Būsimiems pirmokams
* * * * *

Šiaulių Gegužių progimnazija siūlo darbą psichologui (1 etatu). Plačiau...

2017-03-13

* * * * *

2017 m. kovo 17 d. Šiaulių Gegužių progimnazijos Mažojoje dailės galerijoje atidaryta Šiaulių miesto 7 klasių mokinių dailės olimpiados „Mitologinės būtybės“ kūrybinių darbų paroda. 2016-03-16 Gegužių progimnazijoje vykusioje dailes olimpiadoje dalyvavo 29 mokiniai iš 13 miesto mokyklų, mokinius olimpiadai ruošė 15 dailės mokytojų.
Parodą organizavo dailės mokytojai:
Lina Lušienė, Vita Žabarauskaitė, Nijolė Bartkevičienė, Ilmaras Oss.


* * * * *

DŽIAUGIAMĖS IR SVEIKINAME!

Matas Dambrauskas, 7c klasės mokinys (mokytoja Evelina Brikienė) – Šiaulių miesto 7 klasių mokinių matematikos olimpiados II vietos nugalėtojas.
2017-03-15
* * * * *

KAI LIEKA LAIKO KŪRYBAI...

Mokyklos klubo SAVI narės, nusprendė pavasarį sutikti nerdamos – svajonių, minčių, sapnų ir kt. gerų dalykų gaudykles...
Nerdamos patyrėme ne tik kūrybos, bet ir bendravimo džiaugsmą: sulaukėme mielų viešnių – mūsų mokyklos senjorių E.Garbačiauskienės, N.Kasiulienės, I.Raudienės.
Tikimės, kad į mūsų nuoširdžiai ir su malonumu nertas gaudykles pateks pačios gražiausios ir spalvingiausios gyvenimo akimirkos...
Informaciją ir nuotraukas paruošė - Ilona Zazienė, klubo SAVI direktorė, etikos mokytoja

2017-03-09
* * * * *

SVEIKINAME! Šiaulių miesto 3–4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai:

I vieta   – Beata Gineitytė, 3d kl. mokinė (mokytoja Virginija Miltinienė);

II vieta – Tautvydas Kačinskas, 4b kl. mokinys (mokytoja Nijolė Gabrielaitienė).

2017-03-13
* * * * *

2016-2017 m.m. II pusmečio (nuo 2017-03-06) pamokų tvarkaraščiai: 

1 - 4 klasės
5 - 8 klasės
Mokytojų tvarkaraštis
Konsultacijų tvarkaraštis
* * * * *

2017 m. kovo 13 d. – balandžio 7 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos II a. aukšto galerijoje atidaroma  8-12 klasių Lietuvos mokinių 23-iosios dailės olimpiados antrojo (miesto) etapo kūrybinių darbų parodą ,,PILIAKALNIAI: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“. Parodai darbus pristatė 30 mokinių iš 16 miesto mokyklų,j uos paruošė 16 dailės mokytojų. Kviečiame aplankyti.
Parodos organizatoriai Šiaulių Gegužių progimnazija: direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Lušienė; dailės ir technologijų mokytojai R.Rudienė, I.Oss, P.Slonksnis


* * * * *

SVEIKINAME XIV-ojo DIKTANTO KONKURSO,SKIRTO VASARIO 21-ajai — TARPTAUTINEI GIMTOSIOS KALBOS DIENAI —PAMINĖTI, NUGALĖTOJUS
2017-03-10
* * * * *

Sveikiname Šiaulių miesto geografijos olimpiados nugalėtojus:
Akvilė Stankevičiūtė (6c kl. mok., mokytoja L.Martinaitienė) –  I vietos laimėtoja.
Eimantas Dermauskas
(7b kl. mok., mokytoja L.Martinaitienė)III vietos laimėtojas.
2017-03-10
* * * * *

