (1)                                       1345        1507          1507         1531                1531      

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                          1095        1108           1108        1232               1232     

Mokytojas (62)                                       655          679            681          699                 848

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                    715          541            541          551                  596

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                   989          680            690           690                 690

Specialistas (raštinės vedėja, buhalterė,
inžinierius- kompiuterininkas, direktorės
pavaduotojas ūkiui ir administracijai)        503           556           560           569                 599

Valgyklos darbuotojas (4)                        388          390           414            433                443

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)     318          389          400            415                425