Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių, vadovaujantis 2003-04-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 480  p.18.

 

Pareigybės pavadinimas                  2016 m.    2017 m.    2018 m.   2019 m. III k.          
                                                                                                                    

                                                             (Eur)         (Eur)         (Eur)        (Eur)               

Direktorius (1)                                       1507        1507          1531         2660                      

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui (3)                                          1108        1108           1252        1850                    

Mokytojas (62)                                      679          681            850          1219                 

Kultūros darbuotojas
(bibliotekos darbuotojas) (2)                    541          541            596          694                  

Specialistas (soc. pedagogas,
spec. pedagogas, logopedas)                   680          690            900           1005                 

Specialistas (raštinės vedėja, buhalterė,
inžinierius- kompiuterininkas, direktorės
pavaduotojas ūkiui ir administracijai)      556           560           600           999                 

Valgyklos darbuotojas (4)                        390          414           500            650                

Aptarnaujančio personalo darbuotojas
(6 valytojos, 2 darbininkai, 1 sekretorė)    389          400          450            565