2017 m. kovo 9 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto pradinių klasių mokinių ir lopšelių darželių vaikų piešinių parodos – konkurso atidarymas ir edukacinis užsiėmimas ,,Mažieji menininkai“, tema ,,Skiriu tėvynei Lietuvai“. Spalvingi piešiniai papuošė progimnazijos Meno sodo alėją. Vaikai atvėrė savo širdutes ir pavaizdavo gražią,  mūsų visų mylimą Lietuvą.  Edukaciniame užsiėmime lietuviškais ornamentais papuošė paukštelius, rašė linkėjimus savo šaliai. Renginyje dalyvavo vaikai iš 7 miesto lopšelių-darželių ir 3 mokyklų.
Organizatorės: Aušra Didžgalvienė ir Aušra Lučinskienė


* * * * *

Sveikiname 5-8 kl. gamtos - biologijos olimpiados I-ojo turo laimėtojus:

Mykolą Kazanavičių (5b kl.), Gabiją Marmokaitę (6c kl.), Matą Dambrauską (7c kl.), Dominyką Jankevičių (7c kl.), Viktoriją Vaitkutę (8c kl.).
Linkime šiems mokiniams sėkmės Šiaulių miesto gamtos - biologijos olimpiadoje kovo 31 dieną.
Dalia Urbonavičienė, biologijos mokytoja
2017-03-10
* * * * *

PAMOKA – PAMOKOJE...


Pasirodo, mokiniams patinka, kai jiems beveik bendraamžė veda pamoką, motyvuotai ir įkvepiančiai pasakoja gyvenimo tiesas...
Tuo įsitikinome, kai etikos klubo  ETHOS narė, 8c kl. mokinė Viktorija Vaitkutė skaitė pranešimą  „Mano sėkmių įkvėpėjas ir motyvatorius – Nickas Vujičičius“.
5c,b, 7b, 8 kl. etikos grupių mokiniams teko laimė išgirsti mokinę, puikiai įvaldžiusią oratorinį meną.
Mokyklos Informaciniame centre Viktorija pristatydama savo pranešimą priminė N.Vujičičiaus mintį „Jei nesulaukiate stebuklo, patys juo tapkite...“. Mokiniai Informaciniame centre turėjo progos atlikti kūrybines, motyvacines užduotis, naudojant įvairius žinių šaltinius.
Kovo 1 d. – Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena -  sveikiname mūsų bibliotekininkes: N.Rafael, I.Rafael, G.Plekavičienę.
Informaciją ir nuotraukas paruošė – Ilona Zazienė,
etikos mokytoja, etikos klubo ETHOS vadovė
2017-03-03
* * * * *

2017 m. kovo 7 d. Šiaulių pėsčiųjų bulvare atidaryta Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Sveikas, pavasari“. Ugdytinius parodai paruošė dailės mokytojos: Aušra Didžgalvienė,  Regina Rudienė, Lina Lušienė, Aušra Lučinskienė, Vita Žabarauskaitė.


* * * * *

Sveikiname Šiaulių miesto mokyklų 5-8 klasių rašinio konkurso nugalėtojus:
Mykolas Kazanavičius, 5b kl. II vieta (mokytoja B.Petkuvienė);
Justina Vėgelytė, 7c kl., III vieta (mokytoja B.Petkuvienė);
* * * * * *

Sveikiname 6-8 kl. matematikos olimpiados I-ojo turo laimėtojus:
Akvilę Stankevičiūtę (6c kl.), Lianą Mamonaitę (6c kl.), Matą Dambrauską (7c kl.), Dominyką Jankevičių (7c kl.), Gustę Malinauskaitę (7b kl.), Eimantą Vedeckį (8b kl.), Martyną Jakovlevą (8b kl.).
Linkime šiems mokiniams sėkmės Šiaulių miesto matematikos olimpiadoje.
2017-03-07
* * * * *
SVEIKINAME  IR  DIDŽIUOJAMĖS !!!

Sveikiname ir didžiuojamės  Kasparu, Gustu, Erika, Aironu, Adomu, Kevinu, Juste, Odeta iš 3D, Agniete, Eva, Kamile, Meda, Rūta, Aiste, Roberta, Pijumi, Arminu, Haroldu, Liutauru ir 4D, Danieliumi iš 4C, užėmusius Šiaulių miesto „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių 3-4 kl.  varžybose I vietą, o zoninėse estafečių varžybose Panevėžyje II vietą.
Komandos vadovė Virginija Miltinienė.
* * * * *

2017-03-01Pelenų diena, gavėnios pradžia. Indelis pelenų ir stendas, esantis dailės galerijoje „Erdvė“ primena šią ypatingą dieną.

