Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                  2016 m.    2017 m.    2018 m.   2019 m.   2020 m. I ketv.        
                                                                                                                    

                                                             (Eur)         (Eur)         (Eur)        (Eur)          (Eur)  

Direktorius (1)                                       1507        1507          1531         2700            2735          

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                          1108        1108           1252        1890            2085       

Mokytojas (62)                                      679          681            850          1290            1295   

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                    541          541            596          916             926      

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                   680          690            900           1010          1168       

Specialistas (raštinės vedėja, administratorė,
inžinierius- kompiuterininkas,  
ūkio skyriaus vedėjas)                             556           560           600           999           1022      

Valgyklos darbuotojas (4)                        390          414           500            650            820     

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)    389          400          450            569             629