 

Pirmoji diena po Užgavėnių, trečiadienis, vadinama Pelenų diena. Tai krikščioniškojo kalendoriaus šventė, žyminti gavėnios pradžią. Bažnyčiose šventinami pelenai, gaunami sudeginus praeitų metų verbas. Pelenų diena - tai atgailos, pasninkavimo ir maldos diena. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką tiesą: „iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi". Atlikdami šį ritualą, krikščionys pripažįsta savo norą atsiversti ir pabandyti gyventi 40 dienų kitaip, nei yra įpratę - daugiau laiko skirti savo dvasiniam gyvenimui, padėti kitiems. Septynias savaites prityla muzika, dainos ir šokiai, nekeliamos vestuvės, penktadieniais pasninkaujama.

Informaciją pateikė tikybos mokytoja Elvyra Ramoškienė
2017-03-01

* * * * *

2017-03-02 Gegužių progimnazijos dailės galerijoje „Erdvė“ atidaryta Dailės skyriaus 3-4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda „Mes – iš spalvų“. Parodą atidarė šokio studija „Karuselė“ (vadovė D. Virakienė). Jaunuosius dailininkus, tėvelius pasveikino ir sėkmės kūryboje palinkėjo dailės skyriaus mokytojos.
Dailės skyriaus mokinių parodą organizavo dailės mokytojos Lina Lušienė (3D1, 4D1), Aušra Lučinskienė (3D2, 4D2), Vita Žabarauuskaitė  (4D1, 4D2)


* * * * *

SVEIKINAME!

Šiaulių miesto 5-8 klasių mokinių Diktanto nugalėtojos:
Deimantė Kisieliūtė
, 6c kl., – II vieta (mokytoja Inga Turovaitė),
Kamilė Baltrušaitytė
, 8d kl., – II vieta (mokytoja Daiva Šimkuvienė).
2017-02-27
* * * * *

2017-02-22 Gegužių progimnazijos 6-8 klasių mokiniams Šiaulių miesto ir rajono PK Viešosios policijos skyriaus Bendruomenės pareigūnų grupės specialistas D. Budrys skaitė paskaitą apie patyčias. Pareigūnas mokiniams pasakojo apie galimas patyčių grėsmes ir pavojus, ragino mokinius netoleruoti patyčių, o apie pastebėtas patyčių apraiškas informuoti suaugusiuosius: mokytojus, mokyklos administracijos darbuotojus, tėvus.
Informaciją pateikė socialinė pedagogė Indrė Strelkauskienė
2017-02-22


* * * * *

SVEIKINAME! DŽIAUGIAMĖS!

Sergejus Staponkus, istorijos mokytojas, 2017 m. tapo G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatu. Pasidžiaukime plačiau...
2017-02-14
* * * * *

2017 m. vasario 22 d. progimnazijoje vyko 6-7 kl. mokinių anglų k. konferencija (Organizatorės: I.Kačinskienė, D.Varpučinskienė, J.Mickutė - Penikienė).
* * * * *

Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymo 2, 4, 6 ir 8 klasėse grafikas 2017 m.
* * * * *

Sveikiname tarptautinio koliažų konkurso „Karnavalas“ nugalėtojus ir laureatus.

2017 m. vasario 1 d. Gegužių progimnazijos Dailės skyriaus 3 klasės mokiniai ir 4 c klasės mokiniai buvo pakviesti į iškilmingą apdovanojimų ceremoniją Šiaulių miesto savivaldybėje.
I vieta – Arnas Jakas, Lukas Kereišis, Rokas Barbaravičius, mokytoja Lina Lušienė.
III vieta – Deimantas Bagdonas, Skarletė Žukauskaitė, Augustė Bagdonavičiūtė, Rūta Dičiūtė, mokytoja Edita Montvilienė.

Padėka už kūrybiškumą:
Kevinas Sabatauskas, Gustė Kepalaitė, Odeta Šidlauskaitė, mokytoja Lina Lušienė.
Rusnė Baltrimaitytė, Ieva Baltramaitytė, Fausta Virketytė, mokytoja Lina Lušienė.

Tarptautiniam mokinių koliažų konkurse „Karnavalas“ dalyvavo mokiniai iš Jelgavos, Šiaulių ir Parnų (Estija). Šiauliečiai konkursui pateikė 73 koliažus (kolektyviniai darbai), kuriuos kūrė 364 1-4 klasių mokiniai iš šių švietimo įstaigų: Salduvės, „Juventos“, Gytarių, Dainų, Gegužių, „Romuvos“ progimnazijų, „Santarvės“ gimnazijos, Moksleivių namų, Sanatorinės mokyklos, Centro pradinės mokyklos. Mokiniams vadovavo 27 mokytojai.
Laimėtojais tapo 31 mokinys. Jiems dovanota kelionė  2017-02-11 į Jelgavos Ledo skulptūrų festivalį.Plačiau: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių kraštas
L.Lušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-02-13


* * * * *

SVEIKINAME! DŽIAUGIAMĖS Šiaulių miesto 5–12 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso rezultatais:

Mykolas Kazanavičius, 5b klasė (mokytoja Birutė Petkuvienė) – Šiaulių miesto 5–12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, I vieta
Kristupas Juras
, 6 klasė (mokytoja Inga Turovaitė) – Šiaulių miesto 5–12 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, III vieta

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-02-13
* * * * *

Džiaugiamės puikiais 5-8 klasių mokinių ugdymosi rezultatais (2016-2017 m. m. I pusmetis) bei TOP 50-uku.

R.Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2017-01-31
* * * * *

SVEIKINAME

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokines ELINGĄ ŽUKAUSKAITĘ IR ARVILĘ ŠNIOLYTĘ (4c kl., mokytoja Edita Montvilienė), tapusias laureatėmis Tarptautiniame pradinių mokyklų III-IV klasių mokinių piešinių konkurse „Jie - mūsų draugai..." (2016 m. gruodžio mėn.).
„Kas myli žvėrelius ir paukščius, tas neskriaus ir žmogaus" Prof. Tadas Ivanauskas
2017-02-06
* * * * *

Fotoparodos „Saulėgrąžos – saulės dukros...“ atidarymas Mažojoje dailės galerijoje (II aukštas) integruotos pamokos metu

2017 m. sausio 26 d. atvirą integruotą  pamoką 7 kl. „Tai kas eina iš širdies, pasiekia – širdį...“, kurią vedė mokytojos: etikos – Ilona Zazienė, biologijos – Dalia Urbonavičienė, anglų k. –  Ingrida Kačinskienė vainikavo  fotoparodos atidarymas „Saulėgrąžos – saulės dukros...“. Paroda, tarsi vasaros gabalėlis, kurta iš didelės meilės saulėgrąžoms, gamtai. Beje, saulėgrąžos ne tik estetiškai patrauklus augalas, bet  puikus vitaminų  šaltinis, turintis daug  kalio, kuris reikalingas  gerai mūsų  širdelės veiklai ir bendrai sveikatai.
Pamokos metu mokiniai lietuvių – anglų k. diskutavo apie širdį, kaip dvasios, jausmų indą, išsiaiškino širdies, kaip organo veiklą,  suvokė, kad širdis, tai tiltas, kuris jungia Protą ir Jausmus...
Respublikinė konferencija „Žmogus –  tiltas tarp dviejų pasaulių“ mokytojams  buvo puiki proga naujai ir kūrybiškai pažiūrėti į pamokų vedimą, o mokiniams pajusti mokymosi, bendravimo malonumą.
Informaciją paruošė – Ilona Zazienė, etikos mokytoja
Fotografė – Viktorija Vaitkutė, etikos klubo ETHOS narė


* * * * *

2017 m. sausio 26 d. Gegužių progimnazijoje vyko visuminio ugdymo respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Žmogus – tiltas tarp dviejų pasaulių“. PLAČIAU...
Konferencijos metu 21 mokytojas vedė 14 atvirų, integruotų pamokų  – dalijosi patirtimi.
Apie konferenciją rašo...
Plačiau: Konferencijos programa
* * * * *